Chủ đề nóng

CẬP NHẬT đáp án nhanh nhất 24 mã đề môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2018

PV (tổng hợp) Thứ ba, ngày 26/06/2018 16:36 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Đáp án, lời giải tham khảo môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 được cập nhật liên tục trên Dân Việt. Độc giả có thể ấn F5 liên tục để cập nhật.
Bình luận 0

Chiều nay (26.6), các thí sinh tiếp tục tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 với môn thi Ngoại ngữ bằng hình thức trắc nghiệm. Dân Việt sẽ thông tin đáp án chính thức môn thi Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 ngay khi Bộ GD-ĐT công bố.

Trong khi chờ đợi đáp án chính thức, Dân Việt cập nhật gợi ý đáp án đề thi môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 để bạn đọc tham khảo. 

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 410

1D 2A 3C 4A 5B 6B 7B 8A 9C 10D
11C 12A 13B 14B 15A 16C 17D 18A 19C 20D
21A 22A 23D 24C 25C 26B 27A 28A 29B 30B
31C 32A 33 34C 35 36 37 38 39 40
41 42 43C 44C 45B 46B 47B 48D 49D 50C

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 423
1C 2A 3B 4A 5B 6A 7A 8B 9B 10B
11B 12C 13D 14C 15A 16A 17B 18B 19B 20A
21A 22A 23B 24B 25A 26A 27D 28C 29C 30C
31A 32C 33C 34A 35C 36D 37A 38D 39D 40D
41B 42D 43C 44D 45C 46C 47D 48A 49C 50C

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 404

1B 2C 3A 4C 5A 6D 7C 8D 9A 10B
11B 12D 13D 14C 15B 16A 17D 18D 19B 20D
21A 22D 23B 24D 25B 26B 27D 28D 29B 30A
31B 32A 33D 34B 35B 36A 37A 38C 39C 40B
41A 42A 43B 44B 45B 46C 47C 48C 49B 50C

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 406

1B 2D 3D 4D 5C 6D 7A 8C 9D 10B
11C 12D 13D 14C 15C 16D 17C 18A 19A 20A
21B 22B 23B 24B 25B 26A 27B 28B 29B 30D
31C 32A 33B 34A 35B 36D 37C 38A 39A 40D
41D 42C 43A 44A 45D 46A 47B 48A 49C 50C

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 402

1B 2B 3A 4C 5A 6C 7B 8D 9C 10A
11C 12B 13C 14C 15A 16B 17D 18C 19D 20D
21D 22B 23B 24A 25B 26D 27D 28A 29B 30D
31C 32D 33A 34B 35B 36D 37A 38C 39C 40A
41A 424D 43C 44D 45C 46D 47C 49A 50B

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 407

1C 2D 3C 4A 5A 6C 7B 8B 9D 10A
11B 12C 13D 14B 15D 16A 17B 18A 198C 20B
21A 22A 23C 24C 25A 26B 27C 28C 29B 30D
31B 32A 33C 34B 35D 36C 37C 38C 39D 40C
42D 43D 44D 45B 46A 47A 48D 49D 50C

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 408

1A 2B 3A 4C 5C 6D 7D 8D 9C 10A
11D 12D 13D 14A 15B 16B 17A 18D 19C 20A
21C 22C 23C 24B 25A 26C 27D 28B 29B 30B
31D 32D 33C 34B 35B 36A 37A 38C 39D 40A
41A 42B 43C 44D 45C 46B 47D 48D

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 409

1B 2A 3A 4A 5C 6D 7D 8B 9C 10B
11B 12C 13D 14A 15D 16D 17B 18B 19A 20A
21C 22A 23D 24D 25B 26A 27C  28B 29C 30B
31A 32A 33A 34D 35B 36C 37A 38D 39C 40B
41D 42C 43C 44C 45B 46A 47C 48D 49D 50D

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 416

1A 2D 3B 4B 5A 6C 7C 8A 9D 10C
11C 12A 13D 14C 15D 16B 17A 18D 19C 20D
21D 22C 23A 24C 25A 26A 27C 28A 29A 30C
31C 32D 33A 34A 35A 36D 37A 38D 39C 40D
41D 42C 43D 44C 45A 46A 47C 48B 49D 50D

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 418

1D 2A 3B 4C 5D 6D 7B 8D 9C 10A
11B 12B 13A 14D 15C 16A 17D 18A 19B 20C
21B 22C 23D 24A 25B 26B 27D 28A 29C 30C
31D 32D 33A 34B 35C 36A 37A 38D 39C 40A
41C 42A 43C 44A 45B 46C 47A 48D 49A 50C

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 422

1D 2C 3B 4D 5B 6D 7C 8B 9B 10D
11B 12C 13C 14C 15A 16D 17B 18D 19B 20B
21C 22A 23A 24C 25C 26A 27A 28C 29C 30A
31B 32C 33B 34B 35C 36C 37A 38D 39A 40D
41D 42A 43A 44A 45D 46D 47A 48B 49A 50D

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 424

1A

2A 3C 4A 5D 6A 7C 8B 9B 10C
11B 12A 13D 14C 15D 16C 17D 18A 19D 20B
21C 22C 23A 24C 25C 26A 27B 28A 29A 30A
31B 32B 33C 34B 35C 36A 37A 38A 39B 40B
41C 42B 43C 44B 45A 46C 47C 48A 49B 50A

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 401 

1D 2B 3D 4B 5B 6C 7C 8A 9A 10C
11C 12B 13A 14C 15C 16B 17B 18D 19B 20C
21A 22B 23B 24A 25A 26B 27A 28D 29C 30C
31C 32B 33B 34A 35A 36C 37A 38A 39A 40D
41C 42C 43B 44A 45A 46B 47A 48B 49B 50C

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 403

1B 2A 3C 4A 5D 6B 7D 8A 9B 10C
11B 12B 13D 14C 15A 16B 17B 18D 19B 20A
21A 22C 23B 24D 25B 26A 27A 28D 29B 30B
31B 32D 33D 34A 35C 36B 37D 38D 39A 40D
41D 42A 43A 44A 45D 46A 47A 48A 49D 50D

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 405

1B 2C 3D 4C 5B 6C 7C 8D 9A 10A
11B 12A 13D 14D 15A 16B 17D 18A 19B 20C
21D 22A 23B 24C 25C 26D 27B 28B 29B 30D
31A 32D 33A 34C 35D 36B 37B 38A 39D 40C
41C 42D 43A 44A 45A 46D 47C 48D 49C 50C

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 411

1A 2C 3A 4B 5A 6D 7C 8B 9D 10C
11A 12C 13B 14D 15D 16C 17A 18D 19D 20C
21B 22C 23C 24C 25B 26D 27B 28C 29D 30B
31A 32D 33A 34C 35B 36C 37B 38C 39B 40C
41B 42D 43A 44D 45A 46A 47A 48B 49D 50D

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 412

1A 2A 3A 4B 5C 6B 7B 8C 9C 10C
11A 12B 13D 14A 15D 16D 17A 18B 19A 20A
21A 22B 23D 24B 25B 26A 27B 28C 29A 30B
31A 32D 33D 34A 35B 36D 37B 38B 39D 40B
41A 42C 43B 44D 45B 46B 47D 48A 49D 50D

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 413

1B 2C 3C 4D 5A 6D 7A 8D 9C 10C
11C 12D 13D 14B 15B 16C 17C 18D 19D 20D
21C 22C 23D 24B 25B 26D 27B 28D 29D 30B
31D 32C 33B 34B 35A 36D 37D 38B 39D 40B
41D 42B 43B 44B 45C 46C 47C 48A 49A 50A

* Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 415

* Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 417

* Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 419

* Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 420

* Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 421

* Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 414

>>> XEM THÊM: * Tiếp tục cập nhật 

CẬP NHẬT đáp án nhanh nhất 24 mã đề môn Hóa học THPT Quốc gia 2018

Đề thi, đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Sinh học THPT Quốc gia 2018

CẬP NHẬT đáp án nhanh nhất 24 mã đề môn Vật lý THPT Quốc gia 2018

Cập nhật đáp án nhanh nhất môn Toán thi THPT Quốc gia 2018

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem