Bí thư Hà Nội: Chọn vấn đề bức xúc để giám sát, chất vấn

Bách Thuận Thứ ba, ngày 05/12/2023 09:46 AM (GMT+7)
Tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, HĐND Thành phố thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với UBND Thành phố thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn ở 2 nhóm vấn đề.
Bình luận 0

Xem xét 29 báo cáo và thông qua 35 Nghị quyết

Sáng nay, kỳ họp thứ mười bốn HĐND TP.Hà Nội khóa XVI đã khai mạc. Dự phiên khai mạc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cùng nhiều đại biểu.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, theo chương trình kỳ họp đã được thông qua, kỳ họp thứ 14 HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét 29 báo cáo và thông qua 35 Nghị quyết. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng.

Một là, HĐND Thành phố sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách, đầu tư công năm 2023 và quyết nghị kế hoạch năm 2024 của Thành phố.

Bí thư Hà Nội: Chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giám sát, chất vấn - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 14 HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét 29 báo cáo và thông qua 35 Nghị quyết. Ảnh: TP.HN

Hai là, HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến, thông qua các báo cáo, nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng như: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô; các nội dung chủ yếu của Quy hoạch Thủ đô; Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Đề án Nâng cao năng lực về phòng cháy, chữa cháy….

Ba là, về hoạt động giám sát của HĐND Thành phố. Kỳ họp này, HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, TAND, Viện KSND, Cục Thi hành án dân sự Thành phố theo quy định của Luật.

Thường trực HĐND Thành phố báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; Báo cáo kết quả chương trình giám sát năm 2023 về thực hiện kế hoạch đầu tư công và tiến độ các công trình trọng điểm; trình HĐND Thành phố quyết định tổ chức 02 Đoàn giám sát của HĐND Thành phố theo chương trình giám sát năm 2024.

Cùng với đó, HĐND TP.Hà Nội thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với UBND Thành phố thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn. Thường trực HĐND Thành phố dự kiến 02 nhóm vấn đề là tái chất vấn kết quả thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND Thành phố đã đến thời hạn nhưng tiến độ còn chậm, chưa hiệu quả; chất vấn về nhóm vấn đề giao thông đô thị của Thành phố.

Bí thư Hà Nội: Chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giám sát, chất vấn - Ảnh 2.

Theo Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, kỳ họp cũng thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND TP.Hà Nội bầu. Ảnh: TP.HN

Tại kỳ họp này, một trong số hoạt động giám sát quan trọng là thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu theo Quy định số 96 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 96 của Quốc hội.

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Kế hoạch và triển khai các bước đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm để giám sát, chất vấn

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, kỳ họp thứ 14 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 là kỳ họp rất quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và xem xét, quyết định những giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tài chính ngân sách, đầu tư công năm 2024, các cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phát triển Thủ đô trong thời gian tới và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, năm 2023, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, Thủ đô Hà Nội phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến bất thường, ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Bí thư Hà Nội: Chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giám sát, chất vấn - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị, lựa chọn các lĩnh vực được Thành uỷ tập trung chỉ đạo, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri, dư luận quan tâm để làm nội dung giám sát, chất vấn, giải trình nhằm cùng UBND Thành phố kịp thời tháo gỡ các vướng mắc. Ảnh: TP.HN

Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Ủy đảng triển khai quyết liệt các Nghị quyết, kết luận của TW; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, quyết liệt tổ chức triển khai các nhiệm vụ mang tính chiến lược, thường xuyên quan tâm giải quyết các nhiệm vụ mang tính bức xúc dân sinh....

Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là "kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; các cấp, các ngành đã quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; quy tụ đoàn kết, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Tại kỳ họp HĐND Thành phố lần này, ngoài các nội dung đã được đề cập cụ thể trong các báo cáo, tờ trình của UBND Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh một số nội dung.

Một là, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ thảo luận, quyết nghị các nội dung quan trọng của năm 2023 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, NSNN, đảm bảo QPAN, ASXH và đầu tư công năm 2023 của Thành phố; đánh giá các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để thảo luận kỹ lưỡng; từ đó phân tích, đặc biệt là dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán NSNN và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của Thành phố đảm bảo sát với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả, tính khoa học và tính khả thi cao; trong đó cần đặc biệt chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ, đề án, dự án có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2024.

Bí thư Hà Nội: Chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giám sát, chất vấn - Ảnh 4.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Ảnh: TP.HN

Hai là, đối với các Nghị quyết chuyên đề, cơ chế, chính sách đặc thù, đề nghị HĐND Thành phố đi sâu vào làm rõ các tác động, tính hiệu quả, các giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai nhanh, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, nguồn lực về khoa học và công nghệ, tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo tốt an sinh xã hội.

Ba là, cần tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư, công tác đền bù GPMB, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công; kiên quyết cắt giảm vốn đầu tư cho các dự án không giải ngân được để chuyển bổ sung nguồn vốn chi trả nợ, thu hồi vốn ứng trước, các dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện… nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Bốn là, phát huy những kết quả đã đạt được, đề nghị HĐND, Thường trực HĐND, các vị đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục chủ động, tích cực, đổi mới hơn nữa, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Lựa chọn các lĩnh vực được Thành uỷ tập trung chỉ đạo, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri, dư luận quan tâm để làm nội dung giám sát, chất vấn, giải trình nhằm cùng UBND Thành phố kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn; cân đối bố trí nguồn lực đầu tư; ban hành các cơ chế, chính sách theo quy định của Luật, phù hợp với thực tiễn, tạo động lực cho sự phát triển chung của Thành phố và kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô.

Năm là, tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND Thành phố sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục là một trong những thành công để giúp cho hoạt động của bộ máy nhà nước có những bước phát triển mới, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị Thành phố có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Sáu là, ngay sau kỳ họp này, UBND Thành phố, các cấp, các ngành cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND Thành phố.

Trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền, thống nhất trong nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem