Lào Cai ban hành Chỉ thị về quản lý, bảo vệ và ngăn chặn tình trạng chặt, phá rừng

Lam Anh – Chiên Hoàng Thứ năm, ngày 20/05/2021 14:30 PM (GMT+7)
UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 20/5/2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt, phá rừng và chống người thi hành công vụ.
Bình luận 0

 

Lào Cai: Ban hành Chỉ thị về quản lý, bảo vệ và ngăn chặn tình trạng chặt, phá rừng… - Ảnh 1.

Rừng vùng lõi VQG Hoàng Liên thuộc xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Chiên

Theo đó, trong thời gian gần đây tình trạng chặt, phá rừng, khai thác rừng lấy gỗ, lâm sản trái pháp luật diễn ra phức tạp và hành vi chống người thi hành công vụ có nguy cơ ngày càng gia tăng.

Để khắc phục những tồn tại trên, nhằm đảm bảo kỷ cương pháp luật, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, chặt phá rừng, khai thác gỗ, lâm sản trái pháp luật và hành vi chống người thi hành công vụ; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo như sau:

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chương trình hành động số 272-Ctr/TU ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh Lào Cai.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, quản lý nghiêm diện tích rừng hiện có, trong đó, tập trung chủ yếu diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng cho chủ rừng và chính quyền cấp xã nơi có rừng. Triển khai, thực hiện hiệu quả phương án quản lý rừng bền vững.

Triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện các trường hợp xâm hại vào rừng, đốt, phá rừng lấy đất làm nương rãy; cương quyết phá bỏ các loại cây trồng, các công trình xây dựng trái phép trên diện tích rừng bị xâm hại, nhất là rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, phòng hộ. Thu hồi toàn bộ đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái pháp luật và buộc khắc phục hậu quả, trồng lại rừng theo quy định.

Quản lý chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở chế biến gỗ; xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật, kiên quyết đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định của nhà nước. 

Thu hồi, không cấp mới giấy phép kinh doanh đối với cơ sở chế biến gỗ, lâm sản không đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp hoặc không phù hợp với quy hoạch các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn theo thẩm quyền.

Hằng năm tổ chức kiểm tra, rà soát điều chỉnh phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho phù hợp với điều kiện thực tế theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng có thể xảy ra. 

Huy động các lực lượng Công an, Quân đội phối hợp với Kiểm lâm kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Xử lý nghiêm minh những vi phạm theo pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, các đối tượng chống người thi hành công vụ; tập trung thống kê, điều tra, triệt phá những "đầu nậu", chủ đường dây buôn bán lâm sản trái pháp luật; rà soát, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm còn tồn đọng gắn với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương để giáo dục, răn đe phòng ngừa chung.

Lào Cai: Ban hành Chỉ thị về quản lý, bảo vệ và ngăn chặn tình trạng chặt, phá rừng… - Ảnh 3.

Lào Cai: Ban hành Chỉ thị về quản lý, bảo vệ và ngăn chặn tình trạng chặt, phá rừng… - Ảnh 4.

Lào Cai: Ban hành Chỉ thị về quản lý, bảo vệ và ngăn chặn tình trạng chặt, phá rừng… - Ảnh 5.

Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 20/5/2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt, phá rừng và chống người thi hành công vụ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các địa phương xây dựng, thực hiện nghiêm túc phương án quản lý rừng bền vững; phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; lập cơ sở dữ liệu về diện tích, chất lượng rừng và đất lâm nghiệp đến từng chủ rừng theo quy định; Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chương trình hành động số 272-Ctr/TU ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ và phát triển rừng, tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép.

Chỉ đạo Vườn quốc gia Hoàng Liên; Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn; Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát; Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện, thị xã, thành phố; các Công ty lâm nghiệp xây dựng, thực hiện phương án quản lý rừng bền vững hiệu quả trong lâm phận được giao.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý đất đai; xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vi phạm pháp luật về đất đai; chấm dứt tình trạng hợp pháp hóa việc mua bán, chuyển đổi đất lâm nghiệp trái pháp luật.

Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương đảm bảo nguồn vốn cho việc tăng cường thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật về đầu tư công, quản lý ngân sách Nhà nước.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an địa phương quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu; tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng còn tồn đọng; thống kê, phân hóa đối tượng "đầu nậu", chủ đường dây buôn bán lâm sản trái pháp luật, kẻ chủ mưu, thuê, kích động, xúi giục người dân phá rừng, chống người thi hành công vụ, khiếu kiện, vu khống, gây rối mất trật tự xã hội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, các Đồn Biên phòng, lực lượng Dân quân tự vệ địa phương tham gia tích cực vào công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Giao nhiệm vụ cho đơn vị đóng quân trên địa bàn tham mưu cho chính quyền cấp xã về bảo vệ rừng, tăng cường công tác tuần tra kết hợp với bảo vệ rừng; phối hợp hỗ trợ và tham gia cùng lực lượng Kiểm lâm địa phương phát hiện các vi phạm về bảo vệ rừng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vườn quốc gia Hoàng Liên, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn; Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bát Xát; các Công ty lâm nghiệp; Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức được nhà nước giao rừng, rà soát toàn bộ diện tích đã giao khoán quản lý, bảo vệ rừng, kiên quyết thanh lý hợp đồng khoán bảo vệ rừng không đúng đối tượng hoặc tổ chức, cá nhân đã nhận khoán bảo vệ rừng nhưng thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định của nhà nước về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tổ chức rà soát các vùng trọng điểm rừng có nguy cơ xâm hại cao, tổ chức truy quét, ngăn chặn kịp thời tình trạng lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ, lâm sản trái pháp luật trên diện tích được giao quản lý.

Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền những điển hình thực hiện tốt về bảo vệ và phát triển rừng; đưa tin kịp thời và khách quan về các vụ phá rừng, phê phán các hành vi phá rừng trái pháp luật và chống người thi hành công vụ.

Yêu cầu Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các chủ rừng theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai thực hiện.

Lào Cai: Ban hành Chỉ thị về quản lý, bảo vệ và ngăn chặn tình trạng chặt, phá rừng… - Ảnh 7.

Những hình ảnh người dân vận chuyển gỗ từ vùng lõi VQG Hoàng Liên ra khỏi rừng được Phóng viên Báo Dân Việt ghi nhận tháng 4/2021. Ảnh: Lam Anh

Trước đó, cuối tháng 4, đầu tháng 5/2021, Sau một thời gian dài điều tra, thâm nhập thực tế sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên. Sáng ngày 27/4/2021, Báo Điện tử Dân Việt đăng tải bài 1: "Phá rừng pơ mu cổ thụ, "moi ruột" Vườn quốc gia trên nóc nhà Đông Dương" trong loạt bài dài kỳ Phá rừng pơ mu ở Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Ngay trong sáng 27/4/2021, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh ký, gửi Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên; Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa; Giám đốc Sở NN&PTNT; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm yêu cầu kiểm tra xử lý thông tin báo nêu..

Cục Kiểm Lâm- Tổng Cục Lâm nghiệp cũng có công văn gửi Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai về việc ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác lâm sản trái pháp luật. Và cử Đoàn công tác do ông Đồng Xuân Hùng - Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm là trưởng đoàn phối hợp với Vườn quốc gia Hoàng Liên kiểm tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai công chức kiểm lâm địa bàn, tại Trạm kiểm lâm Tả Van, một Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên và Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Tả Van,

Ngày 5/5/2021 UBND tỉnh Lào Cai có văn bản số 1797/UBND-NLN giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, xử lý vi phạm về khai thác rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên. Kết quả điều tra, xác minh báo cáo UBND tỉnh Lào Cai trước ngày 30/6/2021.

Từ ngày 6-11/5/2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) Công an tỉnh Lào Cai kiểm tra đột xuất 6 cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Qua kiểm tra phát hiện 2 cơ sở vi phạm các thủ tục hành chính; đã phạt hành chính 5 triệu đồng. 3 cơ sở có gỗ không rõ nguồn gốc; tạm giữ 6,954 m3 gỗ các loại, trong đó gỗ Pơ Mu có khối lượng 6,443m3, gồm: 257 lóng, khúc, thanh, tấm, cục cành, gốc rễ không có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp để xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường - cho biết: "Vụ việc phá rừng pơ mu Vườn quốc gia Hoàng Liên sai phạm rõ ràng. Đó là điều rất đáng tiếc. Vì thế, cần phải xử lý nghiêm, không bao che cho vi phạm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem