Hội nghị BCH TƯ Hội NDVN: Thành lập Ban chỉ đạo cụm thi đua

Thứ ba, ngày 02/04/2019 06:30 AM (GMT+7)
Ngày 1 và 2.4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Hội lần thứ 2 (khoá VII). Đồng chí Thào Xuân Sùng - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN chủ trì hội nghị.
Bình luận 0

Đón nhiều tin vui lớn

Sáng 1.4, phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Năm 2019 là năm tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm Đảng và Nhà nước ta xác định mục tiêu phấn đấu thực hiện vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020), là năm đầu tiên triển khai cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội NDVN.

Lãnh đạo Hội ND các tỉnh, thành phố ký giao ước thi đua năm 2019.  Ảnh:  THU HÀ

Hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN khoá VI có nhiệm vụ rất quan trọng. Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 6 nội dung cụ thể: Tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019; Tờ trình về thành lập Ban chỉ đạo cụm thi đua và phân công nhiệm vụ các đồng chí uỷ viên Ban Thuờng vụ, uỷ viên BCH T.Ư Hội NDVN khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Dự thảo Quy chế làm việc của BCH T.Ư Hội NDVN khoá VII, nhiệm kỳ 2018- 2023; Dự thảo chương trình công tác toàn khoá của BCH T.Ư Hội NDVN khoá VII, nhiệm kỳ 2018- 2023; Đề án về Uỷ ban kiểm tra Hội NDVN các cấp; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN khoá VII.

Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 2 (khoá VII) được tổ chức trong 2 ngày 1-2.4. Sáng ngày 2.4, Hội nghị sẽ bàn thảo nội dung: Đề án Uỷ ban Kiểm tra Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; Quy chế hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023 và trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 BCH T.Ư Hội khoá VII.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng cho biết thêm, về công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội NDVN đánh giá đầy đủ và đúng đắn, rút ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc và xác định 5 mục tiêu tổng quát, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cùng 22 giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi 14 chỉ tiêu cụ thể nhằm phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng cũng thông báo 5 tin vui về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quý I/2019. Trong đó, tin vui nhất là qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 10 –NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp gia tăng ở nhiều lĩnh vực như: Trồng trọt chăn nuôi, thuỷ sản, chế biến nông lâm sản, riêng lĩnh vực chế biến trái cây có 16 doanh nghiệp lớn đầu tư với tổng vốn khoảng 8.700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công cuộc xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại theo phương châm “dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng” và “ly nông bất ly hương”, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo tiếp cận đa ngành và chuyển dịch năng suất lao động từ nông nghiệp sang nông nghiệp dịch vụ thông qua đẩy mạnh cải cách thể chế, thủ tục hành chính và đổi mới công nghệ đã và đang là động lực động mạnh mẽ.

14 chỉ tiêu thi đua năm 2019

Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh việc thành lập Ban chỉ đạo cụm thi đua về công tác Hội và phong trào nông dân cho các đồng chí Thường trực T.Ư Hội làm Trưởng ban chỉ đạo là rất cần thiết. Trong 6 cụm thi đua này, các cụm Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, cụm Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, nhất là vùng Tây Bắc Bộ còn tỷ lệ hộ nghèo rất cao.

  Trong khuôn khổ hội nghị cũng đã tổng kết công tác thi đua và khen thưởng năm 2018 cho các tổ chức, cá nhân có thành xuất sắc. Theo đó, có 34 Hội ND tỉnh, thành phố đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, 29 Hội ND tỉnh, thành phố đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc. BCH T.Ư Hội NDVN tặng cờ thi đua cho 17 Hội ND tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.

“Việc xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo và các thành viên, nguyên tắc và phương thức hoạt động, điều kiện phương tiện làm việc sẽ giúp cho Ban chỉ đạo sâu sát địa phương, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền, gần nông dân và hiểu nông dân. Ban Thường vụ T.Ư Hội đang nghiên cứu, xây dựng hoàn chỉnh tổ chức bộ máy các ban, đơn vị sự nghiệp của cơ quan T.Ư Hội, trong đó có 2 cơ quan Thường trực tại miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát huy trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm tập trung phân tích kỹ lưỡng, sâu sắc 6 nội dung đã được thông qua trong chương trình Hội nghị; bảo đảm trong năm 2019, công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục tạo ra những đột phá mới.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Thào Xuân Sùng, các đại biểu đã tập trung thảo luận và hoàn thiện các nội dung quan trọng đã đề ra tại hội nghị BCH lần thứ 2, khóa VII.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn  đã trình bày bản báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, năm 2019, Hội NDVN đã đặt ra 14 chỉ tiêu thi đua chủ yếu, như: Kết nạp được 240.000 hội viên mới; có 100% chi Hội xây dựng được Quỹ hoạt động của Hội; có 6 triệu hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; có 7,5 triệu hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế và 100% các cấp Hội làm tốt công tác vận động nông dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khoá XII “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”…

Xây dựng chuỗi nông sản an toàn

Để triển khai hiệu quả Đề án 24 của T.Ư Hội NDVN, Hội ND tỉnh Ninh Bình đã tập trung khai thác các nguồn vốn và ưu tiên cho các tổ hội nghề nghiệp được vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Theo đó, khi xây dựng dự án vay vốn Quỹ HTND thì Hội ND cơ sở phải phải làm đề án xây dựng mô hình chi tổ, hội nghề nghiệp. Nét nổi bật của các cấp Hội ND tỉnh Ninh Bình là lồng ghép thực hiện hiệu quả Đề án 24 “Mô hình chi tổ hội nghề nghiệp với đề án "Nông dân nói không với thực phẩm bẩn". Qua đó, Hội triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ tổ, nhóm nông dân sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn như VietGAP, GlobalGAP, tiêu chuẩn hữu cơ.

Ông Đinh Hồng Thái – Chủ tịch Hội ND tỉnh Ninh Bình

Tuyên truyền gắn với xây dựng mô hình cụ thể

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp Hội ND tỉnh Gia Lai đã tích cực phối hợp, triển khai, vận động nông dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… Với đặc thù tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp Hội ND đã tập trung tuyên truyền các tiêu chí cụ thể xây dựng làng NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với hành động, việc làm, mô hình, sản phẩm cụ thể. Điển hình như: Vườn rau kiểu mẫu, xây dựng mô hình điểm chi Hội ND kiểu mới gắn với xây dựng NTM ở các làng đang chuẩn bị được công nhận xây dựng nông thôn mới…

Ông Nguyễn Minh Trưởng – Chủ tịch Hội ND tỉnh Gia Lai

Tạo vùng sản xuất hàng hóa

Tỉnh Trà Vinh có sản phẩm nông nghiệp dừa sáp là đặc sản nổi tiếng và có giá trị chất lượng cao. Hiện có tập đoàn Nhật Bản muốn thu mua, tuy nhiên sản lượng dừa sáp tại địa phương không đáp ứng đủ số lượng yêu cầu. Trên cơ sở đó, Hội ND tỉnh đã trực tiếp tham mưu và đề xuất với UBND tỉnh tổ chức cuộc Đối thoại về chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn với sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ... nhằm thảo luận các cơ chế, chính sách hiệu quả giải quyết các vấn đề về xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần định hướng quy hoạch lại vùng đặc sản tại địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung nhằm tạo thuận lợi cho xúc tiến thương mại.

Bà Lê Bích Chi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Trà Vinh

Thu Hà
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhập những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem