Chủ đề nóng

Cục Thú y, Cục Thủy sản ký quy chế phối hợp trong công tác thú y thủy sản, quản lý nuôi trồng thủy sản

P.V Thứ sáu, ngày 22/09/2023 19:04 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Hôm nay, 22/9, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến, lãnh đạo Cục Thú y, Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cùng ký quy chế phối hợp trong công tác thú y thủy sản và quản lý nuôi trồng thủy sản.
Bình luận 0

Theo quy chế này, Cục Thú y và Cục Thủy sản sẽ tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, tài liệu và số liệu về nuôi trồng thủy sản; quan trắc cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh thủy sản; phòng, chống kháng kháng sinh, quản lý giống thủy sản, kiểm dịch động vật thủy sản; quản lý thuốc thú y thủy sản; quản lý thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Cục Thú y có trách nhiệm chia sẻ thông tin các văn bản chỉ đạo, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật trong trong phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản do Cục Thú y ban hành hoặc tham mưu ban hành và các tài liệu thông tin tuyên truyền. Chương trình, kế hoạch quốc gia, kế hoạch của Cục Thú y về phòng, chống, giám sát một số bệnh nguy hiểm trên thủy sản và kết quả thực hiện.

Kết quả chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, chẩn đoán, xét nghiệm, giám sát dịch bệnh, dự báo, cảnh báo dịch bệnh, điều tra, phân tích nguy cơ bệnh, khống chế, thanh toán dịch bệnh nguy hiểm, bệnh mới xuất hiện; thẩm định công nhận điều kiện để công bố hết dịch do Cục Thú y thực hiện.

Cục Thú y, Cục Thủy sản ký quy chế phối hợp trong công tác thú y thủy sản, quản lý nuôi trồng thủy sản  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến chúc mừng hai đơn vị của Bộ, Cục Thú y - Cục Thủy sản đã ký quy chế phối hợp để công tác thú y thủy sản, quản lý nuôi trồng thủy sản ngày càng tốt hơn. Ảnh: P.V

Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh do Cục Thú y thực hiện; cung cấp danh sách vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản.

Số liệu thống kê, dữ liệu về dịch bệnh nguy hiểm trên một số đối tượng thủy sản chủ lực đến cấp xã, loài thủy sản mắc bệnh có nhận định về nguyên nhân, tác nhân gây bệnh, diễn biến dịch bệnh đột xuất, định kỳ (so sánh với cùng kỳ năm trước) vào ngày 25 hằng tháng. Cung cấp đường dẫn/tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu Hợp phần dịch bệnh thuỷ sản trên Hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam - VAHIS.

Định kỳ hằng tháng gửi thông báo cho Cục Thủy sản về số lượng, kết quả kiểm dịch giống thủy sản nhập khẩu, động vật thủy sản sống làm thực phẩm nhập khẩu; thủy sản sống không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam nhập khẩu với mục đích làm thực phẩm, làm cảnh, giải trí, nghiên cứu khoa học; danh sách và số lượng thức ăn thuỷ sản nhập khẩu thuộc đối tượng phải kiểm dịch động vật.

Thông báo cho Cục Thủy sản danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thủy sản được phát hiện trong quá trình triển khai nhiệm vụ của Cục Thú y để phối hợp xử lý; Kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản để phối hợp triển khai; danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y thủy sản vi phạm pháp luật; chia sẻ thông tin thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản nhập khẩu thuộc đối tượng phải kiểm dịch động vật (được Cục Thú y kiểm tra chất lượng tại khâu nhập khẩu) để phối hợp quản lý; cập nhật thông tin danh mục thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam, danh mục thuốc thú y thủy sản cấm sử dụng tại Việt Nam.

Cục Thú y, Cục Thủy sản ký quy chế phối hợp trong công tác thú y thủy sản, quản lý nuôi trồng thủy sản  - Ảnh 2.

Dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, đại diện hai đơn vị, ông Nguyễn Văn Long - Cục trưởng Cục Thú y và ông Trần Đình Luân - Cục trưởng Cục Thủy sản cùng ký quy chế phối hợp. Ảnh: P.V

Cục Thủy sản có trách nhiệm chia sẻ thông tin các văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản do Cục Thủy sản ban hành hoặc tham mưu ban hành và các tài liệu thông tin tuyên truyền. 

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình dự án liên quan đến nuôi trồng thủy sản thuộc phạm vi tham mưu, quản lý của Cục Thủy sản. Kế hoạch sản xuất nuôi trồng thuỷ sản hằng năm về diện tích, sản lượng đối tượng nuôi chủ lực, một số đối tượng nuôi có giá trị kinh tế, văn bản chỉ đạo mùa vụ nuôi và kết quả thực hiện. Kế hoạch quốc gia về quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản 5 năm và hàng năm. Hoạt động nghiên cứu khoa học, các tiến bộ kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản (quy trình kỹ thuật nuôi trồng thủy sản), đối tượng nuôi mới thuộc phạm vi tham mưu, quản lý của Cục Thủy sản. 

Kết quả và thông báo quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường tại các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm (kết quả được cập nhật trên Website của Cục Thủy sản và cung cấp đường dẫn/ tài khoản truy cập cho Cục Thú y) và thông tin về dịch bệnh (nếu có). Cung cấp danh sách cập nhật các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ thuộc phạm vi quản lý của Cục Thủy sản; thông tin liên quan đến Giấy phép nhập khẩu thủy sản sống không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam nhập khẩu với mục đích làm: thực phẩm, làm cảnh, giải trí, nghiên cứu khoa học

Thông báo cho Cục Thú y danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y thủy sản; các vùng/ cơ sở nuôi trồng thủy sản sử dụng thuốc thú y thủy sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thú y được phát hiện trong quá trình triển khai nhiệm vụ của Cục Thuỷ sản; danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản vi phạm pháp luật.

Trong công tác thú y thủy sản và quản lý nuôi trồng thủy sản, Cục Thú y chủ trì, phối hợp với Cục Thủy sản thành lập các đoàn công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh thủy sản, kiểm dịch động vật thủy sản và quản lý thuốc thú y thủy sản.

Tổ chức điều tra dịch tễ, xác định nguyên nhân, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đang có dịch bệnh động vật thủy sản hoặc sự cố thủy sản chết nhiều, chết bất thường nghi do dịch bệnh, bệnh mới xuất hiện trên động vật thủy sản.

Cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với Cục Thú y thành lập các đoàn công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện các quy định về nuôi trồng thủy sản, hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản, quản lý chất lượng và điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản, sử dụng thuốc thú y thủy sản, thuốc cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đang có sự cố thủy sản chết nhiều, chết bất thường nghi do ô nhiễm môi trường hoặc do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thay đổi thời tiết.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Cục Thú y và Cục Thủy sản chủ động trao đổi trực tiếp với nhau để có hướng xử lý kịp thời hoặc báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý kịp thời. 

Quy chế này áp dụng đối với Cục Thú y và Cục Thủy sản, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trực thuộc Cục Thú y và Cục Thủy sản.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến hoan nghênh sáng kiến của hai Cục Thú y, Cục Thủy sản về việc ký quy chế phối hợp trong công tác thú y thủy sản và quản lý nuôi trồng thủy sản.

"Nuôi trồng thủy sản là lĩnh vực quan trọng, góp phần mang lại giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản 11 tỷ USD. Để giữ vững thành quả, đảm bảo các vùng nguyên liệu phục vụ chế biến phát triển bền vững, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu, công tác thú y thủy sản, quản lý nuôi trồng thủy sản là vô cùng quan trọng, giúp người nuôi, doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro do tác động của dịch bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng các đối tượng thủy sản nuôi. Việc hai đơn vị cùng ký quy chế phối hợp sẽ tạo thêm sức mạnh, giúp việc quản lý nuôi trồng thủy sản, công tác thú y thủy sản ngày càng hiệu quả", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem