Chú trọng giải pháp truyền thông

Theo Bộ Trưởng, trong bối cảnh thị trường tài chính, tiền tệ có nhiều khó khăn, thanh khoản sụt giảm, niềm tin của thị trường suy giảm, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành đánh giá cụ thể tình hình, để xem xét trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ nhằm tháo gỡ các khó khăn phát sinh hiện nay.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cho biết sẽ tăng cường truyền thông, ổn định tâm lý, niềm tin của nhà đầu tư, trong đó tục tập trung truyền thông rõ những thông điệp định hướng phát triển của Nhà nước đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông định hướng vấn đề truyền thông, ngăn chặn việc đưa tin không chính thống, chưa kiểm soát, từ đó kịp thời phát hiện và có giải pháp xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả mạo, thất thiệt... gây ảnh hưởng đến thị trường.

Mặt khác, Bộ trưởng nhấn mạnh ngành tập trung công tác quản lý giám sát, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Cụ thể là rà soát, đánh giá hoạt động của các công ty chứng khoán, tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp phát hành và công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong quản lý, giám sát việc các tổ chức tín dụng phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Những năm qua, thị trường trái phiếu đã có sự phát triển khá tích cực, hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn cho sản xuất kinh doanh, giúp nhiều nhà đầu tư có thêm kênh đầu tư hiệu quả.

Song do bối cảnh dịch bệnh Covid-19, tốc độ phát triển về quy mô chưa tương xứng với chất lượng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và bộc lộ một số rủi ro, do đó cần được nhìn nhận chính xác, hợp lý, đúng mức độ để có giải pháp phù hợp, giúp thị trường phát triển đúng hướng, an toàn, bền vững.

Đánh giá về tiềm năng và tương quan của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam so với các nước khác trong khu vực, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh là còn khá khiêm tốn khi dư nợ của thị trường ở mức trên 15% GDP. Trong khi, Chiến lược Tài chính đặt ra mục tiêu quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đến năm 2025 là 20% GDP và đến năm 2030 đạt tối thiểu 25% GDP.

Xử lý nghiêm minh

Về một số những tồn tại trên thị trường, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm trong cung cấp dịch vụ và phân phối trái phiếu, đặc biệt là việc chào mời khách hàng gửi tiền tiết kiệm chuyển sang mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thông qua mua trực tiếp hoặc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty chứng khoán.

Với các tổ chức điều cho hành thị trường, Bộ Tài chính cho biết tiếp tục rà soát, cải cách quy trình cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đủ điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng. Bên cạnh đó, Bộ sẽ chỉ đạo các sở giao dịch chứng khoán chuẩn bị nền tảng giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tạo tiền đề phát triển thị trường thứ cấp minh bạch.

Quan trọng nhất là vấn đề thanh khoản trên thị trường tài chính cũng như việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, Bộ Tài chính cho hay đã có kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước tập trung triển khai các biện pháp điều hành bảo đảm thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại, điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với tình hình phát triển của nền kinh tế trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang thực hiện các biện pháp cần thiết để ổn định và phát triển thị trường vốn công khai, minh bạch, an toàn và bền vững, nhằm khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn cho đầu tư và phát triển. Bên cạnh đó, Bộ cũng tập trung hoàn thiện khung pháp lý và thể chế và đẩy mạnh công tác giám sát, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tăng cường công tác truyền thông, tạo dựng niềm tin của nhà đầu tư.

“Bộ Tài chính luôn bám sát các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, thực hiện quan điểm nhất quán, xuyên suốt là phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp công khai, minh bạch, hiệu quả, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và các chủ thể tham gia thị trường,” Bộ trưởng nhấn mạnh.