Chủ đề nóng

Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư: Người dân đề nghị phải kiểm soát chặt việc kê khai tài sản, thu nhập

Lương Kết Thứ bảy, ngày 23/01/2021 19:30 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Theo ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, trong góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, người dân đề nghị phải kiểm soát chặt chẽ hơn việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; phải giải trình những tài sản có dấu hiệu bất minh và thu hồi tài sản do tham nhũng mà có.
Bình luận 0

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phước Lộc đã có trả lời báo chí xung quanh vấn đề người dân góp ý cho dự thảo Văn kiện.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Thưa ông, dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII đã được xây dựng công phu kỹ lưỡng, được tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, điều này có ý nghĩa thế nào?

- Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân với các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là một đợt sinh hoạt chính trị rất sâu rộng, phát huy được tinh thần cầu thị, trí tuệ và dân chủ ngày càng cao của Đảng, của nhân dân và xã hội. Quá trình lấy này để phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân tham gia vào quá trình hoạch định chủ trương, đường lối chính sách để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư: Người dân đề nghị phải kiểm soát chặt việc kê khai tài sản, thu nhập - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương (ảnh Q.V).

Việc lấy ý kiến được tổ chức nhiều phần, nhiều khâu, nhiều cách. Ban Dân vận Trung ương được giao nhiệm vụ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức 21 lượt lấy ý kiến đại diện các tầng lớp nhân dân, đại diện các giai tầng xã hội ở trong và ngoài nước.

Điều này thể hiện tinh thần dựa vào nhân dân để thực hiện công tác xây dựng Đảng, tăng cường sự đồng thuận xã hội, sự đồng lòng hợp sức trong công tác của Đảng. Điều đó cũng cho thấy chiều sâu của công tác xây dựng Đảng, đó là phải dựa vào nhân dân, thể hiện mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng trong tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân quan tâm sâu sắc tới xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Qua trực tiếp tham dự các hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân và tổng hợp các ý kiến góp ý gửi về Ban Dân vận Trung ương, ông thấy các nội dung trọng tâm mà người dân tham gia góp ý vào dự thảo các Văn kiện là gì?

- Người dân rất quan tâm đến dự thảo các Văn kiện, trọng tâm là Báo cáo Chính trị. Trong Báo cáo này vai trò của nhân dân được xem là chủ thể và đặt ở vị trí rất quan trọng trong mọi lĩnh vực. Vì vậy nhân dân rất đồng tình ủng hộ với những nhận định và đánh giá đó.

Người dân quan tâm đến vấn đề phát huy dân chủ, vai trò làm chủ của nhân dân, không chỉ dừng ở dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ ở cơ sở, mà còn phải thực hiện tốt hơn ở thành tố nhân dân làm chủ trong cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, và lần này bổ sung hai thành tố mới là dân giám sát, và dân thụ hưởng.

Có thể nói người dân đã dành sự quan tâm, ủng hộ và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, đó là phải hoàn thiện hơn cơ sở pháp lý để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội đóng vai trò nòng cốt trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Vấn đề thứ hai người dân quan tâm là việc khơi dậy ý chí khát vọng của dân tộc để phát triển đất nước, người dân đồng tình và đánh giá cao thành tố này. Người dân mong muốn và có nhiều giải pháp, kiến nghị nhiều giải pháp, nhiều nội dung từ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để làm sao có sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, các giai tầng xã hội đóng góp vào quá trình phát triển đất nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vấn đề thứ ba người dân quan tâm là 3 đột phá chiến lược, thứ nhất là sự đồng bộ về thể chế, thứ hai là phát triển nguồn nhân lực, thứ ba là xây dựng kết cấu hạ tầng. Các tầng lớp nhân dân cũng đóng góp kiến nghị nhiều giải pháp bởi vì mục đích của đột phá chiến lược này là phát triển đất nước nhanh và bền vững và mục tiêu cốt lõi là phục vụ cho lợi ích của nhân dân.

Vấn đề người dân quan tâm sâu sắc hơn nữa là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó nội dung rất quan trọng là công tác phòng, chống tham nhũng. Người dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Người dân mong muốn phải có biện pháp hữu hiệu hơn nữa để ngăn chặn một bộ phận cán bộ thoái hóa, biến chất gây nhũng nhiễu trong quá trình phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Người dân đề nghị phải kiểm soát chặt chẽ hơn việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, phải giải trình những tài sản có dấu hiệu bất minh và thu hồi tài sản do tham nhũng mà có. Liên quan đến vấn đề này người dân không chỉ quan tâm mà còn kiến nghị nhiều giải pháp. Nếu chúng ta làm tốt công tác này thì người dân đánh giá rất cao, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới.

Người dân cũng quan tâm tới vấn đề là chủ trương của Đảng là đúng, đã trúng thì chủ trương, đường lối đó phải được nhanh chóng thể thể thành chính sách pháp luật để làm sao chủ trương của Đảng phải đi vào cuộc sống một cách thuận lợi, đồng bộ, thống nhất, toàn diện và hiệu quả.

Người dân cũng quan tâm và đóng góp rất nhiều vào vấn đề khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhưng còn nợ đọng các văn bản hướng dẫn, dẫn tới khoảng trống pháp lý, dễ có nhiều cách hiểu, cách vận dụng khác nhau, điều này sẽ gây cản trở quá trình phục vụ nhân dân. Nhân dân kiến nghị nghiên cứu để có Luật kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, có thể thấy công tác dân vận đóng vai trò rất quan trọng. Xin ông cho biết phương hướng, giải pháp của công tác dân vận trong thời gian tới?

- Công tác dân vận trong giai đoạn sắp tới phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ; động viên các tầng lớp nhân dân với tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc chung sức chung lòng cho ý chí khát vọng, cho sự phát triển đất nước.

Đồng thời phải nhanh chóng đưa các chủ trương, đường lối, quan điểm đúng đắn vào cuộc sống, đề cao quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, giảm khoảng cách giàu - nghèo, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân; quan tâm đến các đối tượng yếu thế và lấy kết quả công việc, sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp.

Mọi nhiệm vụ của hệ thống chính trị phải hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Dựa vào nhân dân để làm tốt công tác xây dựng Đảng. Công tác dân vận phải gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời và rất đồng bộ với công tác xây dựng Đảng, vấn đề nêu gương của tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu.

Xin cảm ơn ông (!).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem