Chủ đề nóng

Cháy ở Rạng Đông gây ô nhiễm môi trường

  • Gần 30 hộ dân đề nghị Công ty Rạng Đông bồi thường và di dời

    Gần 30 hộ dân đề nghị Công ty Rạng Đông bồi thường và di dời

    Ông Nguyễn Đức Tiến - Trưởng Ban quản trị tòa nhà A1, Chung cư 54 cho biết, chính bản thân ông và gần 30 hộ dân thống nhất kiến nghị Công ty Rạng Đông phải ngừng sản xuất, thực hiện việc di dời sang cơ sở mới ở Bắc Ninh, đồng thời thực hiện việc đền bù cho người dân.