Chủ đề nóng

Hội nông dân

  • Quảng Nam: Ban hành kết luận của UBND tỉnh sau buổi đối thoại với nông dân

    Quảng Nam: Ban hành kết luận của UBND tỉnh sau buổi đối thoại với nông dân

    Tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hướng giúp nông dân, đó là đẩy mạnh phát triển một số cây con chủ lực như sâm Ngọc Linh, dỗi ăn hạt, măng cụt, lúa giống, nuôi tôm, bò..., và làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Thaco Trường Hải, Masan, Nutifood,... trong hợp tác đầu tư liên kết sản xuất, giải quyết đầu ra cho nông sản.