Chủ đề nóng

Thủ tướng: Các doanh nghiệp "đã nói phải làm", đưa đồng bằng sông Hồng thành vùng động lực phát triển hàng đầu

Bùi My Chủ nhật, ngày 12/02/2023 16:32 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần giữ đúng tinh thần "đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện hiệu quả", chuyển hóa những tiềm năng, lợi thế của Vùng Đồng bằng sông Hồng thành những sản phẩm, công trình cụ thể, giá trị cụ thể, đo lường được, tạo động lực phát triển.
Bình luận 0

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư vùng, sáng 12/2.

Vùng Đồng bằng sông Hồng nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, vùng Đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo; là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc của dân tộc...

Vùng có nguồn nhân lực dồi dào; người dân cần cù, sáng tạo, ham học hỏi và giàu lòng nhân nghĩa, thủy chung; là trung tâm hàng đầu cả nước về y tế, giáo dục - đào tạo; đội ngũ trí thức giỏi và lực lượng lao động có chất lượng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển vùng đồng bằng sông Hồng thành vùng động lực phát triển hàng đầu - Ảnh 1.

Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng, mở ra cơ hội mới đột phá cho vùng đất... Ảnh: Bùi My

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước quan tâm, tập trung đầu tư phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng. Nhờ đó, vùng có mức tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước; cơ cấu chuyển dịch tương đối nhanh; thu ngân sách tăng nhanh; kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải phát triển nhanh, đồng bộ, hiện đại, tốt nhất cả nước; thu hút FDI tăng khá nhanh; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu nổi bật; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hợp tác quốc tế được đẩy mạnh...

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, kinh tế xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; các địa phương phát triển không đồng đều, phụ thuộc nhiều vào vốn và lao động; các ngành sản xuất với công nghệ hiện đại chiếm tỷ lệ thấp...

5 quan điểm phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện thêm chương trình, kế hoạch và nâng cao hiệu quả, tính khả thi trong việc xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách phát triển vùng, các địa phương trong vùng.

"Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vượt trội để phát triển nhanh, bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng thực sự trở thành vùng động lực phát triển hàng đầu có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu quán triệt, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển vùng theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm tập trung một số lĩnh vực gồm hạ tầng chiến lược kết nối (gồm hạ tầng cứng và mềm, hạ tầng giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế…), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển vùng đồng bằng sông Hồng thành vùng động lực phát triển hàng đầu - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng. Ảnh: Bùi My

Cần phản ứng chính sách nhanh, kịp thời, hiệu quả trên cơ sở bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm.

Phát huy mạnh mẽ các nguồn lực cả công và tư; kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài, trong đó nguồn lực bên trong là cơ bản, lâu dài, chiến lược, quyết định; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

Cùng với đó, tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ; hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Đã nói là phải làm, cam kết phải thực hiện hiệu quả

Nhấn mạnh 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan và 11 địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ.

Thứ hai, tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp lý, cơ chế, chính sách liên kết vùng đồng bộ, nhất quán, hiệu quả.

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế biển, dẫn dắt đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong đó cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao; phát triển nông nghiệp hiệu quả cao, bền vững; phát triển các ngành dịch vụ, thương mại theo hướng hiện đại, đa dạng; phát triển mạnh kinh tế biển theo hướng tăng trưởng xanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển vùng đồng bằng sông Hồng thành vùng động lực phát triển hàng đầu - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận hội nghị. Ảnh: Bùi My

Thứ tư, Thủ tướng yêu cầu phát triển hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, bền vững, theo mạng lưới và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hình thành các chuỗi đô thị, chuỗi đô thị thuộc các hành lang kinh tế gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics.

Thứ năm, Thủ tướng yêu cầu phát triển vùng trở thành trung tâm khoa học - công nghệ (KHCN) gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu của cả nước. Đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực KHCN. Khuyến khích doanh nghiệp liên kết, đầu tư, phát triển KHCN.

Thứ sáu, Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò là trung tâm hàng đầu cả nước về giáo dục, đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thứ bảy, Thủ tướng yêu cầu phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo, khát vọng phát triển phồn vinh. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Thứ tám, Thủ tướng yêu cầu sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là đất đai, nước.

Thứ chín, Thủ tướng đề nghị thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, không để bị động, bất ngờ.

Thứ mười, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có chuyển giao, kế thừa; không ngừng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần bảo đảm “phên dậu” về quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác phát triển có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần giữ đúng tinh thần "Đã nói là phải làm. Đã cam kết phải thực hiện hiệu quả", chuyển hóa những tiềm năng, lợi thế của Vùng Đồng bằng sông Hồng thành những sản phẩm, công trình cụ thể, giá trị cụ thể, đo lường được, tạo động lực phát triển.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem