Chủ đề nóng

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn xây dựng hình mẫu người nông dân mới, có tri thức khoa học

Tập Thỏa Thứ năm, ngày 21/09/2023 18:50 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028), Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn xây dựng hình mẫu người nông dân Hà Tĩnh phát triển toàn diện, có tri thức khoa học, giàu ý chí vươn lên, luôn nêu cao ý thức hoàn thiện mình.
Bình luận 0

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh đạt kết quả nổi bật

Tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028), Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, cho biết: Cơ bản các vùng nông thôn Hà Tĩnh sáng - xanh - sạch - đẹp. Người nông dân tích cực thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa, áp dụng cơ giới hóa, khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, tạo nhiều sản phẩm có giá trị phục vụ người tiêu dùng.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn xây dựng hình mẫu người nông dân Hà Tĩnh phát triển toàn diện, có tri thức khoa học - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội NDVN dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X. Ảnh: PV

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng hướng về cơ sở, hỗ trợ hội viên, nông dân đẩy mạnh các phong trào phát triển kinh tế, xã hội.

Hội Nông dân các cấp đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách và nguồn lực cho hoạt động Hội và phong trào nông dân. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ Hội.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn xây dựng hình mẫu người nông dân Hà Tĩnh phát triển toàn diện, có tri thức khoa học - Ảnh 2.

Thời gian qua, Hội Nông dân Hà Tĩnh đã có nhiều biện pháp hiệu quả giúp tiêu thụ nông sản giúp bà con nông dân. Ảnh: PV

Nhờ vậy được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Cá nhân đồng chí nguyên Chủ tịch, nguyên các Phó Chủ tịch, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 tận tâm, tận lực, có nhiều đóng góp cho phong trào chung.

Nông dân Hà Tĩnh luôn phát huy bản chất cần cù, chịu khó, tự lực, vượt qua mọi khó khăn, thể hiện rõ nét nhất là sự tương thân, tương ái hỗ trợ nhau phòng, chống hiệu quả đại dịch Covid-19, giúp đỡ ngày công, vật liệu xây dựng nhà ở cho các gia đình khó khăn, ủng hộ các chủ trương của tỉnh về giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Hội, nỗ lực của đội ngũ cán bộ và của nông dân tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng trân trọng cảm ơn Hội Nông dân Việt Nam, trong thời gian qua đã thường xuyên quan tâm đến phong trào chung và hoạt động của Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy đã lưu ý một số tổ chức hội chưa thực sự sâu sát với người nông dân; chưa làm tốt cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn xây dựng hình mẫu người nông dân Hà Tĩnh phát triển toàn diện, có tri thức khoa học - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Hội Nông dân Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn chưa vững chắc. Kinh tế tập thể ở nông thôn chưa khẳng định rõ hiệu quả. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn còn nhiều khó khăn.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, công tác Hội và phong trào nông dân được thực hiện trong bối cảnh những thành tựu vượt bậc của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó sản xuất nông nghiệp sẽ tạo ra năng suất lao động cao.

Đảng, Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tại Hà Tĩnh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 đã xác định rõ, cùng với công nghiệp và thương mại, dịch vụ, phát triển nông nghiệp là một trong ba trụ cột kinh tế; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đó, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đây là thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho các cấp Hội.

Tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh một số nội dung để các cấp Hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn xây dựng hình mẫu người nông dân Hà Tĩnh phát triển toàn diện, có tri thức khoa học - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn xây dựng hình mẫu người nông dân Hà Tĩnh phát triển toàn diện, có tri thức khoa học, giàu ý chí vươn lên, luôn nêu cao ý thức hoàn thiện mình. Ảnh: PV

Xác định rõ cho người nông dân hiểu về an ninh lương thực; thấu suốt quan điểm chung của tỉnh, dẫu có tập trung cao cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ thì lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân vẫn là trọng yếu.

Hội Nông dân các cấp phải tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, gắn với triển khai tốt các chủ trương, nghị quyết của tỉnh về xây dựng Đề án xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung, tích tụ ruộng đất, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, chuyển đổi số, đẩy mạnh xuất khẩu...

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn xây dựng hình mẫu người nông dân Hà Tĩnh phát triển toàn diện, có tri thức khoa học - Ảnh 5.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội NDVN tham quan các gian hàng sản phẩm OCOP tại Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, vận động, khuyến khích hội viên, nông dân phát triển nền nông nghiệp theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng. Nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, nông nghiệp xanh; giảm dần sử dụng các loại phân bón vô cơ, hóa chất bảo vệ thực vật.

Chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục tạo ra nhiều sản phẩm để xuất khẩu. Tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất giữa người nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nâng cao hiệu quả sản xuất sau tích tụ, tập trung ruộng đất; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, cơ giới hóa, thủy lợi hóa. Gắn sản xuất với tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân; quan tâm bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn xây dựng hình mẫu người nông dân Hà Tĩnh phát triển toàn diện, có tri thức khoa học - Ảnh 6.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tặng cán bộ, Hội viên Nông dân Hà Tĩnh dòng chữ: "Cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Hà Tĩnh Đoàn kết, Hợp tác, Đổi mới, Phát triển". Ảnh: PV

Các cấp hội phải thường xuyên hỗ trợ hội viên, nông dân trong đào tạo, chuyển đổi nghề, chuyển giao công nghệ, có nhiều nông dân tham gia xuất khẩu lao động để tăng thu nhập, tiếp cận phong cách lao động chuyên nghiệp.

Từ phẩm chất chịu thương, chịu khó vươn lên trong mọi hoàn cảnh của con người Hà Tĩnh, các cấp Hội Nông dân tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức hội "Đoàn kết - Hợp tác - Đổi mới - Phát triển", xây dựng hình mẫu người nông dân Hà Tĩnh phát triển toàn diện, có tri thức khoa học, giàu ý chí vươn lên, luôn nêu cao ý thức hoàn thiện mình.

Tổ chức Hội phải thường xuyên sâu sát cơ sở; lắng nghe tiếng nói cơ sở, chia sẻ, cảm thông, đồng hành, hòa mình với người nông dân; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích của nông dân; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vùng nông thôn hưởng thụ các dịch vụ công, tiếp cận với văn minh, tiến bộ.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn xây dựng hình mẫu người nông dân Hà Tĩnh phát triển toàn diện, có tri thức khoa học - Ảnh 7.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng hoa Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm thực tiễn, dám tạo đột phá trong công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà thích ứng với điều kiện mới.

Người nông dân Hà Tĩnh phải tiếp tục tiếp cận tư duy mới trong nông nghiệp, tạo thu nhập ổn định, cùng tìm giải pháp để khắc phục tình trạng được mùa mất giá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem