Chủ đề nóng

Bộ Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết về hoạt động chất vấn của Quốc hội

Thái Nguyễn Thứ bảy, ngày 20/05/2023 12:31 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XV, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn rà soát, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết. Qua đó, tập trung vào việc xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách ở các lĩnh vực như quy hoạch và quản lý phát triển đô thị; quản lý thị trường bất động sản;…
Bình luận 0

Bộ Xây dựng tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng báo cáo kết quả tình hình thực hiện các Nghị quyết số 41/2021/QH15 ngày 13/11/2021, Nghị quyết số 62/2022/QH/15 ngày 16/6/2022 và Nghị quyết số 75/2022/QH15 ngày 30/11/2022 về hoạt động chất vấn tại các kỳ họp thứ 2, thứ 3 và thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Trong đó, Bộ Xây dựng đã xác định cụ thể các nội dung công việc để phân giao cho đơn vị chuyên môn, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết số 75/2022/QH15 nhằm bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Theo đó, Bộ Xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án luật và các chương trình chính sách như: Luật Điều chỉnh về quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Đề án "đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030";…

Bộ Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết về hoạt động chất vấn của Quốc hội  - Ảnh 1.

Phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ lớn mà Bộ Xây dựng tập trung triển khai (Ảnh: TN)

Về dự án Luật Điều chỉnh về quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm quy hoạch đô thị gắn với quy hoạch nông thôn, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ pháp luật về quy hoạch. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; đầy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát, giám sát việc thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Đến nay, hồ sơ dự án luật đã được Bộ Tư pháp thẩm định, nghiên cứu tiếp thu, giải trình và hoàn thiện trình Chính phủ từ ngày 10/12/2022 để Chính phủ xem xét, đề nghị Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Ngày 28/02/2023, Chính phủ đã có Tờ trình số 47/TTr-CP trình Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2023, trong đó bao gồm dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Theo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh này.

Về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng đã hoàn thành nhiệm vụ sửa đổi Luật Nhà ở theo đúng tiến độ quy định. Trước đó, từ ngày 30/01/2023, Bộ Xây dựng có Tờ trình số 11/TTr-BXD và Tờ trình tóm tắt số 12/TTr-BXD trình Chính phủ về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Qua nhiều bước triển khai, ngày 14/4/2023, Bộ Xây dựng đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình số 199/TTr-CP trình Quốc hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Ngày 21/4/2023, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức họp thẩm tra đối với dự thảo Luật Nhà ở. Hiện nay, dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được UBTVQH xem xét, thẩm tra chính thức trước khi trình Quốc hội xem xét lần 1 vào kỳ họp thứ 5 tới đây.

Về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ Xây dựng đã có các Báo cáo số 52/BC-BXD ngày 23/3/2023 và số 62/BC-BXD ngày 28/3/2023 tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) theo nghị quyết phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 02/2023 và ý kiến góp ý của các thành viên Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ Xây dựng đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Qua nhiều bước triển khai, ngày 27/4/2023, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức họp thẩm tra đối với dự thảo luật này trước khi trình ra kỳ họp Quốc hội tháng 5/2023.

Đáng chú ý, về đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030", Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 28/TTr-BXD ngày 31/8/2022 và Tờ trình số 34/TTr-BXD ngày 17/10/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kèm theo dự thảo đề án và dự thảo Quyết định phê duyệt đề án.

Đến ngày 03/04/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030". Để đảm bảo đạt mục tiêu đề ra, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai một số giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu số lượng căn hộ nhà ở xã hội cụ thể cho từng địa phương trong từng giai đoạn 2021- 2025 và 2025-2030. Bộ Xây dựng đảm bảo đến năm 2030 hoàn thành đầu tư ít nhất 1 triệu căn hộ trên phạm vi cả nước.

Bộ Xây dựng giải quyết khó khăn cho thị trường bất động sản

Để tháo gỡ hàng loạt khó khăn cho thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cắt giảm các thủ tục hành chính, nhất là trong khâu thẩm định, cấp phép để thúc đấy phát triển xây dựng các dự án nhà ở, bất động sản, cải tạo chung cư cũ, đặc biệt là tại thành phố Hà Nội và TP.HCM.

Kết quả bước đầu đã có những giải pháp về cơ chế chính sách được ban hành thực hiện. Cụ thể là, trong các tháng đầu năm 2023, Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản có tác động đến lĩnh vực bất động sản như: Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 5/3/2023 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp; Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 7/3/2023 phiên họp Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản; Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững...

Bên cạnh đó, đảm bảo chất lượng nhà ở tái định cư; có chính sách thu hút, tạo nguồn vốn trung, dài hạn cho thị trường bất động sản; kiểm soát chặt chẽ việc huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán, bảo đảm thị trường bất động sản hoạt động công khai, minh bạch, bền vững và an toàn.

Bộ Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết về hoạt động chất vấn của Quốc hội  - Ảnh 2.

Bộ Xây dựng thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản (Ảnh: TN)

Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định hướng dẫn về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở để triển khai thực hiện thống nhất cả nước; tạo điều kiện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng có biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, tạo điều kiện cho thị trường hoạt động thông suốt, chất lượng, không để xảy ra tình trạng "bong bóng" bất động sản, ngăn chặn đầu cơ, đầy giá, gây nhiễu loạn thông tin thị trường, trục lợi bất hợp pháp.

Về nhiệm vụ quản lý hoạt động xây dựng, Bộ cũng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trong việc thực hiện quản lý chất lượng, quản lý an toàn trong thi công xây dựng, giám định tư pháp và công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng đê kịp thời đề xuất, điều chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, hướng dẫn thực hiện phân cấp về trách nhiệm, thắm quyền thẩm định, kiểm tra nghiệm thu các công trình thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng cho địa phương tại các văn bản quy phạm pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem