Chủ đề nóng

Lịch cắt điện Bắc Ninh ngày 5/6 chính xác nhất

Phạm Huyền Thứ hai, ngày 05/06/2023 11:14 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Lịch ngừng giảm cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày 5/6 qua tra cứu Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
Bình luận 0

Lịch cắt điện Bắc Ninh ngày 5/6

Huyện Quế Võ

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Quế Võ

2023-06-05 05:30:00.000

2023-06-05 11:30:00.000

Thôn Mai Cương

Điện lực Quế Võ

2023-06-05 05:30:00.000

2023-06-05 11:30:00.000

thôn Phù Lang

Huyện Thuận Thành

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Thuận Thành

2023-06-05 05:00:00.000

2023-06-05 06:30:00.000

Thôn Liễu Lâm xã Song Liễu

Điện lực Thuận Thành

2023-06-05 06:20:00.000

2023-06-05 08:00:00.000

Thôn Ngọc Lâm xã Song Liễu

Điện lực Thuận Thành

2023-06-05 07:40:00.000

2023-06-05 09:00:00.000

Một phần khu phố Đức Hiệp phường Xuân Lâm

Điện lực Thuận Thành

2023-06-05 07:40:00.000

2023-06-05 09:00:00.000

Khu phố Đại Tự phường Thanh Khương

Điện lực Thuận Thành

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-05 10:30:00.000

Xóm Lẻ Hoài Thượng

Điện lực Thuận Thành

2023-06-05 14:00:00.000

2023-06-05 15:30:00.000

Khu phố Đông Cốc phường Hà Mãn

Thành phố Từ Sơn

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Từ Sơn

2023-06-05 06:00:00.000

2023-06-05 07:10:00.000

Một phần P.Đồng Nguyên - TP Từ Sơn

Điện lực Từ Sơn

2023-06-05 07:20:00.000

2023-06-05 08:30:00.000

Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn

Điện lực Từ Sơn

2023-06-05 07:45:00.000

2023-06-05 16:30:00.000

Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn

Điện lực Từ Sơn

2023-06-05 08:40:00.000

2023-06-05 09:50:00.000

Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn

Điện lực Từ Sơn

2023-06-05 10:00:00.000

2023-06-05 11:10:00.000

Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn

Điện lực Từ Sơn

2023-06-05 14:00:00.000

2023-06-05 15:10:00.000

Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn

Điện lực Từ Sơn

2023-06-05 15:20:00.000

2023-06-05 16:30:00.000

Một phần P.Tương Giang - TP Từ Sơn

Huyện Yên Phong

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 06:00:00.000

2023-06-05 07:30:00.000

Một phần thôn Chính Chung - xã Yên Trung

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

Khu vực hồ nước - TT Chờ

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

Cty quản lý cầu Cà Lồ trên QL18

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

Cty Bê tông 679

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

Cty quản lý nút GT QL3 & QL18

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Chu Văn Đạo

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Công ty Sáu Hào - Yên Phụ

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Công ty HD Bag - Yên Phụ

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

2 KH sau TBA

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

Đơn vị QL TL295

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH; Cty Giấy Việt Nhật

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH; Lê Văn Hợp

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH; Cty Công Hà

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH; Cty Doxaco

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH; Các KH sau TBA Viphaco

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Nguyễn Văn Minh

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Minh Đại

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Nguyễn Hiếu

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Gạo Hương Việt

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Tân Sơn

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Nguyễn Văn Quang

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty CP Tập Đoàn Hanaka

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Nhựa Đức Anh

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Kingbill

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Nguyễn Văn Thu

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Nhôm Tuấn Thành

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Sở GTVT Bắc Ninh

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Hải Thịnh Ngọc Việt

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Phú An Gia

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: UBND TT Chờ

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Đơn vị QL TL286

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Hiếu Thuận

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: TT Huấn Luyện Chó Nghiệp Vụ - Bộ Công An

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Long Khánh

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Khang Vinh

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Thi công cầu Ngũ Huyện Khê

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: XN Tơ Tằm Vọng Nguyệt

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty CP Tập Đoàn Hanaka

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Nguyễn Hoàng Bách

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Bao bì Việt Bắc

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: DNTN Hữu Bình

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: DNTN Hữu Bình

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Bình Kiên

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Nguyễn Văn Đông

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Quỳnh Giang

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Tân Hồng Ngọc

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Đại Phát

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty May Đáp Cầu

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Saritech

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty MƯU SINH GI

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Sơn Hùng

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty Viglacera

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Cty BT Yên Phong

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: UBND xã Yên Trung

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: UBND xã Yên Trung

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Công ty XD Tiên Du

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Công ty Thanh Thành

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

KH: Công ty Cát Tường

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-05 09:00:00.000

Một phần thôn Trần Xá - xã Yên Trung

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 09:00:00.000

2023-06-05 10:30:00.000

Một phần thôn Trần Xá - xã Yên Trung

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 14:30:00.000

2023-06-05 16:00:00.000

Một phần thôn Ấp Đồn - xã Yên Trung

Điện lực Yên Phong

2023-06-05 16:00:00.000

2023-06-05 17:30:00.000

Một phần thôn Ấp Đồn - xã Yên Trung

Tiên Du

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 08:00:00.000

Một phần KCN Tiên Sơn

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 08:00:00.000

Một phần KCN Tiên Sơn; Thôn Núi Móng

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 08:00:00.000

Một phần KCN Tiên Sơn;

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 08:00:00.000

Một phần KCN Tiên Sơn;

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 08:00:00.000

Một phần KCN Tiên Sơn;

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 08:00:00.000

Một phần KCN Tiên Sơn;

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 08:00:00.000

Một phần KCN Tiên Sơn;

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Một phần KCN Tiên Sơn; ; KCN Tân Hồng

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 05:00:00.000

Một phần KCN Tiên Sơn; công ty Canon

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 08:00:00.000

2023-06-06 08:00:00.000

Một phần KCN Tiên Sơn;

Điện lực Tiên Du

2023-06-05 14:00:00.000

2023-06-05 17:00:00.000

Một phần thôn Bái Uyên

Thành phố Bắc Ninh

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Lý Do

Điện lực Thành phố Bắc Ninh

2023-06-05 06:00:00.000

2023-06-05 14:30:00.000

Một phần KH phường Võ Cường

Điện lực Thành phố Bắc Ninh

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-05 12:00:00.000

Một phần KH phường Võ Cường

Điện lực Thành phố Bắc Ninh

2023-06-05 07:00:00.000

2023-06-05 10:00:00.000

Một phần KH phường Võ Cường

Điện lực Thành phố Bắc Ninh

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-06 08:00:00.000

Một phần KH phường Phong Khê

Điện lực Thành phố Bắc Ninh

2023-06-05 07:30:00.000

2023-06-06 08:00:00.000

Một phần KH phường Phong Khê

Điện lực Thành phố Bắc Ninh

2023-06-05 10:15:00.000

2023-06-05 12:00:00.000

Một phần KH phường Đáp Cầu

Điện lực Thành phố Bắc Ninh

2023-06-05 13:30:00.000

2023-06-05 15:00:00.000

Một phần KH phường Võ Cường

Điện lực Thành phố Bắc Ninh

2023-06-05 14:00:00.000

2023-06-05 16:30:00.000

Một phần KH phường Kinh Bắc

Điện lực Thành phố Bắc Ninh

2023-06-05 15:15:00.000

2023-06-05 16:30:00.000

Một phần KH phường Đại Phúc

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem