Chủ đề nóng

phát triển rừng ngập mặn

  • 20 năm phát triển rừng ngập mặn Cần Giờ là nỗ lực tuyệt vời của TP.HCM

    20 năm phát triển rừng ngập mặn Cần Giờ là nỗ lực tuyệt vời của TP.HCM

    20 năm quản lý, phát triển Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn (KDTSQRNM) Cần Giờ là nỗ lực tuyệt vời của TP.HCM nói chung và nhân dân huyện Cần Giờ nói riêng, trong nỗ lực kiến thiết sau chiến tranh.
  • Trồng rừng ngập mặn giữ làng

    Trồng rừng ngập mặn giữ làng

    Dự án phục hồi rừng ngập mặn ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, được triển khai hơn năm nay, không chỉ có tác dụng giữ rừng mà còn giúp người dân phát triển kinh tế và chống lại gió bão một cách hiệu quả…