Chủ đề nóng

thép thành phẩm

 • Giá vật liệu hôm nay 10/3: Giá thép tăng, quặng sắt ngược dòng
  Giá vật liệu hôm nay 10/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB240 trong nước đã chạm mốc 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay, giá thép giao tháng 5/2023 tăng, đứng ở mức 4.318 nhân dân tệ/tấn...
 • Giá vật liệu hôm nay 9/3: Giá thép giảm trở lại
  Giá vật liệu hôm nay 9/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB240 trong nước đã chạm mốc 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay, giá thép giao tháng 5/2023 giảm trở lại, đứng ở mức 4.233 nhân dân tệ/tấn...
 • Giá vật liệu hôm nay 8/3: Giá thép tăng mạnh
  Giá vật liệu hôm nay 8/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB240 trong nước đã chạm mốc 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay, giá thép giao tháng 5/2023 tăng mạnh tiếp, đứng ở mức 4.260 nhân dân tệ/tấn...
 • Giá vật liệu hôm nay 7/3: Vật liệu xây dựng biến động theo chiều hướng tăng
  Giá vật liệu hôm nay 7/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB240 trong nước đã chạm mốc 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay, giá thép giao tháng 5/2023 tăng trở lại sau 1 ngày giảm nhẹ, đứng ở mức 4.241 nhân dân tệ/tấn...
 • Giá vật liệu hôm nay 6/3: Giá thép giảm trở lại
  Giá vật liệu hôm nay 6/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB240 trong nước đã chạm mốc 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay, giá thép giao tháng 5/2023 giảm trở lại, đứng ở mức 4.191 nhân dân tệ/tấn...
 • Giá vật liệu hôm nay 5/3: Thép tăng, đồng tăng, quặng sắt cao nhất 8 tháng
  Giá vật liệu hôm nay 5/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB240 trong nước đã chạm mốc 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải cuối tuần, giá thép giao tháng 5/2023 tăng nhẹ, đứng ở mức 4.250 nhân dân tệ/tấn...
 • Giá vật liệu hôm nay 4/3: Giá thép sẽ còn tăng tiếp?
  Giá vật liệu hôm nay 4/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB240 trong nước đã chạm mốc 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay, giá thép giao tháng 5/2023 tăng nhẹ, đứng ở mức 4.250 nhân dân tệ/tấn...
 • Giá vật liệu hôm nay 3/3: Giá thép tăng liên tiếp
  Giá vật liệu hôm nay 3/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB240 trong nước đã chạm mốc 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay, giá thép giao tháng 5/2023 tiếp tục tăng, đứng ở mức 4.262 nhân dân tệ/tấn...
 • Giá vật liệu hôm nay 2/3: Giá thép, quặng sắt đồng loạt tăng
  Giá vật liệu hôm nay 2/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB240 trong nước đã chạm mốc 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay, giá thép giao tháng 5/2023 tiếp tục tăng, đứng ở mức 4.223 nhân dân tệ/tấn...
 • Giá vật liệu hôm nay 1/3: Giá thép tăng trở lại trên sàn giao dịch
  Giá vật liệu hôm nay 1/3: Sau 5 đợt tăng liên tiếp kể từ đầu năm 2023, giá thép cuộn CB240 trong nước đã chạm mốc 16 triệu đồng/tấn. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải hôm nay, giá thép giao tháng 5/2023 tăng trở lại, đứng ở mức 4.219 nhân dân tệ/tấn...