Sai phạm tại nhiều dự án thoát nước và xử lý nước thải, BIWASE nói gì?

Văn Dũng Thứ bảy, ngày 29/06/2019 10:03 AM (GMT+7)
Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE, mã BWE, sàn HoSE) nói rẳng, thời điểm thanh tra, BIWASE đã chuyển sang cổ phần hoá và không còn vốn 100% Nhà nước nên cần tính toán sao cho đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, vừa thu xếp, chuyển dần hình thức tổ chức quản lý cho phù hợp.
Bình luận 0

Liên quan đến những sai phạm tại nhiều dự án thoát nước và xử lý nước thải của Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE, mã BWE, sàn HoSE) theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà Dân Việt đã đăng tải, ngày 28/6/2019, BIWASE đã có thông tin phản hồi về những nội dung tại bản kết luận này.

Theo văn bản phản hồi đến báo Dân Việt, Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương cho biết, dự án thoát nước và xử lý nước thải của tỉnh Bình Dương đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước, khi BIWASE còn vốn 100% Nhà nước.

Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra thì BIWASE đã chuyển sang cổ phần hoá nên cần tính toán sao cho đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, vừa thu xếp, chuyển dần hình thức tổ chức quản lý cho phù hợp.

Theo BIWASE, ngày 13/2/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 340/QĐ UBND về việc hợp nhất các Ban quản lý Dự án lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải thuộc tỉnh Bình Dương.

Ngày 29/5/2019 có quyết định số 1440/QĐ-UBND về cán bộ, tổ chức bộ máy Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án phụ trách lĩnh vực này. Và công văn 2909/UBND-KTN, ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo: “Kể từ ngày 1/7/2019 các Ban quản lý cũ phải bàn giao những công trình, dự án đang thực hiện dang dở. Những công trình chưa thanh quyết toán, đang ghi nợ thì chuyển hẳn tử Công ty Cổ phần BIWASE sang Ban Quản lý Dự án tiếp nhận, quản lý.

Những tài sản đã quyết toán thì biên bản giao nhận trở lại từ BIWASE sang Ban Quản lý chuyên ngành nước thải của tỉnh Bình Dương”.

Như vậy, từ những thông tin phản hồi này, không khỏi hoài nghi rằng liệu BIWASE có “phủi” trách nhiệm của công ty trước những sai sót, tồn tại ở các dự án thoát nước và xử lý nước thải giai đoạn 2015 -2017 mà kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ ra rõ?

img

Theo BIWASE, thời điểm thanh tra và phát hiện những tồn tại, sai sót ở các dự án thoát nước và xử lý nước thải, BIWASE đã chuyển sang cổ phần hoá và không còn vốn 100% Nhà nước. Ảnh: V.D

Trước đó, ngày 28/3/2019, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đã có kết luận thanh tra đối với công tác chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 – 2017 và Kiểm tra việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giai đoạn 2015 – 2018 tại tỉnh Bình Dương.

Theo kết luận, công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư tại tỉnh Bình Dương được thực hiện theo các quy định hiện hành. Tuy nhiên, một số dự án phê duyệt hình thức quản lý dự án chưa phù hợp quy định hoặc phê duyệt dự án không phù hợp với chủ trương đầu tư (về thời gian thực hiện), trong đó có các dự án do Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE, mã BWE, sàn HoSE) làm chủ đầu tư gồm:

Dự án thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên và Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An.

Kết luận thanh tra nêu rõ, việc UBND tỉnh Bình Dương quyết định thành lập Ban quản lý dự án đối với từng dự án là chưa phù hợp vì các dự án nêu trên không thuộc trường hợp được thành lập Ban quản lý dự án quy định tại Điều 37 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và Khoản 1, Khoản 2 Điều 62 Luật xây dựng năm 2014.

“Trách nhiệm đối với các tồn tại, sai sót nêu trên thuộc về UBND tỉnh Bình Dương và đơn vị thẩm định các nội dung có liên quan nêu trên”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Đối với công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đoàn Thanh tra của Bộ KHĐT phát hiện vẫn còn nhiều mặt tồn tại, sai sót trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán, công tác lựa chọn nhà thầu, công tác nghiệm thu, thanh toán, công tác quyết toán dự án hoàn thành, nghiệm thu bàn giao công trình, công tác quản lý hồ sơ dự án… dẫn đến làm tăng giá trị dự toán, tăng giá gói thầu xây lắp, tăng giá trị hợp đồng và tăng giá trị nghiệm thu, thanh quyết toán.

Trong đó, Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An đã áp dụng chi phí chung tỷ lệ 70% chi phí nhân công trong khảo sát địa hình, địa chất là không đúng theo hướng dẫn tại quy định tại Thông tư 17/2013/TT-BXD ngày 30/1/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng (quy định là 65%) làm tăng giá trị dự toán, giá gói thầu, giá hợp đồng và giá trị nghiệm thu, thanh toán với số tiền là 47.807.000 đồng.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý dự án tính thêm thuế VAT là chưa phù hợp vì hình thức quản lý dự án là Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, làm tăng giá trị dự toán số tiền là 1.289.381.000 đồng. Dự toán lập chưa phù hợp quy định, làm tăng giá trị dự toán, giá gói thầu với tổng số tiền là 5.522.697.000 đồng (trong đó, sai khối lượng giá trị 84.875.000 đồng).

Đối với dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An – Thuận An – Tân Uyên, dự toán chi phí quản lý dự án tính thêm thuế VAT là chưa phù hợp vì hình thức quản lý dự án là chủ đầu tư trực tiếp quản lý. Làm tăng giá trị dự toán số tiền là 653.156.000 đồng.

Dự toán tính chi phí tư vấn thiết kế BVTC&DT (công trình hạ tầng kỹ thuật) trong đó tách riêng giá trị xây lắp từng hạng mục trong gói thầu để tính là chưa đúng theo quy định mục 3.3 Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng, làm tăng giá trị dự toán, giá gói thầu số tiền 1.263.731.000 đồng.

Ngoài ra, dự toán tính chi phí tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT trong đó tách riêng giá trị xây lắp từng hạng mục trong gói thầu để tính là chưa đúng quy định làm tăng giá giá trị dự toán, giá gói thầu số tiền 73.909.000 đồng.

“Trách nhiệm đối với những sai sót nêu trên thuộc đơn vị lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán và chủ đầu tư của các dự án”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem