Chủ đề nóng

Trung ương Hội NDVN: Công bố, trao các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Ngọc Thuỷ Thứ sáu, ngày 26/06/2020 07:16 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Chiều ngày 25/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.
Bình luận 0
Trung ương Hội NDVN: Công bố, trao các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ - Ảnh 1.

Đồng chí Thào Xuân Sùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN trao Quyết định bổ nhiệm, phân công và điều động cán bộ.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Phạm Xuân Hồng đã công bố Quyết định về việc sáp nhập Văn phòng phát triển bền vững thuộc Văn phòng vào Trung tâm Môi trường nông thôn và thành lập "Trung tâm Môi trường và phát triển bền vững"; Quyết định sáp nhập Trung tâm Thông tin về sản xuất và tiêu thụ nông sản thuộc Văn phòng vào Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn; Quyết định sáp nhập Phòng Đầu tư - Xây dựng và Phòng Kế hoạch - Tài chính thành "Phòng Kế hoạch, Tài chính và Xây dựng cơ bản" thuộc Văn phòng Trung ương Hội; Quyết định sáp nhập Phòng Kế toán, Phòng Hành chính - Quản trị và Đội xe thành "Phòng Hành chính, Quản trị và Kế toán" thuộc Văn phòng Trung ương Hội; Quyết định sáp nhập Phòng Tổng hợp và Phòng Thông tin - Tư liệu - Lữu trữ thành "Phòng Tổng hợp, Thông tin và Lưu trữ" thuộc Văn phòng Trung ương Hội; Quyết định củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ phận Đại diện Văn phòng Trung ương Hội NDVN làm chức năng, nhiệm vụ cơ quan Thường trực Trung ương Hội tại miền Nam; Quyết định củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ phận Đại diện Văn phòng Trung ương Hội NDVN làm chức năng, nhiệm vụ cơ quan Thường trực Trung ương Hội tại Miền Trung - Tây Nguyên.

Trung ương Hội NDVN: Công bố, trao các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ - Ảnh 2.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Thào Xuân Sùng chủ trì buổi lễ công bố, trao các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Đồng chí Phạm Xuân Hồng cũng công bố các Quyết định về công tác cán bộ như sau: Phân công đồng chí Phạm Minh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách phía Nam, giữ chức Trưởng Cơ quan Thường trực Trung ương Hội tại miền Nam, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Cụm thi đua công tác Hội và phong trào nông dân cụm số 05, cụm số 06 kể từ ngày 19/6/2020; bổ nhiệm đồng chí Mai Bắc Mỹ - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Hợp tác quốc tế Trung ương Hội giữ chức Trưởng ban Hợp tác quốc tế Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kinh tế Trung ương Hội giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020; tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Trương Xuân Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VII; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội ND tỉnh Tuyên Quang về công tác tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn thuộc Trung ương Hội và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn thuộc Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020; đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn và phân công giữ chức Giám đốc Trung tâm Môi trường và phát triển bền vững thuộc Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020.

Trung ương Hội NDVN: Công bố, trao các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ - Ảnh 3.

Đồng chí Thào Xuân Sùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN trao Quyết định bổ nhiệm, phân công và điều động cho các đồng chí

Đồng chí Lò Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội thôi giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng - An ninh kể từ ngày 19/6/2020; điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Thường trực Trung ương Hội tại Miền Trung - Tây Nguyên và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Cơ quan Thường trực Trung ương Hội NDVN tại Miền Trung - Tây Nguyên, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Cụm thi đua công tác Hội và phong trào nông dân cụm số 04, kể từ ngày 19/6/2020.

Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội kiêm Chánh Văn phòng phát triển bền vững kể từ ngày 19/6/2020; điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên huấn và phân công giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Hội kể từ ngày 19/6/2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội thôi giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp NDVN; điều động đến nhận công tác tại Ban Kinh tế Trung ương Hội và phân công giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020.

Đồng chí Phạm Huy Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn; điều động đến nhận công tác tại Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng - An ninh và phân công giữ chức Phó Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng - An ninh thuộc Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020.

Đồng chí Đỗ Minh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn và phân công giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường và phát triển bền vững thuộc Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020. Đồng chí Phạm Văn Đức - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội kể từ ngày 19/6/2020; điều động đến nhận công tác tại Ban Xã hội, Dân số, Gia đình và phân công giữ chức Phó Trưởng ban Xã hội, Dân số, Gia đình Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020. Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội giữ chức Phó Trưởng Cơ quan Thường trực Trung ương Hội NDVN tại miền Nam kể từ ngày 19/6/2020; điều động đồng chí Trần Thị Huyền - Phó Trưởng phòng Tổ chức xây dựng Hội thuộc Ban Tổ chức Trung ương Hội đến nhận công tác tại Cơ quan Thường trực Trung ương Hội tại Miền Trung - Tây Nguyên và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Cơ quan Thường trực Trung ương Hội NDVN tại Miền Trung - Tây Nguyên kể từ ngày 19/6/2020; điều động đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tuyên truyền thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Hội NDVN đến nhận công tác tại Văn phòng Trung ương Hội và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác tổng hợp, thông tin và lưu trữ kể từ ngày 19/6/2020; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Sỹ Hùng - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cán Bộ Hội NDVN giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội NDVN  kể từ ngày 19/6/2020; bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Nghiêu - Chuyên viên chính Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng - An ninh Trung ương Hội giữ chức Phó Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng - An ninh Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020; điều động đồng chí Vũ Duy Hưng - Chuyên viên chính Ban Xã hội, Dân số, Gia đình Trung ương Hội đến nhận công tác tại Văn phòng Trung ương Hội và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Thư ký đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN kể từ ngày 19/6/2020.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn Trung ương Hội thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn kể từ ngày 19/6/2020.

Tại lễ công bố, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Thào Xuân Sùng chúc mừng đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được bổ nhiệm, điều động, phân công với trọng trách mới cần tiếp tục đoàn kết, rèn luyện, phấn đấu, trau dồi phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập về phương pháp luận và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, hết sức khiêm tốn và cầu thị tiến bộ, luôn tu dưỡng và làm theo tấm gương Bác Hồ để từng bước hoàn thiện bản thân, sống chân thành và trung thực, hoàn thành tốt chức trách được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội NDVN, lãnh đạo và toàn thể cán bộ các Ban, đơn vị liên quan đã giúp đỡ, tạo điều kiện để  các đồng chí phát huy khả năng, đồng thời hứa cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Trung ương Hội NDVN.

 Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng: Xây dựng chuỗi giá trị nông sản, Hội làm cầu nối "6 nhà" 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem