Chủ đề nóng

Góp ý dự thảo Thông tư quy định về điều tra, đánh giá tài nguyên nước

Thứ năm, ngày 27/09/2018 14:46 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Theo Dự thảo Thông tư, đối tượng áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, các cơ quan nhà nước liên quan, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Việc thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất phải được lập thành nhiệm vụ, dự án, đề án (dự án) do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Bình luận 0

Đánh giá tài nguyên nước dưới đất là việc làm cần thiết, làm cơ sở để quản lý hữu hiệu tài nguyên nước. Ảnh: IT

Thực hiện các quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để văn bản sau khi được ban hành đảm bảo tính khả thi, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường xin đăng tải Dự thảo Thông tư nêu trên để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trước khi Bộ xem xét, ban hành.

Dưới đây là tóm tắt một số nội dung chủ yếu của Dự thảo:

Dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất bao gồm 02 loại dự án: Dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tổng hợp; dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất chuyên đề.

Theo dự thảo Thông tư, đối với dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tổng hợp quy định rõ các nội dung về đánh giá số lượng (trữ lượng), chất lượng nước dưới đất; lập bản đồ địa chất thủy văn và bản đồ tài nguyên nước dưới đất; trường hợp cần thiết, có thể xem xét thực hiện các nội dung điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất chuyên đề.

Đối với dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất chuyên đề cũng quy định cụ thể các nội dung về đánh giá và phân loại mức độ ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất; xác định ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước, khu vực cần hạn chế khai thác nước dưới đất; đánh giá, cảnh báo, dự báo biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất; xác định khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất.

Việt Nam đang là quốc gia gặp nhiều vấn đề về quản lý tài nguyên nước. Ảnh: IT

Đặc biệt, theo dự thảo Thông tư, tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng vùng, từng khu vực, từng loại dự án, các công việc chủ yếu của một dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất. Căn cứ vào mục đích, nội dung, yêu cầu của từng loại dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất và căn cứ yêu cầu của công tác quản lý tài nguyên nước, phạm vi, quy mô, mức độ chi tiết của dự án và đặc điểm cụ thể của từng vùng, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết định các nội dung công việc, khối lượng, sản phẩm cụ thể của từng dự án trên nguyên tắc bảo đảm kế thừa có chọn lọc các tài liệu đã có và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước và của xã hội.

Dự thảo nêu rõ, việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất phải phù hợp quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản của cả nước đã được phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch được phê duyệt thì căn cứ yêu cầu thực tế, nguồn lực thực hiện và do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với nội dung điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tổng hợp, phải kết hợp đồng bộ các nội dung về đánh giá số lượng (trữ lượng), chất lượng nước dưới đất với nội dung về lập bản đồ địa chất thủy văn và bản đồ tài nguyên nước dưới đất. Việc thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tổng hợp được thực hiện theo mức độ chi tiết tương ứng với các tỷ lệ 1:200.000, 1:100.000, 1:50.000 và tỷ lệ 1:25.000.

Kết quả điều tra, đánh giá phải được thống kê, phân tích, tổng hợp và đánh giá trên phạm vi của toàn dự án; theo từng vùng địa lý kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm; từng đơn vị hành chính cấp tỉnh; theo lưu vực sông, tiểu lưu vực sông và theo các cấu trúc, phức hệ, tầng chứa nước chủ yếu.

Đối với nội dung điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất chuyên đề thì căn cứ tình hình thông tin, số liệu, yêu cầu của công tác quản lý, nguồn lực thực hiện, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể phạm vi, nội dung chuyên đề cần thực hiện cho phù hợp.

P.V (monre.gov.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem