Chủ đề nóng

Chia nhỏ gói thầu cao tốc Bắc - Nam, Bộ GTVT áp tiêu chí trúng thầu là gì?

Thế Anh Thứ tư, ngày 14/09/2022 07:05 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cho biết, đối với nhà thầu độc lập tham gia dự án cao tốc Bắc - Nam phải có doanh thu bình quân hàng năm, trong vòng 3 năm (2019, 2020, 2021) ≥...tỷ đồng.
Bình luận 0

Nhà thầu cao tốc Bắc - Nam phải chứng minh năng lực tài chính

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành khung tiêu chí lựa chọn nhà thầu cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 với nhiều quy định khắt khe để lựa chọn nhà thầu chất lượng cho dự án trọng điểm quốc gia này.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các nhà thầu tham gia lựa chọn thầu phải có thời gian hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông từ 5 năm trở lên và là nhà thầu độc lập, từng thành viên đối với nhà thầu liên danh phải đáp ứng các yêu cầu.

Về năng lực hành nghề xây dựng, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu đối với nhà thầu độc lập có năng lực thi công xây dựng công trình: Có Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình đường bộ Hạng I; chứng chỉ năng lực phù hợp cấp công trình cầu, hầm của gói thầu đang xét (tương ứng với cấp công trình cầu, hầm...).

Chia nhỏ gói thầu cao tốc Bắc - Nam, Bộ GTVT áp tiêu chí trúng thầu là gì? - Ảnh 1.

Nhà thầu cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 phải có năng lực tài chính khoẻ mạnh. Ảnh: Thế Anh

Nhà thầu có năng lực khảo sát, thiết kế: Có Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn khảo sát xây dựng Hạng I; Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ Hạng I, chứng chỉ năng lực phù hợp cấp công trình cầu, hầm của gói thầu đang xét (tương ứng với cấp công trình cầu, hầm...)

Đối với trường hợp liên danh, từng thành viên phải đáp ứng điều kiện tương ứng nội dung, phạm vi công việc đảm nhận theo thỏa thuận liên danh.

Ngoài ra, Nhà thầu có lịch sử không hoàn thành hợp đồng tính từ ngày...tháng...năm 20...đến thời điểm đóng thầu Nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành. Từng thành viên liên danh phải đáp ứng về yêu cầu này. 

Đối với năng lực tài chính của các nhà thầu tham gia dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cho biết: "Nhà thầu phải có doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng trong 3 năm gần đây 2019, 2020, 2021".

Cũng theo Thứ trưởng Lâm, đối với nhà thầu độc lập phải có doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng trong vòng 03 năm gần đây (2019, 2020, 2021) phải ≥...tỷ đồng. Đối với nhà thầu liên danh có doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng trong vòng 03 năm gần đây (2019, 2020, 2021) của từng thành viên liên danh phải ≥...tỷ đồng nhân với tỷ lệ (%) tham gia của thành viên đó trong Thỏa thuận liên danh. Tổng doanh thu của các thành viên phải đảm bảo ≥...tỷ đồng.

Cùng với đó là doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm] x k (áp dụng k = 1,5). 

"Kết quả tài chính của nhà thầu độc lập hoặc từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu về giá trị tài sản ròng của nhà thầu (Tổng tài sản - Tổng nợ) trong năm gần nhất 2021 > 0", Thứ trưởng Lâm cho hay.

Chia nhỏ gói thầu cao tốc Bắc - Nam, Bộ GTVT áp tiêu chí trúng thầu là gì? - Ảnh 2.

Hầm xuyên núi cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1. Ảnh: Thế Anh

Bộ GTVT cũng yêu cầu các nhà thầu có nguồn năng lực tài chính cụ thể với nhà thầu độc lập phải đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị...tỷ đồng.

Nhà thầu phải cung cấp văn bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Trong đó, nhà thầu cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói thầu đang xét (không cam kết tín dụng chung cho gói thầu khác) trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng với hạn mức tối thiểu là... tỷ đồng.

Đối với nhà thầu liên danh phải từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu tại tiêu chí nêu trên với giá trị là...tỷ đồng nhân với tỷ lệ (%) tham gia trong thỏa thuận liên danh. 

Đồng thời, nhà thầu phải có tài chính lành mạnh. Nhà thầu độc lập và các thành viên trong liên danh phải có xác nhận của Cơ quan quản lý thuế tại thời điểm nhà thầu tham gia đấu thầu hoặc tài liệu chứng minh về việc nhà thầu không nợ đọng tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đến kỳ kê khai thuế gần nhất.

Chia nhỏ gói thầu cao tốc Bắc - Nam, Bộ GTVT áp tiêu chí trúng thầu là gì? - Ảnh 3.

Nhà thầu cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 phải có đủ năng lực tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị. Ảnh: Thế Anh


Nhà thầu phải có kinh nghiệp thi công

Về kinh nghiệm, Thứ trưởng Lâm cho hay, nhà thầu phải có kinh nghiệm thi công xây dựng.

Cụ thể, đối với nhà thầu độc lập: Từ ngày.../.../20...đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh). Hoặc nhà thầu phụ đã hoàn thành tối thiểu hợp đồng đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng thi công xây dựng có công trình đường bộ cấp I (móng CPĐD, mặt đường bê tông nhựa), có công trình cầu đường bộ cấp...trở lên (móng cọc... dầm...) và có công trình hầm cấp..., với giá trị nhà thầu đảm nhận của nhà thầu phải ≥...tỷ đồng.

Hoặc nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 02 hợp đồng thi công xây dựng có công trình đường bộ cấp II (móng CPĐD, mặt đường bê tông nhựa), có công trình cầu đường bộ cấp...trở lên (móng cọc..., dầm...) và có công trình hầm cấp..., với giá trị nhà thầu đảm nhận tại mỗi hợp đồng phải ≥...tỷ đồng.

Đối với nhà thầu liên danh, năng lực chung của toàn liên danh được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên trong liên danh và phải đáp ứng yêu cầu trên; việc đánh giá tính đáp ứng về kinh nghiệm sẽ căn cứ vào phạm vi công việc, tỷ lệ của từng thành viên đảm nhận được quy định trong thỏa thuận liên danh.

Hợp đồng tương tự về mặt kỹ thuật (có cùng loại và cấp công trình) và có giá trị hợp đồng tối thiểu 50% giá gói thầu đang xét. Kinh nghiệm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công Nhà thầu độc lập hoặc thành viên đảm nhận thực hiện khảo sát, thiết kế BVTC phải đáp ứng các yêu cầu của gói thầu.

Bộ GTVT cho biết, Chính phủ yêu cầu phải lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án, không chia nhỏ gói thầu, đảm bảo tính đồng bộ.

Từ thực tiễn triển khai dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 cho thấy, nếu phân chia với phạm vi khoảng 20 - 40km/gói thầu sẽ có giá trị dự kiến khoảng 3.000-5.000 tỷ đồng, khi đó một gói thầu thi công xây dựng khoảng 3 nhà thầu liên danh sẽ thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong quá trình tổ chức triển khai thi công và quản lý chi phí đối với các nhà thầu trong liên danh cũng như của chủ đầu tư.

Trường hợp phân chia gói thầu có quy mô từ 5.000 - 15.000 tỷ đồng, theo số liệu khảo sát về nhà thầu xây lắp, trong 5 năm gần đây sơ bộ đánh giá chỉ có một nhà thầu đã thực hiện hợp đồng thi công xây dựng với giá trị 3.642 tỷ đồng, có đủ điều kiện năng lực thực hiện gói thầu có giá trị xây lắp khoảng 7.284 tỷ đồng.

Trường hợp mở rộng 10 năm gần đây, có một nhà thầu đã thực hiện hợp đồng thi công xây dựng với giá trị 5.715 tỷ đồng, có đủ điều kiện năng lực thực hiện gói thầu có giá trị xây lắp khoảng 11.430 tỷ đồng.

Các nhà thầu được khảo sát còn lại không đủ điều kiện năng lực thực hiện gói thầu có quy mô từ 5.000 -15.000 tỷ đồng với tư cách là nhà thầu độc lập, mà phải thành lập tổ hợp (liên danh khoảng 5-10 nhà thầu) mới đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để tham gia gói thầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem