Chủ đề nóng

Hội Nông dân Việt Nam đề xuất 3 vấn đề về công tác Hội và phong trào nông dân vùng tôn giáo

Minh Ngọc Thứ tư, ngày 31/08/2022 18:29 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Thực hiện Kế hoạch số 26 và Hướng dẫn số 02 của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp Hội Nông dân đã triển khai, thực hiện có hiệu quả trong công tác vận động, đoàn kết chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ tôn giáo đến với hội viên nông dân.
Bình luận 0

Chiều 31/8, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 26 ngày 10/10/2018 và Hướng dẫn số 02 ngày 15/8/2019 của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị. Thực hiện: Minh Ngọc.

Tôn giáo - Ảnh 1.

Chiều 31/8, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 26 ngày 10/10/2018 và Hướng dẫn số 02 ngày 15/8/2019 của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Minh Ngọc

Nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 26 ngày 10/10/2018 của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức thực hiện Đề án "Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay", ông Phạm Huy Hưng, Phó trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng - An Ninh (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) cho biết, trong thời gian qua, cán bộ, hội viên nông dân là tín đồ, chức sắc tôn giáo luôn tin tưởng và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện tốt các quy định của địa phương về tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo và lễ hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cụ thể, đóng góp của các tôn giáo vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Trong đó, có các phong trào như: phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh; Tổ chức các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai nhiều phong trào, xây dựng mô hình hiệu quả cho hội viên ở vùng tôn giáo - Ảnh 2.

Thực hiện Kế hoạch số 26 ngày 10/10/2018 và Hướng dẫn số 02 ngày 15/8/2019 của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai tuyên truyền, xây dựng các phong trào, mô hình hiệu quả. Ảnh: Minh Ngọc

Bên cạnh đó, vận động các tôn giáo, hội viên nông dân là chức sắc, tín đồ tham gia xã hội hóa, phát triển hoạt động bảo trợ xã hội, phát triển giáo dục mầm non, chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh, phòng chống dịch Covid-19, phát triển hoạt động an sinh xã hội.

Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân; Vận động các cơ sở tôn giáo, hội viên tín đồ tôn giáo treo cờ Tổ quốc; Công tác vận động, đoàn kết chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo vào tổ chức Hội; Tham gia giải quyết các đề xuất, kiến nghị hợp pháp chính đáng của tổ chức Hội Nông dân, hội viên nông dân tôn giáo; Vận động hội viên nông dân, quần chúng nhân dân đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan, lợi dụng tôn giáo kích động gây chia rẽ giữa các tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; 

Thời gian qua tình hình tôn giáo khu vực nông thôn còn một số vấn đề cần quan tâm như: ở một số nơi, địa bàn vẫn còn phát sinh điểm "nóng" lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để vi phạm pháp luật, vẫn còn hoạt động lợi dụng tôn giáo để trục lợi, mê tín dị đoan, phản văn hóa ở một số cơ sở thờ tự gây bức xúc trong xã hội; mâu thuẫn nội bộ, suy thoái đạo đức của một bộ phận chức sắc, nhà tu hành, chức việc; vi phạm pháp luật về đất đai, lấn chiếm, chuyển nhượng, hiến tặng, xây dựng cơ sở thờ tự trái phép chưa được giải quyết dứt điểm; một số hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới, "đạo lạ", "tà đạo" trong nông thôn, nông dân chưa giảm.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề xuất 3 vấn đề về công tác tôn giáo

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02 ngày 15/8/2019 của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về "Quy trình lựa chọn, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng và phát huy vai trò của cốt cán phong trào trong tôn giáo", thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí, website, bản tin của Hội kết hợp với phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng; sinh hoạt chi, tổ Hội, CLB "Nông dân với pháp luật"...Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền đa dạng, phong phú.

Xây dựng lực lượng cốt cán phong trào trong tôn giáo của Hội Nông dân các cấp được tuyển chọn, lựa chọn từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên nông dân có uy tín, tiêu biểu, gương mẫu, hiểu biết về tín ngưỡng, tôn giáo, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo… đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai nhiều phong trào, xây dựng mô hình hiệu quả cho hội viên ở vùng tôn giáo - Ảnh 4.

Đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiến nghị, đề xuất 3 vấn đề về công tác tôn giáo. Ảnh: Minh Ngọc

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính cho biết, trong thời gian qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai 3 Nghị quyết về xây dựng Hội. Trong đó, có Nghị quyết 03 về đẩy mạnh xây dựng Chi, tổ hội nghề nghiệp theo tiêu chí "5 cùng", vừa triển khai chung trong cả nước và vùng tôn giáo.

Tiêu chí "5 cùng" trước hết các thành viên tham gia Chi, tổ hội nghề nghiệp phải "cùng mối quan tâm, cùng lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ, cùng chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm, cùng hưởng lợi". "Chúng tôi cũng đẩy mạnh triển khai trong vùng tôn giáo bằng nhưng mô hình như: mô hình giảm nghèo gắn với hoạt động các Chi, tổ hội nghề nghiệp", ông Đính cho biết.

Bên cạnh đó, triển khai Nghị quyết số 05 của Trung ương Hội nông dân Việt Nam về Tăng cường công tác phát triển quản lý, nâng cao chất lượng hội viên. Trong đó, có hội viên trong vùng tôn giáo và Nghị quyết 06 nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai nhiều phong trào, xây dựng mô hình hiệu quả cho hội viên ở vùng tôn giáo - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Ngọc

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đã kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước 3 vấn đề như sau:

Thứ nhất, kiến nghị bổ sung vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân, cùng với Hội Nông dân đề xuất Chính phủ sớm ban hành Nghị định về Quỹ hỗ trợ nông dân để hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tạo điều kiện cho đồng bào có đạo về việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống và giảm nghèo bền vững. 

Thứ hai, chỉ đạo sớm ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo để thực thi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thứ ba, chỉ đạo ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng cốt cán phong trào trong các tôn giáo đặc biệt là cốt cán phong trào đang tham gia hoạt động ở các các tổ chức chính trị - xã hội (theo Thông báo số 150 của Ban Bí thư).  

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai nhiều phong trào, xây dựng mô hình hiệu quả cho hội viên ở vùng tôn giáo - Ảnh 6.

Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kết luận buổi làm việc. Ảnh: Minh Ngọc

Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao kết quả đã đạt được của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện Kế hoạch số 26 ngày 10/10/2018 và Hướng dẫn số 02 ngày 15/8/2019 của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến các hội viên nông dân, xây dựng các mô hình.

Hội Nông dân Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật tôn giáo và phối hợp, tham gia với Mặt trận Tổ quốc Tổ chức Hội nghị phản biện về Dự thảo sửa đổi Nghị định 162 về lĩnh vực tôn giáo và xử phạt hành chính; phản biện xã hội Dự thảo Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, đồng chí Ngô Sách Thực yêu cầu tiếp tục xây dựng nhiệm vụ cốt cán phong trào trong các tôn giáo của Hội Nông dân. 

Thực hiện đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về Dân tộc - tôn giáo
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem