Chủ đề nóng

Lịch cắt điện Nam Định ngày 6/6 chính xác nhất

D.N Thứ ba, ngày 06/06/2023 08:14 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Công ty Điện lực Nam Định đã có thông báo về kế hoạch, lịch cắt điện ngày 6/6/2023 trên địa bàn tỉnh.
Bình luận 0

Lịch cắt điện Nam Định ngày 6/6 chính xác nhất

 Lịch cắt điện Giao Thủy

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-06 02:30:00.000

2023-06-06 06:30:00.000

Xã Giao Hà,Bình Hòa,Hồng Thuận,Giao Thanh

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-06 02:30:00.000

2023-06-06 06:30:00.000

Các Xã Giao Châu,Giao Phong và một phần TT Quất Lâm,một phần xã Giao Thịnh,Giao Yến.

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-06 05:00:00.000

2023-06-06 09:30:00.000

Một phần xã Hoành Sơn, Giao Tiến

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

Công Ty NicePower

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 16:30:00.000

Các Xã Giao Nhân,Giao Long,Giao Hải,Giao Long,Bạch Long,Giao Xuân,Giao Lạc

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 16:30:00.000

Các Xã Hoành Sơn ,Giao Tiến

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 16:30:00.000

Các Xã Giao Châu,Giao Tiến,Giao Tân,Giao Thịnh,TT Quất Lâm

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 16:30:00.000

Các Xã Giao Nhân,Giao Hà,Bình Hòa,Giao An,Hồng Thuận,Giao Thiện,Giao Hương

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-06 16:30:00.000

2023-06-07 02:30:00.000

Xã Giao Hà,Bình Hòa,Hồng Thuận,Giao Thanh

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-06 16:30:00.000

2023-06-07 02:30:00.000

Xã Giao Châu,Giao Yến,Giao Phong,Giao Thịnh,TT Quất Lâm

Lịch cắt điện Hải Hậu

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-06 02:30:00.000

2023-06-06 06:30:00.000

Xã Xuân Ninh, Hải Trung, Hải Bắc, Hải Anh,

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-06 02:30:00.000

2023-06-06 06:30:00.000

Xã Hải Hòa, Hải TRiều, Hải Xuân, Hải Sơn, Hải Cường, TT Thịnh Long

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-06 02:30:00.000

2023-06-06 06:30:00.000

Xã Hải Quang, Hải Tây, Hải Hưng, một phần Phụ tải ĐL Xuân Trường

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-06 02:30:00.000

2023-06-06 06:30:00.000

Xã Hải Tân, Hải Sơn, Hải Đường, Hải An, Hải Toàn, Hải Giang, Hải Phong

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 11:00:00.000

Xóm Vũ Đức TT Cồn, xóm 9 xã Hải Tân

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-06 06:30:00.000

2023-06-06 08:00:00.000

Xóm Ninh Đông - Xã Hải Giang và Xóm 6, 9 - Xã Hải Phong

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-06 06:30:00.000

2023-06-06 08:00:00.000

Xóm Mỹ Thọ - Xã Hải Giang và Xóm 10 - Xã Hải An

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Xã Hải Vân, Hải Nam, Hải Hà, Hải Thanh, TBA Xuân Lạc 10

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

TT Cồn, Xã Hải Tây, Hải Lý, Hải Chính

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Xã Hải Tây, Hải Đông, Hải Lộc, Hải Phúc

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Xã Hải Phú, Hải Sơn, Hải Châu, Hải Cường, TT THịnh Long

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-06 15:30:00.000

2023-06-07 01:30:00.000

Xã Hải Minh, Hải Trung, Hải Anh, Hải Bắc Xã Xuân Ninh

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-06 15:30:00.000

2023-06-07 01:30:00.000

Xã Hải Bắc Hải Quang, Hải Hưng, Hải Phương, Hải Long, Hải Tân, Hải Tây

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-06 15:30:00.000

2023-06-07 01:30:00.000

Hải Tân, Hải Sơn, Hải Đường, Hải Phong, Hải An, Hải Toàn, Hải Giang

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-06 15:30:00.000

2023-06-07 01:30:00.000

Xã Hải Sơn, Hải Cường, Hải Ninh, Hải Giang, Hải Phong, Hải Phú, Hải Châu

 TP Nam Định

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 02:00:00.000

2023-06-06 06:00:00.000

Đz 471E3.1

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 02:30:00.000

2023-06-06 06:30:00.000

Đz 371E3.14 sau REC 371/47/14 Mỹ Thắng

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 10:00:00.000

471-E3.7

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

475-E3.1

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

479-E3.9

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

475-E3.14 sau Re 475/55

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

477-E3.9

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 13:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

476-E3.9

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 13:00:00.000

2023-06-06 22:00:00.000

477-E3.7

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 13:00:00.000

2023-06-06 19:00:00.000

476-E3.9 đến Re 476/17

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 14:00:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

471-E3.9

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 14:00:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

473-E3.9 sau RE 473/23

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 14:00:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

373-E3.14 sau REC 373/84/3 Mỹ Tiến , sau LBS 373/92

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 14:00:00.000

2023-06-06 22:00:00.000

471-E3.4

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 18:00:00.000

2023-06-07 06:00:00.000

478-E3.9

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 19:30:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

482-E3.9

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 19:30:00.000

2023-06-06 23:00:00.000

Đz 473E3.4

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-06 22:00:00.000

2023-06-07 06:00:00.000

477-E3.1

 Nghĩa Hưng

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-06 02:00:00.000

2023-06-06 06:00:00.000

xã Nghĩa Lạc; Nghĩa Sơn

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-06 02:00:00.000

2023-06-06 06:00:00.000

xã Nghĩa Lạc; Nghĩa Sơn; Nghĩa Trung

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-06 02:00:00.000

2023-06-06 06:00:00.000

xã Nghĩa Lạc; Nghĩa Hồng; Tt Quỹ Nhất; Nghĩa Lâm; Nghĩa Hùng; Nghĩa Hải; tt Nông Trường

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

ĐZ 22 kV cấp điện cho 1 phần Xã Nghĩa thịnh, Huyện Nghãi Hưng, C ty TNHH Golden Victory Việt Nam ( 4*2500kVA). Cty TNHH Đầu tư Linh Giang

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-06 06:30:00.000

2023-06-06 15:30:00.000

Các TBA các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Phong, Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, Đông Bình.

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-06 06:30:00.000

2023-06-06 15:30:00.000

Các TBA các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Bình, Nghĩa Thắng.

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-06 06:30:00.000

2023-06-06 15:30:00.000

Đz 22 kV lộ 479 E3.17 cấp điện cho xã Nghĩa Thái, Nghĩa Châu, Hoàng Nam

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-06 06:30:00.000

2023-06-06 15:30:00.000

Khu vực xã Nghĩa Tân, Nghĩa Lợi, Nam Điện, Nông Trường

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-06 12:30:00.000

2023-06-06 19:30:00.000

ĐZ 22 kV cấp điện cho Xã Nam Phúc, Huyện Nam Trực, C ty TNHH Golden Victory Việt Nam ( 4*2000kVA)

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-07 02:00:00.000

Các TBA các xã Nghĩa Lạc; Nghĩa Hồng; Tt Quỹ Nhất; Nghĩa Lâm; Nghĩa Hùng; Nghĩa Hải; tt Nông Trường

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-06 19:30:00.000

2023-06-06 23:00:00.000

Các TBA các xã Nghĩa Thái, TT Liễu Đề, Nghĩa Sơn

Nam Trực

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 02:00:00.000

2023-06-06 06:00:00.000

Lộ 481-E3.12, Xã Nam Tiến, Nam Hải, 1 Phần xã Trung Đông.

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 02:00:00.000

2023-06-06 06:00:00.000

476-E3.12 sau Re 476/74.

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 02:00:00.000

2023-06-06 06:00:00.000

Lộ 477-E3.21

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 02:00:00.000

2023-06-06 06:00:00.000

Lộ 479-E3.12.

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 06:30:00.000

2023-06-06 15:30:00.000

Lộ 475-E3.12.

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 06:30:00.000

2023-06-06 15:30:00.000

Lộ 477-E3.12,

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 06:30:00.000

2023-06-06 15:30:00.000

Lộ 471-E3.12 đến RE 475 E3.9

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 08:30:00.000

Một phần xã Tân Thịnh

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Lộ 471-E3.21,

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 16:30:00.000

Lộ 472-E3.12

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 09:30:00.000

TBA Việt Thắng 3

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 08:45:00.000

2023-06-06 10:00:00.000

Một phần xã Nam Thắng

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 12:30:00.000

2023-06-06 18:30:00.000

Lộ 374 E 3.1

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 13:30:00.000

2023-06-06 15:00:00.000

TBA NH Cầu Vòi

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 15:00:00.000

2023-06-06 17:00:00.000

TBA Cty Longyu

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-07 02:00:00.000

Lộ 479-E3.12,

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-07 02:00:00.000

Lộ 481-E3.12, xã Nam Tiến, Nam Hải , 1 phần xã Trung Đông

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-07 02:00:00.000

Lộ 476-E3.12 sau re 476/74,

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-07 02:00:00.000

Lộ 477-E3.21

Điện Lực Nam Trực

2023-06-06 19:30:00.000

2023-06-06 23:00:00.000

Lộ 373-E3.12

Trực Ninh

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-06 02:00:00.000

2023-06-06 06:00:00.000

Xã Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội, một phần TT Cát Thành - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-06 02:00:00.000

2023-06-06 06:00:00.000

Xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh; xã Nam Thái, Nam Sơn, Nam Phúc - huyện Nam Trực

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-06 06:30:00.000

2023-06-06 07:45:00.000

Một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 16:30:00.000

Xã Trực Đại, Trực Thắng, Trực Thái, Trực Cường, TT Ninh Cường - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-06 08:00:00.000

2023-06-06 09:15:00.000

Một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-06 09:30:00.000

2023-06-06 10:45:00.000

Một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 19:30:00.000

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường Trực Hùng, TT Ninh Cường, khu CN Trực Hùng - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-06 12:30:00.000

2023-06-06 19:30:00.000

Một phần xã Trung Đông,TBA Amara 1, 2, 4 - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-06 14:00:00.000

2023-06-06 15:45:00.000

Một phần xã Trung Đông - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-06 17:15:00.000

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-07 02:00:00.000

Xã Trực Tuấn, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội, một phần TT Cát Thành - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-07 02:00:00.000

Xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh; xã Nam Thái, Nam Sơn, Nam Phúc - huyện Nam Trực

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-07 02:00:00.000

Xã Trực Hưng, Trực Nội, Trực Khang, Trực Mỹ, Trực Thuận - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-07 02:00:00.000

Xã Trực Đại, Trực Thái - huyện Trực Ninh; xã Hải Anh, Hải Minh, Hải Phương, Hải Long - huyện Hải Hậu

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-07 02:00:00.000

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, TT ninh Cường, khu CN Trực Hùng - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-06 19:30:00.000

2023-06-07 01:00:00.000

Một phần xã Trung Đông, khu CN TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh

Vụ Bản

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 02:00:00.000

2023-06-06 06:00:00.000

Xã Tân Thành,  xã Thành Lợi

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 02:00:00.000

2023-06-06 06:00:00.000

Xã Thành Lợi, xã Đại Thắng

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 02:00:00.000

2023-06-06 06:00:00.000

Xã Minh Tân, xã Kim Thái, thị trấn Gôi

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 02:00:00.000

2023-06-06 06:00:00.000

Xã Tân Thành

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

xóm 9 Tân Thành

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Xã Vĩnh Hào, Liên Minh, Tam Thanh, thị trấn Gôi

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Xã Đại An, Liên Bảo, Thành Lợi

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Xã Quang Trung, Liên Bảo, Đại An

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Xã Liên Bảo, thị trấn Gôi, Tam Thanh, Liên Minh

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

Xã Minh Tân, Tân Khánh, Cộng Hòa, Hiển Khánh

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 12:30:00.000

2023-06-06 18:30:00.000

Xã Thành Lợi và một phần Nam Trực mua điện.

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 14:00:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

Xã Minh Thuận, Hiển Khánh

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 15:00:00.000

2023-06-07 01:00:00.000

xã tân thành, Thành Lợi

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 15:00:00.000

2023-06-07 01:00:00.000

Xã Thành Lợi, Đại Thắng

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-07 02:00:00.000

Xã Minh Tân, Cộng Hòa, Thị trấn Gôi

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 16:00:00.000

2023-06-07 02:00:00.000

Xã Hợp Hưng, Cộng Hòa

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 19:30:00.000

2023-06-06 23:00:00.000

Xã Tân Thành

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-07 01:00:00.000

KCN Bảo Minh và một phần xã Kim Thái, Liên Bảo

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-06 22:00:00.000

2023-06-07 06:00:00.000

KCN Bảo Minh

 Xuân Trường

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Xuân Trường

2023-06-06 02:30:00.000

2023-06-06 06:30:00.000

Xã Xuân Kiên, Xã Xuân Tiến, Thị Trấn Xuân Trường

Điện Lực Xuân Trường

2023-06-06 02:30:00.000

2023-06-06 06:30:00.000

Xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Phương, Xuân Bắc, Xuân Thủy, Xuân Thượng, Xuân Châu

Điện Lực Xuân Trường

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 07:30:00.000

Xóm 16 xã Thọ Nghiệp

Điện Lực Xuân Trường

2023-06-06 15:30:00.000

2023-06-07 01:30:00.000

Xã Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Vinh, Thị trấn Xuân Trường

Điện Lực Xuân Trường

2023-06-06 15:30:00.000

2023-06-07 01:30:00.000

Xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Phương, Xuân Bắc, Xuân Thủy, Xuân Thượng, Xuân Châu

Điện Lực Xuân Trường

2023-06-06 15:30:00.000

2023-06-07 01:30:00.000

Xã Xuân Trung, Xã Thọ Nghiệp, Xã Xuân Đài, Xã Xuân Phong, Xã Xuân bắc, Xã Xuân Phương

Điện Lực Xuân Trường

2023-06-06 19:30:00.000

2023-06-07 00:00:00.000

Khách hàng: xã Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa, Xuân Vinh, CCN Xuân Trung

Ý Yên

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 05:30:00.000

2023-06-06 10:00:00.000

TBA Yên Hưng 2 - 250 kVA

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 06:00:00.000

2023-06-06 12:00:00.000

ĐZ 371-E3.15 (xã Yên Bình, Yên Khánh, Yên Phong, Yên Hưng, Yên Phú, Yên Phương, Thị trấn Lâm)

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 06:30:00.000

2023-06-06 07:45:00.000

TBA Quyết Thắng 2 - 180 kVA

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

ĐZ 473E3.1 xã Yên Lương, Yên Cường, Yên Lộc, Yên Nhân

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

ĐZ 473E3.15 Yên Lợi, Yên Trung

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

ĐZ 477E3.15 xã Yên Dương, Yên Mỹ, Yên Ninh, Yên Lương

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

ĐZ 475E3.15 xã Yên Minh

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

ĐZ 371E3.22 xã Yên Lương, Yên Ninh, Yên Tiến, Yên Đồng, Yên Trị

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 07:00:00.000

2023-06-06 16:00:00.000

ĐZ 373E3.22 xã Yên Hồng, Yên Bằng, Yên Quang

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 07:30:00.000

2023-06-06 16:30:00.000

ĐZ 471E3.15 xã Yên Bình, Yên Tân, Yên Thành, Yên Nghĩa, Yên Thọ

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 07:50:00.000

2023-06-06 09:05:00.000

TBA Bơm Hoàng Mẫu - 180 kVA

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 09:15:00.000

2023-06-06 10:30:00.000

TBA Yên Lộc 2 - 250 kVA

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 12:00:00.000

2023-06-06 18:00:00.000

372-E3.15 sau Re 372/119/2 Yên Hồng 5 (1 phần Thị trấn Lâm, xã Yên Hồng)

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 14:30:00.000

2023-06-06 15:45:00.000

TBA Bơm Đồi - 250 kVA

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 15:55:00.000

2023-06-06 17:10:00.000

TBA Bơm Đồng Châu - 180 kVA

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 16:30:00.000

2023-06-07 02:30:00.000

ĐZ 471E3.22 xã Yên Lương, Yên Ninh, Yên Tiến, Yên Khang, Yên Thắng

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 16:30:00.000

2023-06-07 02:30:00.000

ĐZ 473E3.22 xã Yên Lương, Yên Ninh, Yên Tiến, Yên Khang, Yên Thắng

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 19:30:00.000

2023-06-07 01:00:00.000

ĐZ 373-E3.15 sau Re 373/51 (khu CN đúc Tống Xá)

Điện Lực Ý Yên

2023-06-06 20:00:00.000

2023-06-07 06:00:00.000

375-E3.15 sau Re 375/55 (Khu CN đúc Tống Xá, 1 phần Thị trấn Lâm)

Mời bạn đọc tiếp tục cập nhật lịch cắt điện Nam Định các ngày tiếp theo trên báo Dân Việt!


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem