Chủ đề nóng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu NHNN tiếp tục cải cách hành chính

Huyền Anh Thứ bảy, ngày 05/12/2020 15:14 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng ngành trong sạch vững mạnh, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm để bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, tăng cường tốt công tác quản lý nhà nước để các ngân hàng thương mại hoạt động lành mạnh, hiệu quả.
Bình luận 0

Sáng 5/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu NHNN tiếp tục cải cách hành chính - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị

5 năm dẫn đầu chỉ số PAR Index, góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh

Tại hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, ngành ngân hàng xác định rõ cải CCHC là xu hướng tất yếu khách quan để ngành ngân hàng làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành kinh tế vĩ mô và cung ứng vốn, các dịch vụ tiền tệ, thanh toán cho nền kinh tế cũng như nhanh chóng hội nhập và phát triển.

Thời gian qua, NHNN đã lựa chọn những mô hình cải cách mới nhất của hoạt động ngân hàng trên thế giới phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, hoạch định lộ trình áp dụng rõ đến từng năm và thường xuyên bổ sung các nhiệm vụ cải cách mới với mục tiêu cao hơn.

Đến nay, NHNN đã hai lần vào top 3 và liên tiếp 5 năm gần đây ở vị trí dẫn đầu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trong số các bộ, cơ quan Trung ương.

Trong 10 năm, NHNN tiếp nhận và giải quyết hơn 20.000 hồ sơ thủ tục hành chính, gần 200 thủ tục được đơn giản hóa, bãi bỏ, tạo thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính với NHNN. Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho thấy chỉ số hài lòng hàng năm đều đạt trên 98%.

Theo đó, CCHC đã tạo sự chuyển biến vượt bậc trong toàn ngành Ngân hàng, cả về nhận thức, hành động và đã đạt được những kết quả tích cực trên cả 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể CCHC nhà nước.

Định hướng giai đoạn 2021-2030, Phó Thống đốc Đào Minh Tú thông tin, NHNN sẽ tập trung triển khai liên tục và có hiệu quả các lĩnh vực cải cách hành chính nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh nói chung, lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng nói riêng ổn định, an toàn; khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật,tôn trọng các quy luật thị trường, thúc đẩy đầu tư, sản xuất phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Cụ thể, về lĩnh vực cải cách, NHNN hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng theo định hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phấn đấu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% quy định và 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng.

Đồng thời, NHNN tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa, đồng bộ các quy định về công tác cán bộ; điều chỉnh, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc hệ thống theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu NHNN tiếp tục cải cách hành chính - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả tích cực đã đạt được của NHNN và ngành Ngân hàng trong 10 năm triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ: NHNN Việt Nam là một trong những cơ quan đi đầu trong cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện đầu tư kinh doanh. Ngay từ giai đoạn triển khai Đề án 30, NHNN Việt Nam là cơ quan đầu tiên công bố Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, đã hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa 147/213 TTHC (đạt 70%); từ năm 2018 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 29% điều kiện kinh doanh; đáp ứng tốt yêu cầu giao dịch hành chính thuận tiện, minh bạch, tiết giảm chi phí đối với doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, NHNN Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng đơn giản hóa, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục giải quyết công việc, ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ trực tuyến tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong mọi lĩnh vực giao dịch về tiền tệ, tín dụng, thanh toán.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, những kết quả trên của NHNN Việt Nam góp phần vào cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. "Đây là một điểm sáng, thể hiện sự quyết tâm của NHNN trong việc chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận tín dụng công bằng, minh bạch", Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, NHNN cũng là một trong những Bộ, cơ quan đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử. Đã ứng dụng công nghệ thông tin để điện tử hóa, đồng bộ các hoạt động điều hành, tác nghiệp hành chính. Đặc biệt, từ nhiều năm nay đã hình thành hệ thống thanh toán điện tử phục vụ cho hầu hết các hoạt động thanh toán trong nền kinh tế; tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế sử dụng các dịch vụ, tiện ích ngân hàng điện tử.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu NHNN tiếp tục cải cách hành chính - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà lưu niệm tặng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ Hội nghị đề ra.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý Thống đốc NHNN cùng Ban lãnh đạo NHNN cần tập trung chỉ đạo ngành ngân hàng tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt và toàn diện các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm và trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Thứ nhất, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu NHNN cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, coi đây là động lực, giải pháp để hoàn thành những mục tiêu đã được xác định trong Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế; đảm bảo hệ thống pháp luật ngân hàng đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng và tiền tệ trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị, NHNN tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, thực hiện tốt việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu NHNN và ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Xây dựng ngành Ngân hàng trong sạch vững mạnh, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm để bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh.

Bên cạnh đó, tăng cường tốt công tác quản lý nhà nước để các ngân hàng thương mại hoạt động lành mạnh, hiệu quả. Tổ chức triển khai có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến công tác cải cách TTHC, như: Cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử...

Đồng thời, tổ chức triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, gắn kết chặt chẽ với CCHC, nhất là TTHC, nhằm tăng cường tính hiệu quả, bền vững.

Sáu là, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị. Quan tâm việc triển khai khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan của ngành ngân hàng;...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu NHNN tiếp tục cải cách hành chính - Ảnh 6.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thay mặt ngành Ngân hàng, tiếp thu chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đối với công tác CCHC của ngành Ngân hàng.

Thống đốc khẳng định, trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo NHNN sẽ chỉ đạo các đơn vị đầu mối cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch với các giải pháp triển khai cụ thể. Trên cơ sở đó, NHNN sẽ chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành nỗ lực kế thừa, phát huy mạnh mẽ những thành tựu đã đạt được trong 10 năm qua.

Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới với quyết tâm cao nhất, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong 10 năm tiếp theo, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành và nhiệm vụ CCHC nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong các giai đoạn tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem