Chủ đề nóng

Lùm xùm tại dự án Thanh Hà Cienco 5: Cơ sở Hà Nội thu hồi 182ha của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản?

Nguyễn Đức Thứ ba, ngày 12/01/2021 07:30 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Một trong những căn cứ để Sở TNMT Hà Nội tham mưu UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định 5269/QĐ-UBND đổi chủ đầu tư Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco 5 từ tay "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản về Cienco 5 là Biên bản thỏa thuận số 10/BBTT ngày 21/8/2017. Biên bản thỏa thuận này có giá trị pháp lý hay không?
Bình luận 0

Thu 182ha của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản căn cứ vào "thỏa thuận nội bộ"?

Như Dân Việt đã thông tin, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5269/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây).

Quyết định hành chính "điều chỉnh tên" này thực chất thay đổi chủ đầu tư Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco 5 từ Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản (đồng thời là doanh nghiệp dự án) sang cho nhà đầu tư Tổng Công ty Xây dựng giao thông 5 - CTCP (Cienco 5).

Hơn 3 năm trước khi UBND TP.Hà Nội ban hành quyết định kể trên, đã xuất hiện những vấn đề tranh chấp giữa Nhà đầu tư (Cienco 5) và Doanh nghiệp dự án (Cienco 5 Land). 

Trong Tờ trình số 7860/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/9/2018, Sở TNMT TP.Hà Nội dẫn Thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP.Hà Nội ngày 17/11/2017 cũng đã xác nhận có "những vấn đề tranh chấp giữa Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án trong việc triển khai thực hiện dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) và các dự án khác để hoàn vốn công trình BT ...". 

Đây cũng là Tờ trình đầu tiên của Sở TNMT đề nghị điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại Quyết định 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ). 

Sau đó, Sở này còn có thêm 3 Tờ trình bổ sung về vấn đề nêu trên, trước khi UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định 5269/QĐ-UBND.

Bất cập trong việc Hà Nội điều chỉnh đối tượng giao đất tại dự án Thanh Hà - Ảnh 1.

Khu nhà ở Thanh Hà B, thuộc dự án Thanh Hà Cienco 5. Ảnh: Nguyễn Đức

Một trong những lý do được Sở TNMT đưa ra để đề nghị UBND TP.Hà Nội đổi tên người sử dụng đất căn cứ vào  Biên bản thỏa thuận nội bộ số 10/BBTT ngày 21/8/2017 giữa Cienco 5 và Cienco 5 Land.  

Biên bản này có nội dung "... Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - Công ty cổ phần là Nhà đầu tư, Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 là Doanh nghiệp dự án theo đúng quy định của Hợp đồng BT và quy định pháp luật". 

Đối với phân đoạn 1 Dự án BT và Dự án Khu đô thị Thanh Hà (A - B) Cienco 5, Doanh nghiệp dự án là đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện và quản lý dự án.

Đối với phân đoạn 2 Dự án BT và Dự án Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco 5, Nhà đầu tư là chủ thể trực tiếp thực hiện và quản lý dự án. 

Tuy nhiên, ngày 8/4/2019 Sở Tư pháp Hà Nội có văn bản số 1069/STP-CBPQ cho rằng Biên bản thỏa thuận số 10/BBTT ngày 21/8/2017 là thỏa thuận nội bộ, không có giá trị thay thế các nội dung đã quy định tại các quyết định của UBND tỉnh Hà Tây cũ. 

Để thỏa thuận này có giá trị pháp lý, theo Sở Tư pháp Hà Nội, Cienco 5 - nhà đầu tư, Cienco 5 Land cần thống nhất với Sở GTVT báo cáo UBND TP chấp thuận đưa nội dung thỏa thuận vào Phụ lục Hợp đồng. 

Theo tìm hiểu của Dân Việt, nội dung thỏa thuận này chưa được đưa vào Phụ lục Hợp đồng Kinh tế giữa hai bên.

Trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo của Cienco 5 Land cho rằng sau biên bản thỏa thuận kể trên, Cienco 5 có văn bản 65/CV-TCT5 gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.Hà Nội kiến nghị chưa xem xét, giải quyết điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, dẫn đến biên bản số 10/BBTT không còn hiệu lực. 

Căn cứ theo Hợp đồng BT số 02/HĐBT, Cienco 5 Land - Doanh nghiệp dự án vẫn là chủ đầu tư Dự án đường trục phía Nam và các Dự án khác nêu trong Hợp đồng. 

Hợp đồng BT được ký kết ngày 18/4/2008, do Sở GTVT Hà Tây – đại diện bên A và Nhà đầu tư là Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5; Doanh nghiệp dự án: Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 – đại diện bên B.

Hai bên thống nhất ký kết nội dung thực hiện hợp đồng BT xây dựng trục đường phía Nam tỉnh Hà Tây với chiều dài 41km (theo thiết kế). Khu đất có diện tích 570,73ha trong đó bao gồm: Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 (gồm dự án khu A có diện tích 195,51ha và dự án khu B có diện tích 193,22ha) 987 và Khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5 có diện tích 180ha đã được quy hoạch để làm dự án.

Quyết định điều chỉnh đối tượng giao đất ảnh hưởng tới doanh nghiệp

Như Dân Việt đã thông tin, ban đầu Công ty công trình giao thông 5 - CTCP là nhà đầu tư của dự án BT và là Công ty mẹ của Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5.

Bất cập trong việc Hà Nội điều chỉnh đối tượng giao đất tại dự án Thanh Hà - Ảnh 3.

Tuyến đường trục phía nam dự án Thanh Hà Cienco 5. Ảnh Nguyễn Đức

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án, Tổng Công ty công trình giao thông 5 đã chuyển giao quyền thực hiện dự án và nghĩa vụ của Chủ đầu tư dự án cho Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ đối với dự án BT và các dự án hoàn vốn.

Cụ thể, sau khi ký hợp đồng BT với Sở GTVT tỉnh Hà Tây (cũ), ngày 31/7/2008 Tổng Công ty công trình giao thông 5 và Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) đã ký Hợp đồng kinh tế số 872 - BT/HĐ về việc thực hiện Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây. Ngày 9/6/2010 đã ký Phụ lục Hợp đồng kinh tế số PL01 - HDD872 - BT/HĐ (gọi chung là Hợp đồng kinh tế).

Theo Hợp đồng kinh tế, Cienco 5 Land chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý đầu tư, xây dựng và kinh doanh Hợp đồng BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây ... 

 Cienco 5 Land có quyền và nghĩa vụ thực của doanh nghiệp dự án theo Hợp đồng BT và phải thanh toán cho Tổng Công ty công trình giao thông 5 mức lợi nhuận khoán đã thỏa thuận, cùng toàn bộ các khoản phí mà Tổng Công ty công trình giao thông 5 đã đầu tư vào dự án cho đến thời điểm ký hợp đồng.

"Như vậy, căn cứ Hợp đồng BT, Hợp đồng kinh tế giữa Tổng công ty công trình giao thông 5 và Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land), ngay từ năm 2008, Chủ đầu tư thực hiện Dự án BT đường trục phía Nam và các dự án hoàn vốn đầu tư là Cienco 5 Land.

Quá trình thực hiện Hợp đồng BT với UBND tỉnh Hà Tây và Hợp đồng kinh tế, Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 đã thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước Tổng công ty công trình giao thông 5", đại diện Cienco 5 Land thông tin.

Bất cập trong việc Hà Nội điều chỉnh đối tượng giao đất tại dự án Thanh Hà - Ảnh 4.

Khu đất 182 ha tại khu đô thị Mỹ Hưng, thuộc dự án Thanh Hà Cienco 5. Ảnh Nguyễn Đức.

Trong suốt thời gian thực hiện dự án BT và các dự án hoàn vốn (từ năm 2008 đến năm 2020), Tổng Công ty công trình giao thông 5 không thực hiện hạng mục công việc nào liên quan đến dự án này.

Đại diện Cienco 5 Land cho hay, việc Hà Nội căn cứ Luật đất đai năm 2013 và các văn bản có liên quan sau năm 2013 đã làm thay đổi nội dung trong Quyết định giao đất số 3128/QĐ - UBND ngày 30/7/2008 của tỉnh Hà Tây (về việc thu hồi và giao cho Cienco 5 Land diện tích 182ha để thực hiện dự án tại Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco 5).

Ngoài ra, việc Hà Nội ban hành Quyết định số 5269 /QĐ-UBND ngày 25/11/2020 về điều chỉnh, đổi tên đơn vị được giao đất từ Cienco 5 Land thành Tổng Công ty công trình giao thông 5 – CTCP có dấu hiệu trái quy định của pháp luật, quyết định này đã làm thay đổi vị trí pháp lý, xâm phạm đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư, doanh nghiệp.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem