Chủ đề nóng

trục lợi tâm linh

 • Thái Nguyên: Làm rõ nguồn gốc đền Đá Thiên, giải quyết tranh chấp

  Thái Nguyên: Làm rõ nguồn gốc đền Đá Thiên, giải quyết tranh chấp

  Gia đình bà Hoàng Thị Lý cho rằng đền Đá Thiên (TT Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) là nơi thờ tự của gia đình, trong khi đó chính quyền địa phương đã xác định khu vực này là đất công, chưa cấp sổ đỏ cho cá nhân hay tổ chức nào. UBND huyện Đồng Hỷ tổ chức thông tin về nguồn gốc của đền Đá Thiên dần được làm rõ.
 • Thái Nguyên: Đất khu vực đền Đá Thiên là đất công!

  Thái Nguyên: Đất khu vực đền Đá Thiên là đất công!

  Sau khi xác minh, UBND huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) yêu cầu UBND thị trấn Trại Cau kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan trong việc quản lý, sử dụng đất và xây dựng các công trình vi phạm trên đất khu vực đền Đá Thiên.
 • Thái Nguyên: Ai đang thu lợi từ đền Đá Thiên?

  Thái Nguyên: Ai đang thu lợi từ đền Đá Thiên?

  “Nhà đền” cho rằng đền Đá Thiên (TT Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) là nơi thờ tự của gia đình, trong khi đó chính quyền địa phương đã xác định khu vực này là đất công, chưa cấp sổ đỏ cho cá nhân hay tổ chức nào.
 • Kinh doanh chùa - vì đâu có những câu hỏi quặn đau này?

  Kinh doanh chùa - vì đâu có những câu hỏi quặn đau này?

  Có trường hợp xây chùa chỉ vài trăm ha nhưng được cấp đất hàng nghìn, thậm chục nghìn ha và trở thành khu vực thuộc kiểm soát của chủ đầu tư. Vậy, cấp đất như vậy đúng pháp luật hay không?