Chủ đề nóng

Lý Cố

  • Nỗi oan thấu trời của vợ Lư Tuấn Nghĩa trong Thủy Hử

    Nỗi oan thấu trời của vợ Lư Tuấn Nghĩa trong Thủy Hử

    Trong những người phụ nữ mang tội ngoại tình để rồi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình của Thủy Hử như Phan Kim Liên (vợ Võ Đại lang), Phan Xảo Vân (vợ Dương Hùng), Diêm Bà Tích (thiếp Tống Giang) và Cổ Thị (vợ Lư Tuấn Nghĩa) thì trường hợp cuối cùng – Cổ Thị là đáng thương hơn cả.
  • Vì sao Tào Tháo điên cuồng si mê các nữ tù binh?

    Vì sao Tào Tháo điên cuồng si mê các nữ tù binh?

    Là một trí dũng kiệt xuất trong thời loạn Tam Quốc, mê giang sơn hơn say đắm mỹ nhân, nhưng không vì thế mà cuộc đời Tào Tháo thiếu vắng mỹ nhân.