Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024

Đức Thịnh Thứ tư, ngày 10/07/2024 14:45 PM (GMT+7)
Ngày 10/7, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.
Bình luận 0

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng;

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Chương trình công tác toàn khoá của Đảng ủy cơ quan, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan đã chủ động xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 1.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Quảng.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ cơ quan đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; tập trung tham mưu cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về "Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới" đề ra.

Đồng thời chỉ đạo triển khai 3 nội dung công tác trọng tâm đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ; Tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, toàn Đảng bộ cơ quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; "Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch "Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát" trong Đảng bộ...

Tại hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn đề nghị các đồng chí dự hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế về công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm và cùng tìm ra những giải pháp thực hiện toàn diện các nội dung, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng cuối năm 2024. Chuẩn bị thật tốt, kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức thành công đại hội các cấp trước hết là trong Đảng bộ cơ quan, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 2.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Giấy khen cho tập thể Đảng bộ bộ phận Báo Nông thôn Ngày nay và Chi bộ Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.. Ảnh: Phạm Hưng

Trình bày báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Trần Mạnh Hoài – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Về công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ cơ quan quan tâm chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm, thẩm định hồ sơ và xem xét, quyết định kết nạp Đảng cho 7 quần chúng ưu tú; làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 26 đồng chí. Đảng ủy còn tổ chức Hội nghị tấp huấn sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử cho toàn thể đảng viên, cấp ủy viên trong Đảng bộ cơ quan; Tiếp tục rà soát, bổ sung cập nhật lý lịch đảng viên của Đảng bộ và thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối…

Tập trung thực hiện tốt 15 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của toàn Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Để chuẩn bị và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Lương Quốc Đoàn đề nghị toàn Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội tập trung làm tốt 15 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy khối và của Đảng ủy cơ quan.

2. Phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan để lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 về "Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới"; Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028...

Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 3.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.. Ảnh: Phạm Hưng

3. Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, nắm sát diễn biến tư tưởng, xử lý những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; chủ động đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; chủ động cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng thông tin, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.

4. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị... Thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của mỗi đảng viên.

5. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo "Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 15/5/2019 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và "Hướng dẫn số 01-HD/ĐU về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ" của Đảng ủy cơ quan. Tiếp tục nghiên cứu, sinh hoạt các chuyên đề về Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan và đơn vị.

6. Rà soát, cụ thể hóa Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới trong toàn Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

7. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục bổ sung quy hoạch cấp uỷ và ủy ban kiểm tra Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030.

8. Tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương như: Tổng kết 10 năm việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 19/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 26/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"; Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 26/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác Đảng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030...

9. Ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Hướng dẫn một số nội dung đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ban hành quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội; tổ chức tập huấn về công tác tổ chức đại hội đảng cho các cấp ủy đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc và ủy viên UBKT Đảng ủy...

10. Ban hành quy trình của Đảng ủy cơ quan về thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị nhất là việc rà soát, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, kết nạp Đảng.

11. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; phân công nhiệm vụ đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy định về đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

12. Đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ cơ quan.

13. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên CSHCM cơ quan Trung ương Hội tổ chức đại hội các chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2024 – 2027 thành công theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn Thanh niên khối các cơ quan Trung ương.

14. Triển khai thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra trong năm 2024.

15. Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan năm 2024; đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2024 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII và trao giấy khen cho 2 tập thể và 14 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2023-2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem