Chủ đề nóng

Tự ứng cử đại biểu Quốc hội cần tiêu chuẩn gì?

Thứ năm, ngày 17/03/2016 07:51 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Người ứng cử đại biểu Quốc hội cần những tiêu chuẩn gì? Tôi không thuộc tổ chức nào, không có địa vị thì có được không? Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cán bộ nhà nước, người có địa vị mới có quyền ứng cử nhưng gần đây lại thấy báo chí đưa người tự ứng cử là luật sư, nghệ sĩ... Xin hỏi người ứng cử đại biểu Quốc hội cần những tiêu chuẩn gì? Những ai có quyền ứng cử? (Huỳnh Văn Biếc)
Bình luận 0

Điều 2 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định về tuổi bầu cử và ứng cử như sau: “Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này”.

Khoản 1 Điều 3 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân còn quy định: “Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội”. Các tiêu chuẩn này được quy định chi tiết tại Điều 22 Luật tổ chức Quốc hội 2014 như sau:

“1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội”.

Điều 37 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng quy định rõ những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội, bao gồm:

“1. Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

2. Người đang bị khởi tố bị can.

3. Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.

4. Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích.

5. Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn”.

Theo các quy định vừa trích dẫn ở trên thì tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân đủ 21 tuổi trở lên đáp ứng được các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định tại Luật tổ chức Quốc hội đều có quyền ứng cử vào Quốc hội (trừ các trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 37 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình (Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội)

Phạm Thanh Bình (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem