Chủ đề nóng

quá tải bệnh viện

  • 48,5 phút và 1 ngày
    Đầu năm 2015, Bộ Y tế công bố một con số không mấy người chú ý (so với con số 6.200 người nhập viện do đánh nhau!), đó là quy trình khám bệnh đã giảm được 48,5 phút so với trước!
  • Cam kết giảm tải bệnh viện: “Dựa vào danh dự”
    “Hiện chưa có chế tài xử lý các bệnh viện cam kết giảm tải bệnh viện, mà chủ yếu dựa vào danh dự và trách nhiệm người đứng đầu bệnh viện”, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Trần Quý Tường nói.