Chủ đề nóng

Hội Nông dân TP Hải Phòng

  • Hải Phòng: Quy mô Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt hơn 44 tỷ đồng

    Hải Phòng: Quy mô Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt hơn 44 tỷ đồng

    Đó là số liệu được ông Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hải Phòng trao đổi tại Hội nghị (ngày 23/12) về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61 – KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 8 năm thưc hiện Quyết định số 673/QD – TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại trụ sở Hội Nông dân thành phố.
  • Hội ND Hải Phòng: Năng động giúp dân xây dựng nông thôn mới

    Hội ND Hải Phòng: Năng động giúp dân xây dựng nông thôn mới

    Trong 2 ngày 25- 26.9, tại TP. Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.Hải Phòng  lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội có sự tham gia của 257 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1 triệu hội viên nông dân trên toàn thành phố.