Chủ đề nóng

Lịch cắt điện Nam Định ngày 7/6 chính xác nhất

D.N Thứ tư, ngày 07/06/2023 08:53 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Công ty Điện lực Nam Định đã có thông báo về kế hoạch, lịch cắt điện ngày 7/6/2023 trên địa bàn tỉnh như sau:
Bình luận 0

Lịch cắt điện Nam Định ngày 7/6 chính xác nhất

Lịch cắt điện Giao Thủy

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-07 05:00:00.000

2023-06-07 10:30:00.000

1 phần xã Giao Nhân, Giao Long, Giao Hải, Giao Xuân, Giao Lạc, Bạch Long, Giao Yến

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-07 05:30:00.000

2023-06-07 08:30:00.000

1 phần xã Giao Hải

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 10:00:00.000

TBA Giao Nhân 3

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 10:30:00.000

1 phần xã Hoành Sơn

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 15:30:00.000

1 phần xã Hoành Sơn, Giao Tiến, Xuân Phong, Xuân Phương, Xuân Phú, Xuân Đài, Xuân Bắc, Xuân Thủy, Xuân Trung, Thọ Nghiệp

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 15:30:00.000

1 phần xã Hoành Sơn, Giao Tiến, Xuân Phong, Xuân Phương, Xuân Phú, Xuân Đài, Xuân Bắc, Xuân Thủy, Xuân Trung, Thọ Nghiệp

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 16:30:00.000

1 phần xã Hoành Sơn, Giao Hà, Bình Hòa, Hồng Thuận, Giao Thanh, Giao Hương

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 16:30:00.000

1 phần các xã Giao Châu, Giao Yến, Giao Tân, Giao Phong, Giao Thịnh, TT Quất Lâm

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 16:30:00.000

1 phần xã Hoành Sơn, Giao Hà, Bình Hòa, Hồng Thuận, Giao Thanh, Giao Hương

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 16:30:00.000

1 phần các xã Giao Châu, Giao Yến, Giao Tân, Giao Phong, Giao Thịnh, TT Quất Lâm

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-07 14:30:00.000

2023-06-07 18:30:00.000

1 phần xã Giao Tiến

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-07 14:30:00.000

2023-06-07 18:30:00.000

1 phần xã Giao Tiến

Điện Lực Giao Thủy

2023-06-07 15:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

1 phần xã Giao Xuân

Lịch cắt điện Hải Hậu

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 07:15:00.000

Xóm 14, 15 xã Hải Quang

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 15:30:00.000

Xã Hải Trung, Hải Anh, Hải Bắc, Hải Minh, Xuân Ninh

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 15:30:00.000

Xã Hải Quang, Hải Tây, Hải Hưng, Hải Phương, Hải Long, Hải Đường, một phần Phụ tải ĐL Xuân Trường

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 15:30:00.000

Xã Hải Tân, Hải Sơn, Hải Đường, Hải An, Hải Toàn, Hải Giang, Hải Phong

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 15:30:00.000

Hải Cường 2,3,9; Hải Sơn 4; Hải Xuân 1,2,3,4,5,6,7; Hồng Phong 1,2,3,4-H.Triều; Trần Phú 1,2; Hải Phú 1,2,3,4,5,6,7; Phú Văn Nam 1,2,4,5,8; Phú Lễ 1,2,3,4,5,6,7; Nam Hải 2,3; Hải Ninh 1,2,3,4,5,6; Hải Giang 1,2,3,5,7

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 08:30:00.000

Khu 11, 17 - TT Thịnh Long

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 07:45:00.000

Xóm 8 - Xã Hải An

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 09:00:00.000

Xóm 9 xã Hải Lộc

Điện Lực Hải Hậu

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 17:30:00.000

Xóm 9, 10, 11 xã Hải Long

TP Nam Định

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 05:00:00.000

2023-06-07 10:30:00.000

Nhánh Trần Văn Tuệ, Nhánh Chiềng mai - 371E3.14

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 05:00:00.000

2023-06-07 10:00:00.000

371-E3.14

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

477-E3.7

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 10:30:00.000

374-E3.4

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 13:00:00.000

2023-06-07 23:00:00.000

477-E3.1

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 13:00:00.000

2023-06-07 17:30:00.000

482-E3.9

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 13:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

471-E3.19

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 14:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

472-E3.14

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 14:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

475-E3.9

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 14:00:00.000

2023-06-07 15:30:00.000

VĂN HÓA TRẦN

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 15:30:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

NK Ngân Hàng Công Thương

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 19:30:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

479-E3.9 đến DCL 479-7/27

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 19:30:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

477-E3.9

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 19:30:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

479-E3.9

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 19:30:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

476-E3.9

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 22:00:00.000

2023-06-08 06:00:00.000

484-E3.9 sau LBS 484/18

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 22:00:00.000

2023-06-08 06:00:00.000

475-E3.14 sau Re Cy Dệt

Điện Lực TP Nam Định

2023-06-07 22:00:00.000

2023-06-08 06:00:00.000

475-E3.1

Nghĩa Hưng

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

ĐZ 22 kV cấp điện cho Xã Nam Phúc, Huyện Nam Trực, C ty TNHH Golden Victory Việt Nam ( 4*2000kVA)

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

ĐZ 22 kV cấp điện cho các TBA Đồng Liêu 2,3, 4, . TBA Nghĩa Phú 1,4,6,7. TBA Quỹ Nhất 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11. TBA Nghĩa Phú 2,4,10 TBA Nghĩa Hồng 3 6,7, TBA Nghĩa Hùng 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10 , TBA Nam Hải 1,2 3,4,6,7 ,8,9, Phú Thọ 1,2,3,4,5, TBA Nghĩa Lâm 1,4,6,7, TBA Nông Trường 3,7,8, Nghĩa Tân 6, TBA Nghĩa Thành 6 CTCP Nước Sạch và VSNT tỉnh Nam định CSX hương nhang Huynh Hồng CT TNHH Thương mại Lan Đức CTCP Trịnh Nghiên ( 1250kva) CSXX Tuấn Nụ CT TNHH VAUDE Việt Nam CT TNHH SX & TM XUXIANG CTCP 479 Hòa Bình CTCP ĐT& PTHT Rạng Đông DNTN Thượng Hải Anh

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

ĐZ 22 kV cấp điện cho: CT TNHH may NH DAE YANG Đồng Lạc 4, Quần Liêu 2,3, 4,5,11,Thống Nhất 3,4 CTTNHH Phong Lý CT TNHH MTVSX & TM Đức Chiến1,2 CN Giống cây trồng Nghĩa Sơn CT TNHH may Vĩnh Phú CT TNHH Mai Thanh ( NM Nhựa) CT CP Cơ khí & TM Nam Hà CT TNHH SX và TM Chinh Dung CT TNHH Thương mại Vĩnh Trà CSNTTS Hợp Nga CTCPĐT& XD Nam Thanh CTCP TV & XD Phú Xuân CT TNHH may Vĩnh Phú Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu Sáng số 9 Tổng Công ty Thăng long - CTCP

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

ĐZ 22 kV cấp điện cho : các TBA : -Quần Liêu 1,6,7,8,9,10. -Thống Nhất.5,6. -Đồng Liêu 6. -Nghĩa trung: 1,4,5,6,7,9,10,12 Trạm san tải nghĩa trung. -TBA CTCP& TM Đức lâm 1,2 -CTTNHH SC và ĐT Trung Nam. -CSĐM Tàu Thuyền Vũ Văn Sỹ. -CTTNHH MTV SXTM Trường Dung 1,2. -CSSC&ĐM Tàu Thuyền Nguyễn Văn Trung. -CSSC&ĐM Tàu Thuyền Châu Tía. -CTTNHH đóng tàu Hoàng Tùng -CSSC&ĐM Tàu Thuyền Quý Mùi -CT TNHH đóng tàu Phong Chinh -Công ty TNHH Mai Thanh( NM Nước) -Chiếu sáng số 8( 50kvA) Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-07 12:30:00.000

2023-06-07 19:30:00.000

ĐZ 22 kV cấp điện cho 1 phần Xã Nghĩa thịnh, Huyện Nghãi Hưng, C ty TNHH Golden Victory Việt Nam ( 4*2500kVA). Cty TNHH Đầu tư Linh Giang

Điện lực Nghĩa Hưng

2023-06-07 14:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

ĐZ 22 kV cấp điện:: TBA Liễu Đề 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,. Bơm Cống Rõng . Nghĩa Trung 3,8, Thống Nhất 1,7, Trực Thuận 2,3,10 Nghĩa Thái 7 Chi cục thuế huyện Nghĩa Hưng. Kho bạc Nhà nước Nghĩa Hưng. Phòng G.dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng- CN Ngân hàng CSXH tỉnh Nam Định. Công ty cổ phần may Sông Hồng(2x1250KVA) Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng, Nam Định.

Nam Trực

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 09:30:00.000

Một phần thị trấn Nam Giang

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 09:30:00.000

Một phần thị trấn Nam Giang

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 09:00:00.000

Một phần xã Tân Thịnh

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

ĐZ lộ 474 E3.12

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

ĐZ lộ 479 E3.12

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

ĐZ lộ 481 E3.12

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

ĐZ lộ 478 E3.12

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

ĐZ lộ 476-E3.12 sau RE 476/74

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

ĐZ lộ 476-E3.12 đến RE 476/74

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

ĐZ lộ 477 E3.21

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 09:00:00.000

TBA Việt Thắng 2

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 09:15:00.000

2023-06-07 11:30:00.000

Một phần xã Nam Thắng

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 09:30:00.000

2023-06-07 11:00:00.000

TBA Phương Dũng

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 09:45:00.000

2023-06-07 11:30:00.000

Một phần xã Hồng Quang

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 09:45:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

Một phần xã Nam Dương

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 13:30:00.000

2023-06-07 15:00:00.000

Một phần xã Bình Minh

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 13:30:00.000

2023-06-07 15:00:00.000

Một phần thị trấn Nam Giang

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 13:30:00.000

2023-06-07 15:00:00.000

Một phần xã Hồng Quang

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 14:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

TBA May Thuận Thành

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 15:15:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

Một phần xã Nam Dương

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 15:15:00.000

2023-06-07 17:00:00.000

Một phần xã Đồng Sơn

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 15:30:00.000

2023-06-08 01:30:00.000

ĐZ lộ 472 E3.12

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 15:30:00.000

2023-06-08 01:30:00.000

ĐZ lộ 477 E3.12

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 15:30:00.000

2023-06-08 01:30:00.000

ĐZ lộ 471 E3.12

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 15:30:00.000

2023-06-08 01:30:00.000

ĐZ lộ 475 E3.12

Điện Lực Nam Trực

2023-06-07 15:30:00.000

2023-06-08 01:30:00.000

ĐZ lộ 471 E3.21

Trực Ninh

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

Một phần xã Trung Đông, khu CN TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 12:00:00.000

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Hùng, TT Ninh Cường, khu CN Trực Hùng - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 10:30:00.000

Một phần xã Trực Đại - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 10:30:00.000

Một phần xã Trực Đại - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 07:45:00.000

Một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

Một phần xã Trực Đạo, Trực Cát, Trực Tuấn, Trực Thanh, Trực Nội - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

Một phần xã Trực Nội, Trực Hưng - huyện Trực Ninh; xã Nam Thái, Nam Sơn - huyện Nam Trực

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

Một phần xã Trực Nội, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Mỹ, Trực Thuận - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

Một phần xã Trực Đại, Trực Thái - huyện Trực Ninh. Phụ tải ĐL Hải Hậu

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-07 08:00:00.000

2023-06-07 09:15:00.000

Một phần xã Phương Định - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-07 09:30:00.000

2023-06-07 10:45:00.000

Một phần xã Phương Định - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-07 12:30:00.000

2023-06-07 19:30:00.000

Một phần xã Trung Đông, khu CN TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-07 14:00:00.000

2023-06-07 15:45:00.000

Một phần xã Phương Định - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-07 17:15:00.000

Một phần xã Phương Định - huyện Trực Ninh

Điện Lực Trực Ninh

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-08 02:00:00.000

Một phần xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Thắng, Trực Cường - huyện Trực Ninh

Vụ Bản

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 15:00:00.000

Lộ 472E3.1

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 15:00:00.000

Lộ 474E3.1

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 15:00:00.000

Lộ 473E3.1

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 15:00:00.000

Lộ 479E3.15

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 07:00:00.000

2023-06-07 16:00:00.000

Lộ 475E3.19

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-08 00:00:00.000

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 23:59:00.000

KCN Bảo Minh

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 14:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

Lộ 377E3.15

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 15:30:00.000

2023-06-08 01:30:00.000

Lộ 376E3.1

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 15:30:00.000

2023-06-08 01:30:00.000

Lộ 476E3.1

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-08 02:00:00.000

Lộ 478E3.1

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-08 02:00:00.000

TBA Tam Thanh 4

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-08 02:00:00.000

Lộ 477E3.19

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 19:00:00.000

2023-06-07 23:30:00.000

Xã Thành Lợi và một phần Nam Trực mua điện

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 19:00:00.000

2023-06-07 23:00:00.000

Lộ 374E3.1

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-08 01:00:00.000

Lộ 372E3.1

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 20:00:00.000

2023-06-08 01:00:00.000

KCN Bảo Minh, một phần xã Kim Thái, Liên Bảo

Điện Lực Vụ Bản

2023-06-07 22:00:00.000

2023-06-08 06:00:00.000

xóm 9 Tân Thành

Xuân Trường

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Xuân Trường

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 07:30:00.000

Xóm 6, 7 Xã Xuân Đài

Điện Lực Xuân Trường

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 07:30:00.000

Xóm 8,9 xã Xuân Đài

Điện Lực Xuân Trường

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 15:30:00.000

Các TBA: Xuân Kiên 2, 4, 6, 7, 9; Xuân Tiến 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15; Xuân Trường 1, 2, 8, 9, 11, 16, Khu đô thị Xuân Trường; An Cư 2, 3, 6

Điện Lực Xuân Trường

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 15:30:00.000

Các TBA: Xuân Lạc 4; Xuân Kiên 8; Xuân Phương 3; Xuân Bắc 1, 3, 4, 9; Xuân Ngọc 2, 3, 7, 10, 11; Xuân Trung 7; Xuân Trường 15; Xuân Thủy 1, 2, 4, 5, 6, 7; Xuân Thành 1, 7; Xuân Thượng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Xuân Châu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Hành Thiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Tiến Dũng 1, 2, 3, 4; Hồng Thiện 1, 2, 3, 4; Phú Thủy 1, 2, 3

Điện Lực Xuân Trường

2023-06-07 12:30:00.000

2023-06-07 19:30:00.000

Khách hàng: xã Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa, Xuân Vinh, CCN Xuân Trung

Điện Lực Xuân Trường

2023-06-07 16:30:00.000

2023-06-07 17:30:00.000

Xóm 1,2 Hành Thiện - Xuân Hồng

Ý Yên

Điện lực

Thời Gian Từ

Thời Gian Đến

Khu Vực

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 06:00:00.000

2023-06-07 15:00:00.000

ĐZ 22kV lộ 473E3.1

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 07:45:00.000

TBA Yên Nhân 9 - 250 kVA

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 06:30:00.000

2023-06-07 09:30:00.000

TBA Yên Phú 3 - 250 kVA

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 16:30:00.000

ĐZ 22kV lộ 471E3.22

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 07:30:00.000

2023-06-07 16:30:00.000

ĐZ 22kV lộ 473E3.22

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 07:55:00.000

2023-06-07 09:05:00.000

TBA Yên Nhân 2 - 250 kVA

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 09:15:00.000

2023-06-07 10:30:00.000

TBA Yên Nhân 4 - 320 kVA

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 17:30:00.000

ĐZ 373-E3.15 sau Re 373/51 (khu CN đúc Tống Xá)

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

ĐZ 371-E3.15 (xã Yên Bình, Yên Khánh, Yên Phong, Yên Hưng, Yên Phú, Yên Phương, Thị trấn Lâm)

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 23:00:00.000

375-E3.15 sau Re 375/55 (Khu CN đúc Tống Xá, 1 phần Thị trấn Lâm)

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 20:00:00.000

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 17:30:00.000

ĐZ 35kV lộ 373E3.15 (sau Re 373/51)

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 12:00:00.000

2023-06-07 23:00:00.000

ĐZ 35kV lộ 375E3.15

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 14:00:00.000

2023-06-07 18:00:00.000

ĐZ 35kV lộ 377E3.15

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 14:30:00.000

2023-06-07 15:45:00.000

TBA Yên Nhân 1 - 400 kVA

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 15:30:00.000

2023-06-08 01:30:00.000

ĐZ 35kV lộ 376E3.1

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 15:55:00.000

2023-06-07 17:10:00.000

TBA Yên Nhân 3 - 400 kVA

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-08 02:00:00.000

ĐZ 22kV lộ 473E3.15

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-08 02:00:00.000

ĐZ 22kV lộ 477E3.15

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-08 02:00:00.000

ĐZ 35kV lộ 371E3.22

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-08 02:00:00.000

ĐZ 35kV lộ 373E3.22

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-08 02:00:00.000

ĐZ 22kV lộ 471E3.15

Điện Lực Ý Yên

2023-06-07 16:00:00.000

2023-06-08 02:00:00.000

ĐZ 22kV lộ 475E3.15 (đang cấp điện từ lộ 477E3.19)

Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi lịch cắt điện Nam Định các ngày tiếp theo chính xác nhất trên báo Dân Việt!


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem