Chủ đề nóng

giống lúa Đài thơm 8

 • Trồng lúa Đài Thơm 8, không lo đầu ra

  Trồng lúa Đài Thơm 8, không lo đầu ra

  Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed Group) vừa phối hợp với Phòng NNPTNT huyện Bình Lục (Hà Nam) tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình trồng giống lúa Đài Thơm 8 nhằm đánh giá sự thích nghi của giống lúa này làm cơ sở nhân rộng, thay thế giống lúa Bắc Thơm 7.
 • Cấy lúa Đài thơm 8, nông dân chỉ sợ không có đủ thóc bán

  Cấy lúa Đài thơm 8, nông dân chỉ sợ không có đủ thóc bán

  Là giống lúa bản quyền của Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed), Đài Thơm 8 đã khẳng định những ưu điểm về sức chống chịu sâu bệnh, năng suất cao, chất lượng gạo ngon, thích nghi rộng... Giống lúa này có thể thay thế các giống lúa đã bị thoái hóa như Bắc Thơm 7. Đó là khẳng định của đa số đại biểu là cán bộ Phòng Nông nghiệp các huyện của tỉnh Hưng Yên trong chuyến khảo sát thực tế vừa qua.
 • Lúa chất lượng Đài thơm 8: Cơm trắng, bóng, dẻo, thơm, ngon

  Lúa chất lượng Đài thơm 8: Cơm trắng, bóng, dẻo, thơm, ngon

  Tập thể lãnh đạo và nhóm cán bộ kỹ thuật của SSC đã nhất trí chọn tên để đặt cho giống MN 14.2 là Đài thơm 8. Cái tên chứa đựng kỳ vọng vào sự “thượng đài” của giống lúa thơm này, không được 10 nhưng cũng phải là 8.