Phát hiện 11 kg ma túy trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không