Chủ đề nóng

"Bi hài" chuyện cử nhân giấu bằng, xin đi làm... công nhân

  • Lãnh đạo Cục Việc làm: Loại cử nhân là phạm luật

    Lãnh đạo Cục Việc làm: Loại cử nhân là phạm luật

    Báo NTNN số 198-202/2014) có loạt bài về tình trạng cử nhân giấu bằng để xin đi làm công nhân. Trả lời phỏng vấn của NTNN về vấn đề khơi thông nguồn cung - cầu, giải quyết thất nghiệp trong nhóm cử nhân, bà Nguyễn Thị Hải Vân - Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) nhấn mạnh cần phải xem xét, đánh giá lại cả công tác giáo dục đào tạo, thị trường lao động giải quyết việc làm...