Chủ đề nóng

SBT: Tổng tài sản đạt 17.693,6 tỷ đồng, tăng 9.945,3 tỷ đồng so với đầu kỳ

Nguyễn Ngọc Thứ tư, ngày 10/10/2018 07:05 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Thuyết minh báo cáo tài chính của Thành Thành Công Biên Hoà (SBT) cho thấy, có khoảng 1.736 tỷ đồng trả trước ngắn hạn của SBT hợp nhất cho các bên liên quan được hưởng lãi suất 8% đến 9,5%/năm. Ngoài ra, SBT còn có khoản phải thu liên quan đến nhóm công ty có cổ đông lớn Thành Thành Công của gia đình ông Đặng Văn Thành với lãi suất từ 6% đến 8,5%/năm.
Bình luận 0

Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (HOSE: SBT) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm đã được kiểm toán bởi EY Việt Nam cho niên độ tài chính từ ngày 01.07.2017 – 30.06.2018. Theo đó, tổng tài sản tại ngày 30.06.2018 đạt 17.693,6 tỷ đồng, tăng 9.945,3 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tài sản của SBT tăng mạnh chủ yếu do hợp nhất tài sản của Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai, Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu.

Tuy nhiên về chi tiết, ngoại trừ hàng tồn kho và tài sản cố định hữu hình, chi phí trả trước dài hạn tăng thêm 6.762 tỷ đồng chủ yếu do ảnh hưởng của việc hợp nhất các công ty đã đề cập trên, còn lại tài sản tăng thêm do các khoản “cho vay” các bên liên quan SBT dưới hình thức cho vay ngắn hạn, trả trước cho người bán có thu lãi …

ĐVT: Tỷ đồng

Ngày 01/07/2017

Ngày 30/06/2018

Chênh lệch

Tổng tài sản

7,748

17,694

9,945

Chi phí trả trước dài hạn

44

1,501

1,456

Tài sản cố định hữu hình

1,442

4,698

3,256

Hàng tồn kho

1,960

4,009

2,050

Trả trước cho người bán ngắn hạn

1,162

2,328

1,166

Phải thu ngắn hạn của khách hàng

563

1,586

1,023

Phải thu ngắn hạn khác

97

661

564

Tiền

203

800

597

Riêng nhóm các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn, phải thu ngắn hạn của khách hàng, phải thu ngắn hạn khác tại ngày 30.06.2018 tăng thêm hơn 2.753 tỷ đồng, có hơn 1.800 đồng tăng thêm là các khoản phải thu các bên liên quan.

Cụ thể, trong 2.456,8 tỷ đồng trả trước cho người bán (bao gồm ngắn và dài hạn), có hơn 600 tỷ đồng trả trước cho nông dân trồng mía được đảm bảo bởi quyền sử dụng đất của người nông dân và hưởng lãi suất từ 7% đến 14%/năm; gần 1.736 tỷ đồng trả trước ngắn hạn cho các bên liên quan, tăng thêm 1.150 tỷ đồng chủ yếu đến từ khoản trả trước cho CTCP Thương mại Thành Thành Công và CTCP Đầu tư Thành Thành Công.

Thuyết minh số 35 của Báo cáo tài chính cho biết, gần 1.736 tỷ đồng trả trước ngắn hạn cho các bên liên quan SBT được hưởng lãi suất từ 8% đến 9,5%/năm. Giới chuyên môn cho rằng, khoản trả trước của SBT nói trên cho các bên liên quan có hưởng lãi suất có thể xem là hình thức cho vay mượn tiền giữa nhóm công ty SBT với các công ty liên quan đến cổ đông lớn Thành Thành Công của gia đình ông Đặng Văn Thành. 

Trong 1.582,7 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng có 900 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng đến từ bên liên quan, tăng hơn 680 tỷ đồng.

Ngoài ra, SBT còn có khoản phải thu 215,3 tỷ đồng về cho vay ngắn hạn bao gồm 93,6 tỷ đồng cho vay các bên liên quan và gần 122 tỷ đồng cho vay các bên khác ngắn hạn với lãi suất từ 6% đến 8,5%/năm.

Ở phía nguồn vốn, vay nợ của SBT tăng mạnh hơn 136%, thêm 5.934 tỷ đồng so với đầu kỳ lên 10.285 tỷ đồng, trong đó vay nợ ngắn hạn hơn 7.700 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem