Chủ đề nóng

"Nóng" giảm lãi suất cho vay 2%/năm: 2 phương thức thực hiện hỗ trợ lãi suất

Huyền Anh Thứ năm, ngày 26/05/2022 14:47 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 03/2022 hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
Bình luận 0

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 03/2022 hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Giảm lãi suất cho vay 2%/năm: 2 phương thức thực hiện hỗ trợ lãi suất

Theo Thông tư mới, các ngân hàng thương mại sẽ phải xác định trước và đăng ký hạn mức hỗ trợ lãi suất trong 2 năm 2022-2023 theo tỷ trọng dư nợ cho vay. Ngoài ra, các nhà băng cũng phải đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất chi tiết cho từng năm theo Nghị định số 31/2022.

Trường hợp tổng số tiền hỗ trợ lãi suất đăng ký của các ngân hàng thương mại trong 2 năm 2022 và 2023 nhỏ hơn hoặc bằng 40.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước sẽ xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại theo đăng ký trước đó.

Trong trường hợp nếu tổng số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký của các ngân hàng lớn hơn 40.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước sẽ xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại.

Trong đó, hạn mức Ngân hàng Nhà nước xác định sẽ bằng tích số giữa 40.000 tỷ đồng và tỷ trọng dư nợ cho vay đến 31/12/2021 của từng ngân hàng thương mại trên tổng dư nợ cho vay của các nhà băng có đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất. Tuy nhiên, hạn mức này sẽ không vượt quá số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của từng ngân hàng.

Dựa vào kết quả xác định hạn mức trong 2 năm kể trên, Ngân hàng Nhà nước xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất trong năm 2022 đối với từng ngân hàng bằng số tiền hỗ trợ lãi suất các nhà băng đã đăng ký trước đó. Còn lại, hạn mức hỗ trợ lãi suất trong năm 2023 sẽ là phần dư còn lại sau khi đã trừ hạn mức xác định năm 2022.

Thông tư 03/2022 của Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đến quý III/2023, trong trường họp cần thiết, căn cứ báo cáo của các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, điều chỉnh hạn mức hỗ trợ lãi suất giữa các ngân hàng.

"Nóng" giảm lãi suất cho vay 2%/năm: 2 phương thức thực hiện hỗ trợ lãi suất - Ảnh 1.

Các ngân hàng thương mại sẽ phải xác định trước và đăng ký hạn mức hỗ trợ lãi suất trong 2 năm 2022-2023 theo tỷ trọng dư nợ cho vay. (Ảnh: TN)

Về phương thức hỗ trợ lãi suất, Thông tư mới quy định đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại lựa chọn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng theo một trong các phương thức.

Thứ nhất, giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất.

Hai là, thực hiện thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi. Trường hợp việc thu lãi vay trong kỳ thực hiện sau giờ làm việc của ngân hàng thương mại thì việc hoàn trả số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất có thể thực hiện vào ngày tiếp theo.

Trách nhiệm của các ngân hàng thương mại

Cơ quan quản lý tiền tệ yêu cầu trong quá trình cho vay, các ngân hàng thương mại phải có trách nhiệm xác định và ghi rõ nội dung mục đích sử dụng vốn vay phù hợp với quy định. Cùng với đó, thực hiện hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định, nếu từ chối hỗ trợ phải có văn bản thông báo cho khách hàng.

Các ngân hàng cũng phải kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay theo đúng mục đích sử dụng; theo dõi, lưu trữ hồ sơ, hạch toán, thống kê riêng các khoản vay được hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Các ngân hàng thương mại phải công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của ngân hàng thương mại thời điểm dừng hỗ trợ lãi suất.

"Nóng" giảm lãi suất cho vay 2%/năm: 2 phương thức thực hiện hỗ trợ lãi suất - Ảnh 2.

Các ngân hàng thương mại phải công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của ngân hàng thương mại thời điểm dừng hỗ trợ lãi suất. (Ảnh: IT)

Với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, cơ quan quản lý yêu cầu thành lập và tham gia tổ công tác hỗ trợ lãi suất liên ngành. Trong đó, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế là đầu mối theo dõi kết quả hỗ trợ lãi suất của ngân hàng; Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo, thống kê phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định và Thông tư.

Với Vụ Tài chính kế toán, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hướng dẫn các vấn đề về hạch toán kế toán liên quan đến cho vay hỗ trợ lãi suất, thanh toán, quyết toán hỗ trợ lãi suất, thu hồi số lãi tiền vay đã được hỗ trợ lãi suất. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện thanh tra, giám sát việc cho vay của các ngân hàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem