Chủ đề nóng

Cây trồng biến đổi gene - Cơ hội vượt lên thách thức!

  • Mới tiếp xúc cũng thấy “kinh khủng lắm”

    Mới tiếp xúc cũng thấy “kinh khủng lắm”

    Đến từ Philippines, ông Edwin Y. Paralauman - 1 trong 3 nông dân đầu tiên trồng thành công cây ngô BĐG ở quốc đảo này cho biết: “Ban đầu khi tiếp xúc với cây trồng BĐG tôi cũng thấy kinh khủng lắm, nhưng đó là do tôi thiếu thông tin.