Chủ đề nóng

Hội nghị Văn hóa toàn quốc

  • Điều may mắn của những người làm văn hóa
    Theo dõi Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra vào hôm nay (24/11), một số nghệ sĩ đã chia sẻ ý kiến tâm huyết với Dân Việt.