Chủ đề nóng

tự cung tự cấp

  • Tài năng trẻ từ chối gia hạn hợp đồng với Chelsea
    Dân Việt - Tài năng trẻ mà Chelsea đã phải rất vất vả mới có được, Gael Kakuta, đã từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng để lựa chọn lối đi cho riêng mình.
  • Nhỏ như cái tăm
    (Dân Việt) - Ở quê sẵn dao sắc có thể chẻ vót luôn cái tăm bất cứ lúc nào để xỉa. Thành phố phải mua tăm. Nếu nông dân làm tăm bán, nước mình thừa sức tự cung tự cấp, dân quê có thu nhập phụ, dân tỉnh được tiếng người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.