Chủ đề nóng

xóa đói nghèo

  • Biến loài cây mọc hoang dại trở thành "thần dược" chè dây

    Biến loài cây mọc hoang dại trở thành "thần dược" chè dây

    Từ một loại cây vô danh mọc hoang trong rừng, nay chè dây Ra Zéh đã trở thành sản phẩm độc quyền của xã Tư (Đông Giang, Quảng Nam). Với những lợi ích kinh tế mà loại chè này mang lại, địa phương đang đẩy mạnh xây dựng thương hiệu chè dây Ra Zéh, tạo động lực phát triển kinh tế của địa phương.
  • Cây dược liệu giúp người dân vùng biên Quảng Nam xóa đói nghèo

    Cây dược liệu giúp người dân vùng biên Quảng Nam xóa đói nghèo

    Thời gian qua, nhờ phát triển cây dược liệu (ba kích, đảng sâm) mà nhiều hộ đồng bào thiểu số của các xã ở huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) có thu nhập ổn định, xóa đói giảm nghèo để vươn lên. Cũng nhờ cây dược liệu này nhiều hộ đồng bào có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.