Chủ đề nóng

nhan nhản dự án dân cư

  • Quảng Ngãi: "Gánh" số dự án khu dân cư "khủng" nhất, thành phố nói gì?

    Quảng Ngãi: "Gánh" số dự án khu dân cư "khủng" nhất, thành phố nói gì?

    Chưa tính số đang được cấp phép khảo sát, với 44 dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, TP.Quảng Ngãi dẫn đầu trong các địa phương của tỉnh về số dự án khu dân cư. 100% DA KDC được cấp phép từ năm 2016 đến nay ở TP.Quảng Ngãi, do chính quyền tỉnh này quyết định.
  • Quảng Ngãi: HĐND phát hiện chính quyền cấp phép loạn dự án

    Quảng Ngãi: HĐND phát hiện chính quyền cấp phép loạn dự án

    Qua giám sát HĐND tỉnh Quảng Ngãi phát hiện các cấp chính quyền tỉnh này ra quyết định 32 dự án, 27 chủ trương đầu tư dự án khu đô thị và khu dân cư nằm ngoài "Chương trình phát triển nhà ở" mà HĐND tỉnh thông qua trước đó; ra quyết định chủ trương đầu tư dự án khi chưa có quy hoạch chi tiết 1/500; lách luật...