Chủ đề nóng

Lịch cắt điện Bắc Giang ngày 5/6 chính xác nhất

D.N Thứ hai, ngày 05/06/2023 10:50 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Công ty Điện lực Bắc Giang vừa thông tin về kế hoạch cắt điện ngày 5/6 trên địa bàn tỉnh.
Bình luận 0

Lịch cắt điện Bắc Giang ngày 5/6 chính xác nhất

Lịch cắt điện Lạng Giang

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Lạng Giang

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 09:15:00.000

Một phần xã Tiên Lục

Điện lực Lạng Giang

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 09:15:00.000

Một phần xã Đào Mỹ

Điện lực Lạng Giang

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Một phần các xã Tân Dĩnh, Tân Thanh, Mỹ Thái, Xuân Hương, TT Vôi

Điện lực Lạng Giang

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Một phần xã Tân Dĩnh, Xương Lâm, TT Vôi

Điện lực Lạng Giang

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Một phần các xã Tiên Lục, An Hà, Đào Mỹ

Điện lực Lạng Giang

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Một phẫn các xã Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, An Hà

Điện lực Lạng Giang

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Một phần các xã Hương Sơn, Tân Hưng

Điện lực Lạng Giang

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Một phần các xã Hương Sơn, Quang Thịnh

Điện lực Lạng Giang

2023-06-05 09:30:00.000

2023-06-05 11:15:00.000

Một phần xã Đào Mỹ

Điện lực Lạng Giang

2023-06-05 09:30:00.000

2023-06-05 11:15:00.000

Một phần xã Tiên Lục

Điện lực Lạng Giang

2023-06-05 14:00:00.000

2023-06-05 15:45:00.000

Một phần xã Tiên Lục

Điện lực Lạng Giang

2023-06-05 14:00:00.000

2023-06-05 15:45:00.000

Một phần xã Đào Mỹ

Điện lực Lạng Giang

2023-06-05 15:40:00.000

2023-06-05 17:45:00.000

Một phần xã Tiên Lục

Điện lực Lạng Giang

2023-06-05 15:40:00.000

2023-06-05 17:45:00.000

Một phần xã Đào Mỹ

Việt Yên

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Việt Yên

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Một phần TT Bích Động, xã Hương Mai

Điện lực Việt Yên

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Một phần xã Hồng Thái, Nghĩa Trung

TP Bắc Giang

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 00:00:00.000

2023-06-06 00:00:00.000

Xã Lãng Sơn, Xuân Phú

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 05:00:00.000

2023-06-05 08:00:00.000

Xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 06:00:00.000

2023-06-05 11:00:00.000

Phường Lê Lợi

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 06:30:00.000

2023-06-05 08:30:00.000

Xã Lãng Sơn

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-06 00:00:00.000

Phường Trần Phú, Trần Nguyên Hãn, Đa Mai

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-06 00:00:00.000

Phường Trần Phú,

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-06 00:00:00.000

Xã Trí Yên, Quỳnh Sơn

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Thị Trấn Nham Biền

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Xã Yên Lư, Tư Mại, Thị Trấn Nham Biền

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-06 00:00:00.000

Xã Hung Gián, Tiến Dũng, Thị Trấn Tân Dân

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-05 10:00:00.000

xã Lãng Sơn

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-05 17:00:00.000

Xã Nội Hoàng

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

Xã Nội Hoàng

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

Xã Nội Hoàng

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-05 17:00:00.000

Xã Nội Hoàng

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

Xã Nội Hoàng

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

Xã Nội Hoàng

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

Xã Nội Hoàng

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-05 17:00:00.000

KCNSKNH

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KCNSKNH

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KCNSKNH

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KCNSKNH

Điện lực Thành phố Bắc Giang

2023-06-05 13:30:00.000

2023-06-05 17:00:00.000

Phường Dĩnh Kế

Lục Ngạn

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

1 phần xã Hồng Giang, Thanh Hải, 1 phần xã Kiên Thành

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Xã Phượng Sơn

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Xã Mỹ An, Tân Mộc, Nam Dương

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

1 phần xã Tân Quang, 1 phần xã Đèo gia, 1 phần xã Phú Nhuận

Điện lực Lục Ngạn

2023-06-05 08:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

1 phàn xã phượng Sơn, Quý Sơn, Nam Dương

Hiệp Hoà

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-05 05:30:00.000

2023-06-05 07:00:00.000

Thôn Thanh Vân

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-05 05:30:00.000

2023-06-05 07:00:00.000

TBA Thường Thắng 1

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Một phần thị trấn Thắng và xã: Hoàng Vân, Thái Sơn

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Lương Phong, Hoàng Lương, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng Tân

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Đoan Bái, Đông Lỗ

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Một phần thị trấn Thắng và xã: Ngọc Sơn, Hoàng Thanh

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Một phần thị trấn Thắng và xã: Ngọc Sơn, Hoàng Thanh

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Hương Lâm, Mai Đình

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Châu Minh, Hương Lâm, , Xuân Cẩm

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Châu Minh, Đông Lỗ

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Châu Minh, Đông Lỗ

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Châu Minh, Mai Đình, KCN Hòa Phú

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Hợp Thịnh, Mai Trung, Hùng Sơn, Xuân Cẩm

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Hùng Sơn, Quang Minh

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:59:00.000

Hợp Thịnh, Mai Trung, Hùng Sơn

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-05 07:45:00.000

2023-06-05 09:15:00.000

TBA Thường Thắng 5

Điện lực Hiệp Hoà

2023-06-05 07:45:00.000

2023-06-05 09:45:00.000

TBA Mỹ Hòa

Lục Nam

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Lục Nam

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:58:00.000

Xã Đông Phú, Một phần xã Tam Dị

Điện lực Lục Nam

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:58:00.000

Xã Nghĩa Phương, Cương Sơn, một phần thị trấn Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:58:00.000

Xã Bảo Đài, Bảo Sơn , Phú Yên

Điện lực Lục Nam

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:58:00.000

Xã Huyền Sơn, một phần thị trấn Đồi Ngô

Điện lực Lục Nam

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:58:00.000

Xã Lan Mẫu, Chu Điện, Phương Sơn

Điện lực Lục Nam

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 23:58:00.000

Xã Vô Tranh, Bình Sơn, Lục Sơn, Trường Sơn

Mời bạn đọc tiếp tục cập nhật lịch cắt điện Bắc Giang chính xác nhất trên báo Dân Việt!

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem