Chủ đề nóng

Tổng Bí thư: Kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền

Thành An Thứ sáu, ngày 30/08/2019 13:18 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh".
Bình luận 0

Sáng nay (30/8), tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).

Người đã làm rạng rỡ non sông đất nước ta

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019). (Ảnh: Thành An)

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ: Trước lúc đi xa người để lại cho toàn Đảng, nhân dân ta bản di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử vô cùng quan trọng kết tinh tư tưởng, văn hoá, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của bậc vĩ nhân. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. 

“Với hơn 1.000 từ vô cùng ngắn gọn, Di chúc của Người đã truyền cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ý chí quyết tâm sắt đá, niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam, sức mạnh của chính nghĩa và chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do… 

Trong Di chúc, Người khẳng định dù khó khăn, gian khổ đến mấy nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi, tổ quốc sẽ thống nhất, đồng bào Nam – Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Dự đoán thiên tài đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm trở thành hiện thực, thể hiện tầm cao trí tuệ uyên bác và trí thức, nắm vững quy luật hoạt động khách quan”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thành An)

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, từ khi chuẩn bị thành lập Đảng đến trước khi đi xa, mối quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng Đảng. 

Trong di chúc Người căn dặn Đảng ta là Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải thật sự "cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư", phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân…

Vì vậy đảng ta phải huy động trí tuệ của toàn dân tộc, phải có kế hoạch thật tốt phát triển kinh tế, văn hoá nâng cao đời sống nhân dân, có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng và chu đáo để tránh bị động. 

“Di chúc cho thấy tầm nhìn xa trông rộng và tràn đầy tinh thần nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giải phóng và phát triển con người” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng ngời sáng lỗi lạc

Dẫn lời thơ của cố nhà thơ Tố Hữu: “Bác ơi tim Bác mênh mông thế…”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người cộng sản Việt Nam mẫu mực mà còn là người cộng sản quốc tế trong sáng, thuỷ chung, là biểu tượng sáng ngời lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, của đoàn kết dân tộc và quốc tế, của hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc. 

Dự Lễ kỷ niệm có khoảng 3.500 đại biểu, trong đó có các đại biểu của Trung ương, địa phương, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, đại diện các tôn giáo, dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô. (Ảnh: Thành An)

“Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hi sinh vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ, trọn đời Người vì nước, vì dân, hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính chí công vô tư. Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hun đúc lên sự nghiệp, thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất, vinh quang nhất trong lịch sử dân tộc ta.

Trong những lời cuối cùng của di chúc, Người nói về việc riêng nhưng vẫn hàm chứa bao sự suy tư, trăn trở, toát lên sự suy nghĩ, hành động lo cho nước, cho dân, cho thấy Người trọn đời chỉ có một ham muốn là nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

Vĩnh biệt chúng ta, Bác không có gì cho riêng mình ngoài những điều sâu sắc, lớn lao, vĩ đại nhất, dành cho nhân dân đất nước, Người chỉ tiếc là tiếc rằng không phục vụ được nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Đó là tư tưởng chính trị, là văn hoá đạo đức và chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tư tưởng và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, 50 năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi dẫn dắt toàn đảng toàn quân. 

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ. (Ảnh: Thành An)

“Chúng ta có thể tự hào và tin tưởng báo cáo với Bác rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã xây dựng đất nước mười lần to đẹp hơn và ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Người. Điều đó càng khẳng định niềm tin của chúng ta vào công cuộc đổi mới, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh, Đảng luôn tự đổi mới, chỉnh đốn, giữ vững vai trò lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu, đưa phong trào cách mạng tiến lên” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với nhân dân ta. Di chúc của Người toả sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đậm nhân văn, văn hoá Hồ Chí Minh, mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh, nguồn năng lượng to lớn cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 50 năm thực hiện di chúc là chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam do đảng lãnh đạo, khẳng định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào toàn đảng toàn quân toàn dân ta phải đoàn kết một lòng kiên định con đường cách mạng mà đảng nhân dân và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

“Chúng ta tự hào về tất cả những gì làm được cũng không khỏi day dứt vì những gì chưa làm được và làm chưa trọn vẹn. Những khuyết điểm, yếu kém và khó khăn thách thức đang cản trở tiến trình đổi mới, xây dựng đất nước, nếu không kiên quết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi sẽ đe doạ đến vận mệnh tổ quốc, sự sống còn của chế độ và vai trò lãnh đạo của đảng. 

Điều đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực ra sức phấn đấu phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm yếu kém tuyệt đối không chủ quan, tự mãn, không say sưa thắng lợi không bi quan dao động trước khó khăn… 

Kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Nguyện giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, tiếp tục xây dựng chỉnh đốn đảng ngày càng trong sạch vững mạnh làm hạt nhân cho đoàn kết toàn dân” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem