Chủ đề nóng

Thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng lọt top 10 sự kiện nổi bật ngành Tư pháp

Nguyễn Hoà Thứ sáu, ngày 01/01/2021 20:44 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký phê duyệt, công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2020 của ngành Tư pháp.
Bình luận 0

Làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ

Cụ thể, sự kiện nổi bật đầu tiên của ngành Tư pháp năm 2020 là hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng kết, tham mưu cho Chính phủ tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, làm cơ sở ban hành các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác pháp luật và tư pháp

Theo đó, trong năm 2020, Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục tham mưu giúp Chính phủ hoàn thành việc tổng kết 2 Nghị quyết của Bộ Chính trị, 3 Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trên cơ sở đó, Bộ, ngành Tư pháp đã thực hiện tốt nhiện vụ thành viên Tổ Biên tập, tích cực phối hợp với các cơ quan, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và từng bước tổ chức triển khai thực hiện các Kết luận quan trọng về kết quả tổng kết các văn bản này.

Thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng lọt top 10 sự kiện nổi bật ngành Tư pháp - Ảnh 1.

Ngành Tư pháp trong năm 2020 đã đạt được nhiều thành tựu đặc biệt.

Đồng thời tham mưu giúp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Tiểu ban Văn kiện, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương xác định tầm nhìn chiến lược về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp giai đoạn 2021 - 2030 được thể hiện trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sự kiện thứ 2 là rà soát, kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo các chuyên đề; tham mưu chính sách ứng phó kịp thời với tác động của đại dịch Covid-19.

Trong năm 2020, các bộ, cơ quan ngang bộ và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã tập trung rà soát gần 8.800 văn bản quy phạm pháp luật, thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước do các cơ quan trung ương ban hành đang có hiệu lực.

Trọng tâm là 10 chuyên đề, lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh để phát hiện các quy định của pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển; kiến nghị hoàn thiện pháp luật để giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng lọt top 10 sự kiện nổi bật ngành Tư pháp - Ảnh 2.

Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2020 đã có những động thái kịp thời, khẩn trương trong vĩnh vực, giúp thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" trước tác động của Covid-19.

Trước tác động của đại dịch Covid-19, Bộ, ngành Tư pháp đã chủ động nghiên cứu, góp ý, thẩm định kịp thời về cơ sở pháp lý để tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các cấp những chính sách, giải pháp thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép": vừa phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sự kiện thứ 3 là thể chế pháp luật của đất nước và trong một số lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp đều có bước hoàn thiện quan trọng.

Năm 2020, Bộ, ngành Tư pháp đã tham mưu cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, các cam kết quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các quy định của Hiến pháp nhằm bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Tư pháp đã phối hợp các Bộ, ngành tham mưu giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 17 Luật và nhiều Nghị quyết, văn bản quan trọng khác trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Riêng Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ chủ trì xây dựng, trình Quốc hội thông qua 3 luật với tỷ lệ đồng thuận cao.

Sự kiện nổi bật thứ 4 của ngành Tư pháp trong năm 2020 là hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật Ngày 24/11/2020, Bộ Tư pháp đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Đây là Hội nghị trực tuyến với quy mô toàn quốc, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng và thực thi pháp luật ở nước ta hiện nay.

Ngay sau Hội nghị, Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Sự kiện thứ 5 là hội thảo khoa học cấp quốc gia "Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng tại Việt Nam".

Ngày 30/11/2020, Bộ Tư pháp và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng tại Việt Nam".

Kết quả thi hành án dân sự đạt kết quả khả quan

Sự kiện thứ 6 là vượt qua khó khăn, kết quả công tác thi hành án dân sự về giá trị, đặc biệt là giá trị thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế năm 2020 đạt cao nhất từ trước đến nay.

Thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng lọt top 10 sự kiện nổi bật ngành Tư pháp - Ảnh 3.

Kết quả công tác thi hành án dân sự về giá trị, đặc biệt là giá trị thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế năm 2020 đạt cao nhất từ trước đến nay là một thành tựu nổi bật, lọt top 10 sự kiện tiêu biểu năm 2020 của Bộ, ngành Tư pháp.

Hệ thống Thi hành án dân sự đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao năm 2020. Toàn Ngành đã tổ chức thi hành được trên 53 nghìn tỷ đồng (tăng gần 1000 tỷ đồng so với năm 2019), trong đó có trên 14 nghìn tỷ đồng từ các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, cao nhất từ trước đến nay.

Việc chủ động, sáng tạo trong hợp tác quốc tế về pháp luật, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp là sự kiện nổi bật thứ 7. Năm 2020, công tác hợp tác quốc tế về pháp luật được triển khai một cách sáng tạo, chủ động, thích ứng với tình hình thế giới và trong nước, đạt nhiều kết quả tích cực, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn tới.

Hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được bước phát triển mới thông qua việc hai Bộ Tư pháp ký Bản Ghi nhớ hợp tác về pháp luật và tư pháp, đàm phán thành công và tổ chức lễ khởi động Dự án hợp tác mới với JICA; hợp tác về pháp luật và tư pháp với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tiếp tục được làm sâu sắc thêm với việc hai nước ký Thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp giai đoạn 2021 – 2025.

Hợp tác quốc tế về pháp luật trong khối ASEAN tiếp tục đạt nhiều kết quả ấn tượng thể hiện ở việc Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2020.

Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống là sự kiện thứ 8 trong chuỗi 10 sự kiện nổi bật được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký phê duyệt.

Ngày 1/11/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, với chủ đề "Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao"; đón nhận "Huân chương Lao động" hạng Nhất (lần thứ hai)

Sự kiện thứ 9 là đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, định hướng chuyển đổi số.

Bộ, ngành Tư pháp đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, định hướng chuyển đổi số đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn quốc. Nhờ đó, đã cải thiện điều kiện tiếp cận, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ thông tin pháp luật. Các cuộc thi trực tuyến về kiến thức pháp luật với quy mô toàn quốc được tổ chức, tạo những sân chơi tìm hiểu pháp luật thực sự bổ ích, hiệu quả.

Sự kiện cuối cùng là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; nhiều Giám đốc Sở Tư pháp được tín nhiệm bầu tham gia tỉnh, thành ủy. Lần đầu tiên được chọn là Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công, bảo đảm chất lượng, vượt tiến độ 1,5 tháng trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tại các địa phương, có 22 Giám đốc Sở Tư pháp được bầu tham gia tỉnh, thành ủy; qua đó, nâng cao vị thế, uy tín của Bộ, ngành Tư pháp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem