Chủ đề nóng

làm việc bất hợp pháp

  • Nỗ lực đưa lao động Hàn Quốc về đúng hạn

    Nỗ lực đưa lao động Hàn Quốc về đúng hạn

    Thanh Hóa là một trong những địa phương có số lượng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc khá đông, tuy nhiên tình trạng lao động làm việc bất hợp pháp ở đây cũng rất phổ biến. Chính bởi vậy, thời gian qua Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp nhằm truyền thông kêu gọi người lao động bất hợp pháp về nước.