Chủ đề nóng

Nông dân - Nông nghiệp đô thị

  • Từ "hiệp sĩ công nghệ thông tin" thành anh nông dân "buôn" rau

    Từ "hiệp sĩ công nghệ thông tin" thành anh nông dân "buôn" rau

    Nguyễn Trần Huy Phong là "hiệp sĩ công nghệ thông tin năm 2004" của tạp chí eChip. Bây giờ, anh là ông chủ của trang web vuonrau.com. Tự trồng, tự bán rau qua internet, làm thêm luôn dịch vụ du lịch vườn rau, anh bảo, mình chỉ là một người nông dân thức thời mà thôi.