Chủ đề nóng

Nhìn lại 5 năm nhiệm kỳ 2015-2020: Hà Nội phát triển, đột phá, sáng tạo với nhiều dấu ấn

Hoàng Thành Chủ nhật, ngày 11/10/2020 10:00 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020 có thể thấy, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đổi mới mạnh mẽ phong cách công tác, lề lối làm việc; bám sát thực tiễn, gần dân, đặc biệt là xử lý kịp thời những tình huống phát sinh, trong đó có dịch Covid-19.
Bình luận 0

Chiều nay (11/10), Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội bắt đầu chương trình nghị sự.

Nhìn lại 5 năm nhiệm kỳ 2015-2020: Hà Nội phát triển, đột phá, sáng tạo với nhiều dấu ấn  - Ảnh 1.

Trọng nhiệm kỳ 2015-2020 thành phố Hà Nội phát triển khá toàn diện, đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. (Ảnh: Thành An)

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020 có thể thấy, Đảng bộ thành phố đã đổi mới mạnh mẽ phong cách công tác, lề lối làm việc; bám sát thực tiễn, gần dân, đặc biệt là xử lý kịp thời những tình huống phát sinh, trong đó có dịch Covid-19. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Dân chủ trong Đảng và đời sống xã hội tiếp tục được mở rộng, phát huy…

Nhiều dấu ấn nổi bật

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, nỗ lực, quyết tâm thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đi vào cuộc sống.

Thành ủy đã triển khai kịp thời, hiệu quả 8 chương trình công tác lớn toàn khóa , tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục được cơ cấu lại, nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Kinh tế phát triển bền vững; tài chính, ngân sách luôn ổn định, các cân đối được bảo đảm. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả vượt bậc.

Nhìn lại 5 năm nhiệm kỳ 2015-2020: Hà Nội phát triển, đột phá, sáng tạo với nhiều dấu ấn  - Ảnh 2.

Kinh tế Hà Nội trong nhiệm kỳ 2020 đạt được nhiều thành tựu to lớn. (Ảnh: Hiếu Hải)

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng được hoàn thiện và phát triển; từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững hơn. Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh, tiếp tục phát huy vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Mô hình kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX ngày càng đa dạng, tỷ lệ hoạt động hiệu quả ngày càng nâng cao. Xây dựng nông thôn mới thu được kết quả toàn diện, nổi bật, đứng đầu cả nước về số xã đạt chuẩn, với nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao.

"Mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,5% về dân số nhưng Hà Nội đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước, ngày càng xứng đáng vai trò là trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước", báo cáo nêu rõ.

Về diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn; khang trang, văn minh, hiện đại hơn. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, một số công trình, dự án quy mô lớn, hiện đại được hoàn thành và khởi công. Xử lý rác thải, nước thải, ô nhiễm ao, hồ,… cải thiện đáng kể. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông, trật tự, kỷ cương xã hội được tăng cường. Nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến tích cực.

Nhìn lại 5 năm nhiệm kỳ 2015-2020: Hà Nội phát triển, đột phá, sáng tạo với nhiều dấu ấn  - Ảnh 4.

Về diện mạo Thủ đô Hà Nội có nhiều thay đổi, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn; khang trang, văn minh, hiện đại hơn. (Ảnh: Phạm Hưng)

Sự nghiệp văn hóa - xã hội; giáo dục - đào tạo; y tế; khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chăm lo cho con người và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có chuyển biến tích cực; các giá trị văn hóa truyền thống ngàn năm văn hiến được gìn giữ và phát huy. Tiếp tục dẫn đầu cả nước nhiều chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục - đào tạo, thể dục, thể thao, nhất là thể thao thành tích cao. Năng lực y tế được nâng lên. Chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô từ thành thị đến nông thôn, khu vực xa trung tâm, đồng bào dân tộc được cải thiện rõ rệt.

Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh của Thủ đô tiếp tục được củng cố; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tốt hơn; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, tạo dấu ấn quan trọng; phối hợp với các cơ quan Trung ương, hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong nước được đẩy mạnh. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao cả trong nước và quốc tế.

Nhìn lại 5 năm nhiệm kỳ 2015-2020: Hà Nội phát triển, đột phá, sáng tạo với nhiều dấu ấn  - Ảnh 5.

Chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô Hà Nội từ thành thị đến nông thôn, khu vực xa trung tâm, đồng bào dân tộc được cải thiện rõ rệt. (Ảnh: Thành An)

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới. Đảng bộ Hà Nội gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các Nghị quyết Trung ương (4, 6, 7 khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt kết quả toàn diện và quan trọng; củng cố các cơ sở đảng yếu kém; giải quyết tốt nhiều vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, tạo nền tảng xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được tăng cường, có chuyển biến tích cực. 

Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới. Truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm, bản lĩnh trong cấp ủy và tổ chức đảng các cấp được giữ vững và phát huy, kể cả những lúc khó khăn nhất khi có biến động về lãnh đạo chủ chốt hay thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng.

Các khâu đột phá được tích cực thực hiện. Đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư có những chuyển biến rõ nét, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Đột phá về phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt kết quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, ông Phạm Quang Nghị được Bộ Chính trị giao phụ trách Đảng bộ Hà Nội. Đến tháng 2/2016, ông Hoàng Trung Hải được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 2/2020, ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 thay ông Hoàng Trung Hải chuyển công tác khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem