Chủ đề nóng

sạt nghiệp

  • Lên lão tuổi... 55

    Lên lão tuổi... 55

    NTNN - Qua tuổi 49 - 53, ở tuổi 55, những người đàn ông trong thôn Đầu Đặng (TP Hưng Yên) được làng tổ chức "lên lão" để thỉnh báo với thần linh sự tồn tại của mình.