Chủ đề nóng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

  • Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Ðề Văn gần gũi, đề Toán nhẹ nhàng

    Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Ðề Văn gần gũi, đề Toán nhẹ nhàng

    Nhiều giáo viên nhận xét, đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 gần gũi, có tính thời sự, giáo dục khi đề cập “sự cần thiết của tinh thần hợp tác trong cuộc sống”. Trong khi đó, đề Toán vừa sức thí sinh, nhiều em dễ dàng đạt điểm 7-8.