Chủ tịch, Phó Chủ tịch Bình Định nhận nhiệm vụ quan trọng tại Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 22/04/2024 16:30 PM (GMT+7)
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Bình Định vừa thành lập, có Trưởng ban là Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn. Phó Trưởng ban Thường trực được giao cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.
Bình luận 0

Ngày 22/4, UBND tỉnh Bình Định cho hay, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa ban hành Quyết định số 1397/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Bình Định.

Ban Chỉ đạo này được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, trên cơ sở hợp nhất các Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về: Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Bình Định do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Bình Định nhận nhiệm vụ quan trọng tại Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Dũ Tuấn.

5 Phó Trưởng ban, bao gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang - Phó Trưởng ban Thường trực; Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Phó Trưởng ban phụ trách công tác điều phối hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng ban phụ trách công tác cải cách hành chính; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Phó Trưởng ban phụ trách công tác chuyển đổi số và Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban phụ trách công tác thực hiện Đề án 06.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo có 18 Ủy viên, bao gồm: Thủ trưởng 13 cơ quan thuộc UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Ban Chỉ đạo có 4 Cơ quan thường trực, bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) thường trực công tác điều phối hoạt động của Ban Chỉ đạo, Sở Nội vụ thường trực công tác Cải cách hành chính; Sở Thông tin và Truyền thông thường trực công tác Chuyển đổi số và Công an tỉnh thường trực công tác thực hiện Đề án 06.

Ban Chỉ đạo thành lập 3 tổ giúp việc chuyên trách về: Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 để theo dõi, quản lý và tham mưu, đề xuất việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao cho các Cơ quan thường trực.

Cơ cấu, thành phần các Tổ giúp việc bao gồm: Tổ trưởng là Phó Giám đốc các cơ quan thường trực; các thành viên là lãnh đạo cấp phòng, sĩ quan, công chức, viên chức của những cơ quan thường trực và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Bình Định nhận nhiệm vụ quan trọng tại Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang. Ảnh: Dũ Tuấn.

Trên cơ sở nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tham mưu ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và tham mưu phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Trưởng ban Ban Chỉ đạo thành lập các Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 theo cơ cấu, thành phần quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm phân công một đồng chí lãnh đạo cơ quan tham gia làm Ủy viên Ban Chỉ đạo theo cơ cấu, thành phần của Ban Chỉ đạo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem