Chủ đề nóng

Lịch cắt điện Nam Định ngày 4/6 chính xác nhất

D.N Chủ nhật, ngày 04/06/2023 10:40 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Theo thông tin từ Công ty Điện lực Nam Định đã có thông báo về lịch cắt điện ngày 4/6/2023 trên địa bàn tỉnh như sau:
Bình luận 0

Lịch cắt điện Nam Định ngày 4/6 chính xác nhất

 Giao Thủy

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-04 00:50:00.000

2023-06-04 03:22:00.000

Xã Giao Châu, xã Giao Yến, xã Giao Tân, xã Bạch Long, xã Giao Phong, xã Giao Thịnh, TT Quất Lâm

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-04 00:50:00.000

2023-06-04 03:23:00.000

Xã Giao Nhân, xã Giao Hà, xã Bình Hòa, xã Giao An, xã Giao Thiện, xã Giao Hương, xã Hồng Thuận.

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-04 05:30:00.000

2023-06-04 08:30:00.000

Xã Giao Hà, xã Bình Hòa, xã Hoành Sơn, xã Giao Nhân, xã Hồng Thuận, xã Giao Hương, Giao Thanh

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-04 05:30:00.000

2023-06-04 08:30:00.000

Xã Hoành Sơn, xã Giao Tiến, 1 phần huyện Xuân Trường

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-04 05:30:00.000

2023-06-04 08:30:00.000

TT Ngô Đồng, 1 phần xã Hoành Sơn.

Hải Hậu

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-04 00:25:00.000

2023-06-04 03:00:00.000

Xã Hải Tân, Hải Sơn, Hải Đường, Hải Phong, Hải An

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-04 01:25:00.000

2023-06-04 03:30:00.000

Xã Hải Cường, Hải Châu, Thịnh Long

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-04 02:55:00.000

2023-06-04 05:00:00.000

Xã Hải Lộc, Hải Đông, Hải Tây, Hải Phúc

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-04 02:55:00.000

2023-06-04 05:00:00.000

Xã Hải Tây, Hải Tân, 1 phần TT Cồn, Hải Cường, Hải Hòa, TT - Thịnh Long

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-04 03:45:00.000

2023-06-04 07:00:00.000

Xã Hải Vân, Hải Nam, Hải Hà, Hải Thanh

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-04 05:00:00.000

2023-06-04 11:00:00.000

TT Yên Định, Xã Hải Trung, Hải Bắc, Hải Thanh, Hải Hưng

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-04 05:30:00.000

2023-06-04 12:00:00.000

Xã Hải Tây, Hải Quang, Hải Phương, Hải Long

 TP Nam Định

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-04 05:00:00.000

2023-06-04 11:30:00.000

477-E3.7

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-04 05:05:00.000

2023-06-04 06:30:00.000

Phường Ngô Quyền

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-04 05:08:00.000

2023-06-04 06:30:00.000

Phường Cửa Bắc

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-04 05:10:00.000

2023-06-04 06:30:00.000

Khu Đông Mạc, Phường Lộc Vượng, Thống Nhất

Nghĩa Hưng

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-04 04:20:00.000

2023-06-04 07:20:00.000

Đz 22 kV Lộ 481e3.10 cấp điện cho xã Nghĩa Bình, Nghĩa Thắng, Nghĩa Tân, Phúc Thắng

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-04 04:20:00.000

2023-06-04 07:20:00.000

Đz 22 kV lộ 473 E3.10 cấp điện cho xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, TT Quỹ Nhất, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải và một phần TT Rạng Đông

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-04 04:20:00.000

2023-06-04 07:20:00.000

Đz 22 kV lộ 477 E3.10 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-04 09:40:00.000

2023-06-04 13:30:00.000

Các TBA các Xã Nghĩa Thái, Nghĩa Châu, Hoàng Nam.

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-04 10:05:00.000

2023-06-04 15:00:00.000

các TBA các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phong, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Lợi, Nông Trường, Nam Điền.

Nam Trực

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Nam Trực

2023-06-04 05:30:00.000

2023-06-04 09:00:00.000

ĐZ lộ 472 E3.12

Điện Lực Nam Trực

2023-06-04 05:30:00.000

2023-06-04 09:00:00.000

ĐZ lộ 478 E3.12

Điện Lực Nam Trực

2023-06-04 10:00:00.000

2023-06-04 14:00:00.000

Lộ 473 E3.21.

Điện Lực Nam Trực

2023-06-04 10:00:00.000

2023-06-04 15:00:00.000

Lộ 477 E3.21.

Trực Ninh

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-04 01:30:00.000

2023-06-04 06:00:00.000

Xã Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Định, một phần khu CN Cát Thành - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-04 03:10:00.000

2023-06-04 07:00:00.000

Xã Liêm Hải, Trực Phương, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-04 03:35:00.000

2023-06-04 07:00:00.000

Xã Trực Đại, Trực Thái - huyện Trực Ninh; xã Hải Anh, Hải Minh, Hải Long, Hải Phương - huyện Hải Hậu

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-04 05:30:00.000

2023-06-04 12:00:00.000

Xã Trực Tuấn, Trực Đạo, TT Cát Thành - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-04 05:30:00.000

2023-06-04 12:00:00.000

Xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh; xã Nam Sơn, Nam Thái, Nam Phúc - huyện Nam Trực

Vụ Bản

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-04 10:10:00.000

2023-06-04 14:00:00.000

Đại An và Thành Lợi, Hợp Hưng

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-04 10:15:00.000

2023-06-04 14:30:00.000

xã Vĩnh Hào, Liên Minh

 Xuân Trường

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Xuân Trường

2023-06-04 00:30:00.000

2023-06-04 05:00:00.000

Xã Xuân Kiên, Xã Xuân Tiến, Thị Trấn Xuân Trường

Điện Lực Xuân Trường

2023-06-04 04:10:00.000

2023-06-04 05:00:00.000

Thị Trấn Xuân Trường , Xã Xuân ngọc, Xã Xuân Ninh

Ý Yên

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Ý Yên

2023-06-04 05:00:00.000

2023-06-04 05:15:00.000

ĐZ 376-E3.1 sau LBS 376/262 đến LBS 376/307A : Xã Yên Tiến, Yên Bằng

Điện Lực Ý Yên

2023-06-04 05:00:00.000

2023-06-04 06:00:00.000

ĐZ 477-E3.15 sau RE 477/154: Xã Yên Thắng, Yên Cường, Yên Khang

Điện Lực Ý Yên

2023-06-04 05:30:00.000

2023-06-04 12:00:00.000

371-E3.15 sau RE 371/70: Xã Yên Phong, Yên Hưng, Yên Phú, Yên Chính

Điện Lực Ý Yên

2023-06-04 05:30:00.000

2023-06-04 12:00:00.000

ĐZ 473-E3.15: Xã Yên Tân, Yên Lợi, Yên Trung

Điện Lực Ý Yên

2023-06-04 05:30:00.000

2023-06-04 12:00:00.000

ĐZ 477-E3.15: Xã Yên Dương, Yên Mỹ, Yên Thắng, yên Lương, Yên Khang

Điện Lực Ý Yên

2023-06-04 07:00:00.000

2023-06-04 08:00:00.000

ĐZ 376E3.1 Nhánh Vĩnh Trị: Xã Yên Đồng, Yên Trị , Yên Tiến

Điện Lực Ý Yên

2023-06-04 07:00:00.000

2023-06-04 08:00:00.000

ĐZ 376 E3.1 sau LBS 376/262 đến LBS 376/307: Xã Yên Tiến, Yên Bằng,

Điện Lực Ý Yên

2023-06-04 08:00:00.000

2023-06-04 09:15:00.000

ĐZ 477 E3.15 sau LBS 477/155/1 Yên Thắng (ĐZ 471 E3.22 mới): Xã Yên Thắng, Yên Cường

Điện Lực Ý Yên

2023-06-04 08:30:00.000

2023-06-04 08:45:00.000

ĐZ 376 E3.1 từ sau Re 376/175/74 Vĩnh Trị (ĐZ 371 E3.22 mới): Xã Yên Đồng, Yên Trị , Yên Tiến

Điện Lực Ý Yên

2023-06-04 08:30:00.000

2023-06-04 08:45:00.000

ĐZ 376 E3.1 sau LBS 376/262 đến LBS 376/307(ĐZ 373 E3.22 mới): Xã Yên Tiến, Yên Bằng,Yên Hồng, Yên Quang

Điện Lực Ý Yên

2023-06-04 09:00:00.000

2023-06-04 09:15:00.000

ĐZ 477 E3.15 sau LBS 477/155/1 Yên Thắng (ĐZ 471 E3.22 mới): Xã Yên Thắng, Yên Cường

Điện Lực Ý Yên

2023-06-04 09:40:00.000

2023-06-04 13:30:00.000

ĐZ 371 E3.15

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem